Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Gepubliceerd op:
9 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2023

Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Maak dan gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) als het bedrijfsmiddel op de nu geldende Milieulijst staat. Deze regeling is niet voor particulieren.

Met de MIA kunt u voor uw investering tot 45% van de investeringskosten aftrekken van uw winst. U verlaagt hiermee uw fiscale winst. Met Vamil kunt u tot 75% van uw investering afschrijven op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Uw belastingvoordeel kan met de MIA\Vamil oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Voor ondernemers en leveranciers

MIA\Vamil voor ondernemers

MIA\Vamil Ondernemers

Investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Bekijk dan of uw investering in aanmerking komt voor de MIA \Vamil en hoe u een aanvraag hiervoor indient.

Milieulijst

MIAVamil  Blok Milieulijst

Belangrijke voorwaarde voor de MIA\Vamil is dat uw milieu-investering voldoet aan de codeomschrijving op de geldende Milieulijst. Raadpleeg de Milieulijst en bekijk wat er binnen uw sector mogelijk is.

Leveranciers van bedrijfsmiddelen

MIA\Vamil blok leveranciers

Levert u een innovatief bedrijfsmiddel dat niet op de huidige Milieulijst staat? Doe dan een voorstel voor opname op de eerstvolgende Milieulijst.

Meer weten?

MIA\vamil blok Meer weten

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van de MIA\Vamil? Lees dan bijvoorbeeld de praktijkverhalen van ondernemers die van de MIA\Vamil gebruikmaakten.

Vragen over de MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?