Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Gepubliceerd op:
23 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 februari 2024

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of monumenten? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Looptijd

Startdatum:
maandag 3 juni 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 31 oktober 2024
17:00
Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 als u 1, 2 of 3 maatregelen uitvoert, en minimaal € 25.000 bij een integraal project. In alle gevallen is het maximaal € 1,5 miljoen.
Totaal budget:
€ 237.500.000
Aanvullende informatie:
€ 166.250.000 (van het totale budget) is beschikbaar voor integrale verduurzamingsprojecten

Voor wie?

U kunt DUMAVA aanvragen als u maatschappelijk vastgoed bezit in Nederland, zoals een zorginstelling, school, gebedshuis of overheidsgebouw. Lees meer op de Voorwaardenpagina

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor DUMAVA moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

  • U vraagt subsidie aan voordat u start met de verduurzamingsactiviteiten of een contract tekent met een aannemer.  Let op: start u met de maatregelen voordat uw aanvraag is toegekend? Houd dan rekening met het risico dat u geen subsidie krijgt.
  • U voert verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een passend energieadvies.
  • U voert een integraal verduurzamingsproject uit, óf u voert 1, 2 of 3 maatregelen uit. U leest de details in de officiële maatregelenlijst (zie hieronder). De voorwaarden en subsidiebedragen verschillen per project. 
  • Heeft u eerder DUMAVA ontvangen voor losse maatregelen aan uw vastgoed? Dan mag u een tweede keer aanvragen: voor andere losse maatregelen, óf een integraal project. Heeft u eerder DUMAVA-subsidie ontvangen voor een integraal traject? Dan kan u geen DUMAVA-subsidie meer ontvangen voor hetzelfde vastgoed. 
  • Heeft u eerder subsidie ontvangen voor dezelfde maatregelen, via een andere regeling? U kunt dan geen extra subsidie krijgen via DUMAVA.
  • Is uw vastgoed opgeleverd op of na 1 januari 2012? Dan komt u alleen in aanmerking voor DUMAVA als het vastgoed voor het einde van het project is afgesloten van het aardgas. Voor oudere panden geldt deze voorwaarde niet.

 

Wat is een integraal verduurzamingsproject?

Een integraal verduurzamingsproject is een maatregelenpakket gebaseerd op een Maatwerkadvies (of een Duurzame Monumenten-advies). U leest meer over de 3 verschillende soorten integraal verduurzamingsprojecten in de maatregelenlijst.

Voor niet-monumentale panden moet het maatregelenpakket leiden tot een energieprestatieverbetering van minstens 3 energielabelstappen tot minimaal:

Voor monumenten moet het maatregelenpakket leiden tot:

  • Een energieprestatieverbetering, gemeten in een vermindering van het primaire energieverbruik met minstens 20%, óf 
  • Een energieprestatieverbetering van minstens 3 energielabelstappen tot minimaal een 'hoge energieprestatie', ook wel de Renovatiestandaard genoemd

Let op: om DUMAVA aan te vragen voor de integrale verduurzaming van een monument is een Duurzame Monumenten-advies verplicht. Voor losse maatregelen is een DuMo-advies optioneel.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Kiest u voor een integraal verduurzamingsproject, of voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 losse verduurzamingsmaatregelen?
In de onderstaande tabel leest u hoeveel subsidie u kunt krijgen. 
In de maatregelenlijst hierboven vindt u meer informatie over eventuele maximumbedragen per maatregel.

Projectkosten

Onder projectkosten vallen de kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid. Ook kosten voor indexering, sloop en lood- en asbestverwijdering mag u onder projectkosten rekenen. Daarnaast moeten de kosten technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan de maatregel. Dit betekent dat alleen de kosten in aanmerking komen die zijn gemaakt met als doel te verduurzamen en die noodzakelijk zijn om de maatregel aan te brengen.

Bereid uw aanvraag voor

Vanaf 20 mei 2024 kunt u uw conceptaanvraag aanmaken en opslaan via Mijn RVO. Lees welke gegevens u moet aanleveren onder het kopje Benodigde gegevens en verklaringen.  

Heeft u vragen? Neem contact op via dumava@rvo.nl.

Webinar

Op 21 maart organiseren we een webinar om u te informeren over het aanvraagproces en de wijzigingen vergeleken met de vorige subsidieronde. 

Aanvragen

Vanaf 3 juni 2024, 9:00 uur, kunt u DUMAVA aanvragen. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. We beoordelen aanvragen op volgorde van ontvangst. Op de dag dat het budget wordt overtekend, verdelen we het beschikbare bedrag per loting. Binnen 13 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. U vindt het besluit in Mijn RVO. U ontvangt hiervan ook bericht per e-mail of per post.

U kunt ook de status van uw aanvraag volgen en uiteindelijk vaststelling aanvragen in Mijn RVO. Alle belangrijke berichten vindt u onder ‘Mijn aanvragen’.

Wanneer ontvangt u subsidie?

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan? Dan ontvangt u meteen 100% van het subsidiebedrag als wij uw aanvraag goedkeuren. 

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan? Dan ontvangt u eerst een voorschot van 70% als wij uw aanvraag goedkeuren. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna tot maximaal 30% van de subsidiekosten, afhankelijk van de beoordeling van de vaststelling. 

Aanvragen uit 2023 of 2022

De informatie op deze pagina geldt voor de huidige versie van de regeling. Vroeg u in 2022 of 2023 DUMAVA aan? Dan moet uw project misschien voldoen aan andere technische voorwaarden. In de maatregelenlijsten van 2022 en 2023 leest u de technische eisen terug die gelden voor deze oudere aanvragen. 

Cijfers per gemeente en provincie

Wilt u weten hoeveel DUMAVA in uw provincie of gemeente is verleend? En voor welke maatregelen dat was? U ziet het in één oogopslag in de Klimaatmonitor van Nederland.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?