Bijna open voor aanvragen

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Gepubliceerd op:
23 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2022

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 3 oktober 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
zondag 31 december 2023
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvraag
Totaal budget:
€ 150.000.000

Voor wie?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • zorg, zoals een fysiotherapiepraktijk, zorgcentrum of tandarts. Het hebben van een SBI-code die genoemd wordt in bijlage 2.A van de regelingstekst, is een vereiste;
 • cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een ANBI-status is een vereiste;
 • rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. Het hebben van een SBI-code die genoemd wordt in bijlage 2.B van de regelingstekst, is een vereiste;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. Het hebben van een SBI-code die genoemd wordt in bijlage 2.B van de regelingstekst, is een vereiste.

Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking voor DUMAVA. 
Twijfelt u of u als eigenaar van maatschappelijk vastgoed binnen de doelgroep van DUMAVA valt? Neem contact met ons op

U vindt de regelingstekst in de publicatie Staatscourant onderaan deze pagina, onder ‘Meer weten?’.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

U kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Wilt u weten voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt krijgen? Deze vindt u hieronder in de maatregelenlijst. Hierin vindt u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen per maatregel.

Kom ik in aanmerking?

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen? Lees goed de voorwaarden door van de regeling. U vindt deze op de pagina DUMAVA: Voorwaarden. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste voorwaarden:

 • Op basis van een energieadvies voert u verduurzamingsmaatregelen uit;
 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. U vindt de maatregelenlijst op deze pagina onder het kopje ‘Waarvoor kan ik subsidie krijgen?’;
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend. U vindt hierover meer informatie in toelichting 3.6 van de regelingstekst;
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat u pas vanaf 3 oktober 2022 een contract mag aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project moet u realiseren binnen 3 jaar na verstrekking.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Kiest u voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject? Hieronder leest u hoeveel u minimaal moet investeren en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen Integraal verduurzamingsproject
De subsidie is 30% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten €16.666 zijn.  De subsidie is 30% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 83.333 zijn.
De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten. Het laten opstellen van een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies is verplicht. De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten. Het laten opstellen van een Maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw of DuMo-advies is verplicht.
De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten. De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan en zijn uw projectkosten dus lager dan € 83.333? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag. 

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan en zijn uw projectkosten dus € 83.333 of meer? Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna de overige 30% van de subsidiekosten. 

U leest hierover meer op de pagina DUMAVA: Aanvraagproces.

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf maandag 3 oktober 2022 09:00 uur tot zondag 31 december 2023 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3. Heeft u deze nog niet? Vraag dan alvast eHerkenning aan. 

Aanvragen doet u online met een digitaal aanvraagformulier. Hiervoor gebruikt u de aanvraagknop die vanaf 3 oktober 2022 09:00 uur te vinden is op deze pagina. Bereid uw aanvraag goed voor en bekijk wat u nodig heeft om een aanvraag in te dienen. U vindt meer informatie hierover op de pagina DUMAVA: Aanvraagproces.

Begin augustus verwachten wij een concept aanvraagformulier op deze pagina te plaatsen. Hiermee geven we u meer inzicht in wat u kunt verwachten bij het aanvragen van een DUMAVA-subsidie. Op deze manier kunt u uw aanvraag zo goed mogelijk voorbereiden. Houd er rekening mee dat dit conceptformulier tot openstelling van de regeling kan wijzigen. 

Webinar

Wilt u meer weten over DUMAVA? Meld u aan voor het webinar op dinsdag 13 september van14:00 tot 15:00 uur. We vertellen u alles over de regeling en doorlopen met u onder andere het aanvraagproces. Zo helpen we u alvast op weg.

Kunt u op 13 september niet live deelnemen? Meld u dan toch aan. U ontvangt dan na het webinar een terugkijklink. 

Controle en handhaving

Wij zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige verstrekking van de subsidie. Daarom controleren we de aanvragen door deskcontroles en controles op locatie. Bij onterechte verstrekking van subsidie wordt deze teruggevorderd.

Doel van de regeling

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is namelijk veel maatschappelijk vastgoed. Daarnaast hebben deze gebouwen ook een voorbeeldfunctie. Het hoofddoel van deze regeling is daarom om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

DUMAVA vanaf 2024

Het totale budget voor DUMAVA in 2022 en 2023 is € 150 miljoen. In 2024 zal de regeling opnieuw open gaan en wordt er een nieuw budget beschikbaar gesteld. Het is mogelijk dat de regeling dan wijzigt. Op deze manier kunnen we leren van de voorgaande aanvraagronde en de regeling zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoefte van de doelgroep. Wat er wijzigt aan de DUMAVA-regeling in 2024 is dus nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is, kunt u dat terugvinden op deze pagina. Dit zal naar verwachting zijn in het najaar van 2023.

Meer weten over DUMAVA?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?