Open voor aanvragen

Rekenvoorbeelden MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
2 december 2010
Laatst gecontroleerd op:
28 december 2022

Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Dan kunt u fiscaal voordeel behalen door gebruik te maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Wilt u berekenen hoe groot dit voordeel is? Bekijk dan onderstaande rekenvoorbeelden.

Voor de actuele belastingtarieven verwijzen wij u naar de Belastingdienst. De letter in elke bedrijfsmiddelcode op de Milieulijst geeft aan welke regeling (MIA en/of Vamil) van toepassing is. En het bijbehorende aftrek- en/of afschrijvingspercentage.

Uitgangspunten rekenvoorbeelden

Onderstaande rekenvoorbeelden gaan uit van de volgende uitgangspunten: 

  • U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel;
  • Het bedrijfsmiddel staat met lettercode A op de Milieulijst;
  • Uw fiscale winst is na de reguliere afschrijving € 75.000;
  • U betaalt 25% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf.

Toepassing MIA

Aftrek volgens code A is: € 50.000 x 36% € 18.000  
Fiscale winst: € 75.000 - € 18.000 € 57.000  
Belasting zonder MIA: € 75.000 x 25%  € 18.750  
Belasting met MIA: € 57.000 x 25% € 14.250  
Fiscale voordeel: € 18.750 - € 14.250    € 4.500

Toepassing Vamil

U kiest ervoor om in het investeringsjaar in één keer 75% van het totale aanschafbedrag van € 50.000 (= € 37.500) af te trekken van de winst.

Uw netto voordeel is afhankelijk van onder andere de winstbelasting en het rentepercentage: gemiddeld is het netto voordeel 3% van het investeringsbedrag. Dit is in dit geval dus € 1.500 (€ 50.000 x 3%). 

Meer fiscale informatie over MIA\Vamil vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vragen over de MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?