Open voor aanvragen

Rekenvoorbeelden MIA\Vamil

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2022
Gepubliceerd op:
2 december 2010

Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel van de Milieulijst? Dan kunt u belastingvoordeel krijgen met MIA\Vamil. Wilt u weten hoe groot dit voordeel is? Bekijk dan onderstaande rekenvoorbeelden en gebruik de rekentool om uw eigen voordeel te berekenen.

Voor het berekenen van het belastingvoordeel gebruikt u de letter in de bedrijfsmiddelcode van de Milieulijst waaronder u uw investering wilt melden. De letter in elke bedrijfsmiddelcode op de Milieulijst geeft aan welke regeling (MIA en/of Vamil) van toepassing is. En het bijbehorende aftrek- en/of afschrijvingspercentage.

Voor de actuele belastingtarieven verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Voorbeeld MIA

Het rekenvoorbeeld gaat uit van de volgende punten:

  • U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel;
  • Het bedrijfsmiddel staat met lettercode A op de Milieulijst;
  • Uw fiscale winst is na de reguliere afschrijving € 75.000;
  • U betaalt 25% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf.

 

Berekening fiscale voordeel
Aftrek volgens code A € 50.000 x 36% € 18.000
Fiscale winst € 75.000 - € 18.000 € 57.000
Belasting zonder MIA € 75.000 x 25% € 18.750
Belasting met MIA € 57.000 x 25% € 14.250
Fiscale voordeel € 18.750 - €14.250 € 4.500

Voorbeeld Vamil

  • U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel.
  • U kiest ervoor om in het investeringsjaar in één keer 75% van het totale aanschafbedrag van € 50.000 (= € 37.500) af te trekken van de winst.
  • Uw netto voordeel is afhankelijk van onder andere de winstbelasting en het rentepercentage: gemiddeld is het netto voordeel 3% van het investeringsbedrag. Dit is in dit geval dus € 1.500 (€ 50.000 x 3%).

Rekentool

Met onze rekentool berekent u wat het geschatte belastingvoordeel van de MIA\Vamil voor uw investering is. Hiervoor heeft u de letter in de bedrijfsmiddelcode van de Milieulijst nodig waaronder u uw investering wilt melden.

Vragen over de MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?