Open voor aanvragen

Publicaties MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
28 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 april 2024

Download de meest recente publicaties (milieulijsten, jaarverslagen en achtergronddocumenten) over de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

U vindt hier ook publicaties van voorgaande jaren.

Brochures en handreikingen

Download hieronder de meest recente brochures van de Milieulijst en handreikingen Circulaire gebouwen van de MIA\Vamil. Ze zijn niet in gedrukte vorm beschikbaar. Wilt u een oudere brochure? E-mail ons dan.

Formulieren

Download de veelgebruikte formulieren. Oude formulieren kunt u via e-mail opvragen.

Jaarverslagen MIA en Vamil

Ondernemers mogen investeringen voor de MIA\Vamil melden tot 3 maanden na de datum van het aangaan van de investeringsverplichtingen. Daarom zijn de aanvraaggegevens pas in april compleet. Het jaarverslag verschijnt dan ook meestal in de zomerperiode van het jaar erna.

Jaarverslag 2022

Ondernemers dienden aanvragen in voor een investeringsbedrag van in totaal bijna € 4 miljard. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van een jaar eerder. Het totaalbedrag dat ondernemers via belastingvoordeel ontvangen komt in 2022 naar verwachting uit op € 229 miljoen. Dit was in 2021 nog € 119 miljoen, een stijging van ruim 93% (bijna een verdubbeling). Bekijk de Jaarcijfers MIA\Vamil 2022.

Jaarverslag 2021

Ondernemers dienden aanvragen in voor een investeringsbedrag van in totaal bijna € 3,5 miljard. Dat is een stijging van 24% ten opzichte van een jaar eerder. Het totaalbedrag dat ondernemers via belastingvoordeel ontvangen komt in 2021 naar verwachting uit op € 119 miljoen. Dit was in 2020 nog € 90 miljoen, een stijging van ruim 30%. Bekijk de Jaarcijfers MIA\Vamil 2021.

Jaarverslag 2020

Het belastingvoordeel voor bedrijven door de MIA\Vamil bedroeg in 2020 € 90 miljoen. De gemelde investeringen zijn vooral investeringen in duurzame mobiliteit, duurzame landbouw, duurzaam bouwen en de circulaire economie. Bekijk de Jaarcijfers MIA\Vamil 2020. Ook vindt u op deze pagina een link naar de jaarverslagen van 2014 t/m 2019. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?