Open voor aanvragen

Publicaties MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
28 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2023

Download de meest recente publicaties (milieulijsten, jaarverslagen en achtergronddocumenten) over de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

U vindt hier ook publicaties van voorgaande jaren.

Brochures milieulijsten

Download hieronder de meeste recente milieulijsten en trefwoordenlijsten van de MIA\Vamil. De brochures zijn niet in gedrukte vorm beschikbaar. Wilt u een oudere brochure? Vraag deze op via miavamil@rvo.nl.

Formulieren

Download de veelgebruikte formulieren. Oude formulieren kunt u via e-mail opvragen.

Jaarverslagen MIA en Vamil

Ondernemers mogen investeringen tot 3 maanden na de datum van het aangaan van de investeringsverplichtingen melden voor de MIA\Vamil. Daarom zijn de aanvraaggegevens pas in april compleet. Het MIA\Vamil-jaarverslag verschijnt dan ook meestal in de zomerperiode van het jaar erna.

Jaarverslag 2021

Ondernemers dienden aanvragen in voor een investeringsbedrag van in totaal bijna € 3,5 miljard. Dat is een stijging van 24% ten opzichte van een jaar eerder. Het totaalbedrag dat ondernemers via belastingvoordeel ontvangen komt in 2021 naar verwachting uit op € 119 miljoen. Dit was in 2020 nog € 90 miljoen, een stijging van ruim 30%.  Bekijk de pagina Jaarcijfers MIA\Vamil 2021.

Jaarverslag 2020

Het belastingvoordeel voor bedrijven door de MIA\Vamil bedroeg in 2020 € 90 miljoen. De gemelde investeringen zijn vooral investeringen in duurzame mobiliteit, duurzame landbouw, duurzaam bouwen en de circulaire economie. Bekijk de pagina Jaarcijfers MIA\Vamil 2020. Ook vindt u hier een link naar de jaarverslagen van 2014 t/m 2019. 

Achtergrond

Vragen over MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?