Open voor aanvragen

Jaarcijfers MIA\Vamil 2022

Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024
Gepubliceerd op:
2 mei 2023

Het belastingvoordeel dat bedrijven via de MIA\Vamil ontvingen in 2022 is bijna verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit het jaarverslag MIA\Vamil. Dit jaarverslag geeft een beeld van de milieuvriendelijke technieken en middelen waarin bedrijven in 2022 hebben geïnvesteerd. En hoeveel er is geïnvesteerd in verschillende branches.

De overheid wil investeringen in innovatieve milieutechnieken stimuleren. Bedrijven kunnen daarom belastingvoordeel krijgen voor investeringen die op de Milieulijst staan. Met de Vamil kunnen ondernemers 75% van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst. Met de MIA profiteren ondernemers van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. In 2022 waren de aftrekpercentages 27%, 36%  en 45%.

Jaarcijfers in vogelvlucht

De afbeeldingen geven de jaarcijfers weer. Daaronder lichten we deze toe (in tekst of met een tabel). Bij elk thema zijn ook de jaarcijfers per code (van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken op de Milieulijst) opgenomen.

Budgetrealisatie

Aantal aanvragen en investeringsbedragen (2012 - 2022)

Budgetverdeling over thema's

Circulaire economie

Grondstoffen- en watergebruik

Voedselvoorziening en landbouwproductie

Mobiliteit

Klimaat en lucht

Ruimtegebruik

Gebouwde omgeving

Voorbeelden uit de praktijk

Meer weten?

MIA\Vamil
 

Vragen over de MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?