Tijdelijk gesloten voor aanvragen

DUMAVA: Voorwaarden

Gepubliceerd op:
1 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 november 2022

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)? Op deze pagina vindt u meer informatie over de voorwaarden voor deze nieuwe regeling.

Algemene voorwaarden

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen? Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden, lees deze goed door.

 • U behoort tot de doelgroep van DUMAVA, zoals beschreven op de subsidiepagina onder Voor wie?;
 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. U vindt de maatregelenlijst op de subsidiepagina, onder Waarvoor krijgt u subsidie?;
 • Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, voert u verduurzamingsmaatregelen uit. U leest hierover meer onder Verplicht energieadvies;
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd voor 2012. Is uw vastgoed opgeleverd vanaf 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten nádat u een subsidieaanvraag heeft ingediend. Dit kan vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat u pas vanaf 3 oktober 2022 een contract kan aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project moet u realiseren binnen 3 jaar na verstrekking. Haalt u dit niet? Dan kunt u hiervoor één keer uitstel aanvragen van 12 maanden;
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie aangevraagd of verleend;
 • Bent u ondernemer en betaalt u inkomsten- of vennootschapsbelasting? Dan komt u in aanmerking voor aftrekposten of andere fiscale regelingen, en niet voor DUMAVA; U vindt hierover meer informatie in de toelichting 3.6 van de regelingstekst;
 • Voor verlening van de subsidie mag er geen sprake zijn van een onderneming in moeilijkheden;
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energiebesparingsplicht? Dan kunt u geen DUMAVA-subsidie aanvragen voor erkende maatregelen of een energiebeheersysteem;
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen? En heeft u nog geen label C of hoger? Dan kunt u de DUMAVA-subsidie niet gebruiken.

Voor de uitgebreide toelichting en overige voorwaarden verwijzen we u door naar de regelingstekst in de Staatscourant publicatie. U vindt deze onderaan de pagina onder Meer weten?.

Verplicht energieadvies

Voor deze regeling is het verplicht om een energieadvies, of een gelijkwaardig advies, uit te laten voeren door een energieadviseur. In het rapport dat u krijgt van uw energieadviseur, vindt u informatie over welke verduurzamingsmaatregelen u kunt laten uitvoeren om uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. U moet dit rapport bij uw subsidieaanvraag indienen. Het rapport mag op dat moment niet ouder zijn dan 36 maanden. Wilt u meer informatie over de voorwaarden van het energieadvies? U vindt de uitgebreide toelichting van deze voorwaarden terug in bijlage 1 van de regelingstekst.

U kunt kiezen welk energieadvies u laat uitvoeren. In de tabel hieronder vindt u meer informatie over de verschillende opties. Is uw maatschappelijk vastgoed een rijksmonument? Dan laat u een DuMo-advies (duurzaam monumentenadvies) opstellen.

Laat u 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen uitvoeren? Dan kunt u kiezen uit: Laat u een integraal verduurzamingsproject uitvoeren? Dan kunt u kiezen uit: 
Energieadvies Integraal Maatwerkadvies
Portefeuilleroutekaart Integraal BREEAM-NL
DuMo-advies (voor rijksmonumenten) GPR Gebouw
  Portefeuilleroutekaart met energielabel
  DuMo-advies (voor rijksmonumenten)

In het energierapport dat wordt opgeleverd, moet in ieder geval de volgende informatie staan: 

 • Een technische en functionele beschrijving van uw maatschappelijk vastgoed;
 • Een overzicht van de energiehuishouding van uw maatschappelijk vastgoed van de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag;
 • Een overzicht van mogelijke verduurzamingsmaatregelen; 
 • Een overzicht van de verwachte energiebesparing en/of vermindering van de CO2-uitstoot, in getallen uitgedrukt; 
 • Een inschatting van de investeringskosten en de verwachte besparingen, in geld uitgedrukt. 

Aanvragen 

Lees voordat u uw aanvraag indient goed het aanvraagproces door. U vindt hier alle informatie over welke verklaringen en documenten u moet aanleveren bij de subsidieaanvraag.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?