Open voor aanvragen

Jaarcijfers MIA\Vamil 2023

Laatst gecontroleerd op:
4 juni 2024
Gepubliceerd op:
29 mei 2024

Bedrijven maakten in 2023 voor € 5,8 miljard aan milieu-investeringen gebruik van het belastingvoordeel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dat is bijna € 2 miljard meer dan in 2022. Dit blijkt uit het jaarverslag MIA\Vamil. Het jaarverslag geeft een beeld van de milieuvriendelijke technieken en middelen waarin bedrijven in 2023 hebben geïnvesteerd. En hoeveel er is geïnvesteerd in verschillende branches.

De overheid wil investeringen in innovatieve milieutechnieken stimuleren. Bedrijven krijgen daarom belastingvoordeel voor investeringen die op de Milieulijst staan.

 • Met de Vamil schrijven ondernemers 75% van een investering op een willekeurig moment af. Door af te schrijven in het jaar waarin dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst.
 • Met de MIA profiteren ondernemers van een extra investeringsaftrek. De aftrekpercentages verschillen per bedrijfsmiddel (27%, 36% of 45%).
 • Als een ondernemer naast de Vamil ook gebruik kan maken van de MIA, kan het belastigvoordeel (netto fiscaal voordeel) oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Meest opvallende conclusies

Hoger investeringsbedrag

 • Ondernemers hebben in 2023 in totaal 12.757 aanvragen ingediend. Dat is 14% procent meer dan in 2022 (11.185 aanvragen).
 • Het totaalbedrag aan investeringen komt uit op € 5,8 miljard. Dat is bijna € 2 miljard meer dan het jaar ervoor (2022: € 3,9 miljard). 
 • Bij € 5,8 miljard aan investeringen is het belastingvoordeel (netto fiscale voordeel) voor ondernemers ongeveer € 329 miljoen. 
 • Het definitieve belastingvoordeel voor bedrijven valt naar verwachting lager uit omdat wij nog niet alle aanvragen van 2023 hebben beoordeeld. 
 • Dat betekent dat er meer is aangevraagd dan het MIA\Vamil-budget van 2023 (€ 217 miljoen). Dit kunnen we met de meerjarig opgebouwde budgetreserve van de MIA\Vamil opvangen. Ook hebben we maatregelen genomen om een budgetoverschrijding in 2024 te voorkomen.

Investeren in gebouwen en circulaire woningen populair

 • De belangstelling om te investeren in circulaire en duurzame gebouwen en woningen blijft groot. In 2023 komt het totale investeringsbedrag voor de gebouwde omgeving uit op € 3,5 miljard. Bedrijven investeerden hierin fors en met een ruime verdubbeling vergeleken met 2022.
 • Ook investeerden bedrijven aanzienlijk meer in aanpassingen van productieprocessen om grondstoffen te besparen.
 • In nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur investeerden bedrijven duidelijk minder dan voorgaand jaar.

Meer investeringen in duurzaam verkeer en vervoer

 • Investeringen van bedrijven in duurzame mobiliteit zijn met ruim een derde toegenomen naar € 1,3 miljard. Een groot deel hiervan is voor elektrisch vervoer (bestelauto’s, vrachtwagens, bussen en mobiele werktuigen).
 • Van het totaal aantal aanvragen vallen rond de 70% van de investeringen onder bedrijfsmiddelen op het gebied van mobiliteit (hoofdstuk Mobiliteit van de Milieulijst).

Investeringen landbouw blijven belangrijk

 • Ook investeringen in duurzame landbouw blijven met 2.400 aanvragen een belangrijke pijler in de totale milieu-investeringen van bedrijven.
 • Het gaat om een totaal van ongeveer € 0,5 miljard aan investeringen. 
 • Het meest investeerden bedrijven in Groen Label Kassen.

Jaarcijfers in vogelvlucht

De afbeeldingen geven de jaarcijfers weer. Daaronder geven we deze informatie ook in tekst of met een tabel. Onderaan deze pagina vindt u een toelichting over de interpretatie en berekeningswijze van deze jaarcijfers. En een bestand (download) met voor elk thema ook de jaarcijfers per code van de Milieulijst.

MIA\Vamil - 'Overall' jaarcijfers 2023

Budgetrealisatie

Aantal aanvragen en investeringsbedragen (2013 - 2023)

MIA\Vamil Jaarcijfers 2023 - Aantal aanvragen en totaal gemelde investeringsbedragen (2013 tot en met 2023)

Budgetverdeling over thema's

MIA\Vamil Jaarcijfers 2023 - Budgetverdeling over verscheidene thema's

Circulaire economie

MIA\Vamil Jaarcijfers 2023 - Beleidsthema Circulaire economie

Grondstoffen- en waterverbruik

MIA\Vamil Jaarcijfers 2023 - Grondstoffen- en watergebruik

Voedselvoorziening en landbouwproductie

MIA\Vamil Jaarcijfers 2023 - Voedselvoorziening en landbouwproductie

Mobiliteit

MIA\Vamil Jaarcijfers 2023 - Mobiliteit

Klimaat en lucht

MIA\Vamil Jaarcijfers 2023 - Klimaat en lucht

Ruimtegebruik

MIA\Vamil Jaarcijfers 2023 - Ruimtegebruik

Gebouwde omgeving

MIA\Vamil Jaarcijfers 2023: thema Gebouwde omgeving

Toelichting en jaarcijfers per code

Voorbeelden uit de praktijk

Jan Hendrik van Gilst (The Protein Brewery)

Meer weten?

MIA\Vamil

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In samenwerking met:
 • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?