Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Gepubliceerd op:
23 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2023

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 18 september 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 31 december 2024
16:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
minimaal €25.000 en maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvraag
Totaal budget:
€ 190.000.000

Nieuwe aanvraagronde DUMAVA

DUMAVA aanvragen? Tip: maak vanaf 4 september 2023, 2 weken voordat DUMAVA opent, een conceptaanvraag aan. U hoeft dan op 18 september alleen nog uw aanvraag in te sturen. Lees hier binnenkort meer over op deze pagina.

DUMAVA aanvragen tot 2030

Vanaf 2024 keert de regeling jaarlijks terug. Vraagt u DUMAVA deze ronde niet aan? Geen zorgen. U kunt ieder jaar DUMAVA aanvragen. Tot 2030 is het totale budget € 1,9 miljard. 

Verwachte wijzigingen DUMAVA in 2023

In april en mei 2023 vond de internetconsultatie plaats. De resultaten van deze consultatie worden op dit moment beoordeeld. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van 2022 zijn:

 • € 133 miljoen is gereserveerd voor aanvragen van € 500.000 en meer, en € 57 miljoen voor aanvragen onder de € 500.000.
 • Vraagt u subsidie aan voor een integraal project? Renoveer uw project dan direct naar de renovatiestandaard. Als u deze ambitie opneemt in uw projectplan, dan kunt u subsidie aanvragen tot 35% van de projectkosten.
 • Scouting, muziekverenigingen en - stichtingen komen in aanmerking voor subsidie.
 • Zijn er meer aanvragen dan budget? Dan kunt u op de dag dat het budget op raakt tot 17:00 uur subsidie aanvragen.

Zodra alle wijzigingen definitief zijn, delen wij dit eind juni op deze pagina met u. Op dat moment publiceren we ook de nieuwe SBI-codes en maatregelenlijst.

Voor wie?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;
 • rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf.

Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking voor DUMAVA.

SBI-codes DUMAVA

Twijfelt u onder welke SBI-code uw organisatie valt? Ga naar Centraal Bureau voor de Statistiek

Let op: het hebben van een SBI-code van de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’ betekent niet dat u automatisch binnen de doelgroep van DUMAVA valt. Als uw organisatie inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig is, komt u niet in aanmerking. U komt mogelijk wel in aanmerking voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)  of Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil).

Meld u aan voor het webinar

Heeft u vragen over de nieuwe openstelling of het aanvraagproces? Meld u dan aan voor het webinar over DUMAVA op 29 juni om 14:00 uur. U ontvangt tijdens dit webinar informatie over deze onderwerpen en u kunt vragen stellen. 

 

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel, integraal project en verduurzamingsmaatregelen. Wilt u weten voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt krijgen? Deze vindt u hieronder in de maatregelenlijst. Hierin vindt u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen per maatregel.

Komt u in aanmerking?

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen? Lees goed de voorwaarden door van de regeling. U vindt deze op de pagina DUMAVA: Voorwaarden. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste voorwaarden:

 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. U vindt de maatregelenlijst in de paragraaf hierboven.
 • Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, voert u verduurzamingsmaatregelen uit.
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd voor 2012. Is uw vastgoed opgeleverd vanaf 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten nádat u een subsidieaanvraag heeft ingediend. Dit houdt in dat u pas een contract kan aangaan met een aannemer die de activiteiten uitvoert nadat uw aanvraag bij ons bekend is.
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking.
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend. U vindt hierover meer informatie in toelichting 3.6 van de regelingstekst.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Kiest u voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject? Hieronder leest u hoeveel u minimaal moet investeren en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen Integraal verduurzamingsproject

De subsidie is 30% van de projectkosten.
De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen.
Dit betekent dat uw minimale projectkosten €16.666 zijn. 

De subsidie is 30% van de projectkosten.
De minimale subsidiekosten zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen.
Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 83.333 zijn.

De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten.
Verplicht: een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies.

De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten.
Verplicht: een Integraal Maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw, portefeuilleroutekaart met energielabel of DuMo-advies.

De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten. De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan en zijn uw projectkosten dus lager dan € 83.333? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag. 

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan en zijn uw projectkosten dus € 83.333 of meer? Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna de overige 30% van de subsidiekosten. 

Onder projectkosten vallen de kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid. Ook kosten voor indexering, sloop en lood- en asbestverwijdering mag u onder projectkosten rekenen.

Hieronder vindt u alvast in het kort de stappen die u doorloopt als u deze subsidie aanvraagt. U leest hierover meer op de pagina DUMAVA: Aanvraagproces.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. Binnen 13 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. U vindt het besluit in de digitale omgeving waar u uw aanvraag heeft ingediend. U ontvangt hiervan ook bericht per e-mail of per post.

U kunt ook de status van uw aanvraag volgen in deze digitale omgeving. Alle belangrijke berichten vindt u onder ‘Mijn aanvragen’. U kunt inloggen via onderstaande knop.

Vaststelling aanvragen

Heeft u subsidie aangevraagd voor € 25.000 of meer? En zijn de verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd en is uw project afgerond? Dan kunt u vaststelling aanvragen vanaf begin juni 2023. U doet dit met de blauwe knop die hier dan verschijnt. Bij vaststelling van uw subsidie ontvangt u de resterende 30% van het subsidiebedrag. Meer informatie over het aanvragen van vaststelling leest u op DUMAVA: Aanvraagproces

Controle

Wij controleren of het juist is dat u subsidie krijgt. Bewaar daarom documenten en facturen van uw aanvraag minimaal 5 jaar. Tijdens een controle kunnen we hierom vragen.

Resultaten aanvraagronde 2022

Doel van de regeling

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is namelijk veel maatschappelijk vastgoed. Daarnaast hebben deze gebouwen ook een voorbeeldfunctie. Het hoofddoel van deze regeling is daarom om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Door de regeling jaarlijks open te stellen, kunnen we het maatschappelijk vastgoed sneller verduurzamen. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot en dragen we bij aan nationale en Europese ambities om dit proces te versnellen.

Oriënterend gesprek over DUMAVA?

Neem contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek met een van onze adviseurs. We informeren u graag over de subsidie en alle vervolgstappen. Hiermee voorkomt u teleurstelling. Vul het contactformulier op de volgende manier in:

 1. Vink aan: 'Bedrijf/instelling' en vervolgens 'Duurzaam'.
 2. Vul onder vragen/opmerkingen in: 'Adviesgesprek DUMAVA'.
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?