Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Gepubliceerd op:
9 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 april 2024

Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Maak dan gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) als het bedrijfsmiddel op de nu geldende Milieulijst staat. Deze regeling is niet voor particulieren.

Met de MIA kunt u voor uw investering tot 45% van de investeringskosten aftrekken van uw winst. U verlaagt hiermee uw fiscale winst. Met Vamil kunt u tot 75% van uw investering afschrijven op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Uw belastingvoordeel kan met de MIA\Vamil oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Voor ondernemers en leveranciers

MIA\Vamil voor ondernemers

MIA\Vamil Ondernemers

Investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Bekijk dan of uw investering in aanmerking komt voor de MIA \Vamil en hoe u een aanvraag hiervoor indient.

Milieulijst

MIAVamil  Blok Milieulijst

Belangrijke voorwaarde voor de MIA\Vamil is dat uw milieu-investering voldoet aan de codeomschrijving op de geldende Milieulijst. Raadpleeg de Milieulijst en bekijk wat er binnen uw sector mogelijk is.

Leveranciers van bedrijfsmiddelen

MIA\Vamil blok leveranciers

Levert u een innovatief bedrijfsmiddel dat niet op de huidige Milieulijst staat? Doe dan een voorstel voor opname op de eerstvolgende Milieulijst.

Meer weten?

MIA\vamil blok Meer weten

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van de MIA\Vamil? Lees dan bijvoorbeeld de praktijkverhalen van ondernemers die van de MIA\Vamil gebruikmaakten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?