Open voor aanvragen

MIA\Vamil aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
8 april 2024
Gepubliceerd op:
27 december 2019

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dan moet u uw investering eerst bij ons melden (aanvragen) met eHerkenning. Zorg dat u dat op tijd doet. Bekijk wanneer u uw investering bij ons meldt. En hoe u het belastingvoordeel na uw aanvraag gebruikt in uw belastingaangifte. 

Het stappenplan in het kort

Doorloop het stappenplan om te zien hoe u een aanvraag doet voor uw investering. Of bekijk de video met onder andere uitleg over het aanvraagformulier. Uitgebreidere informatie over een aantal stappen vindt u op deze pagina.

Uw melding doet u met eHerkenning

Om uw MIA\Vamil-aanvraag te doen logt u in met eHerkenning. U heeft eHerkenning nodig op niveau 2+ (eH2+) met een machtiging 'RVO-diensten op niveau eH2+'. Beide regelt u bij een van de eHerkenning-leveranciers.

Voor intermediairs

Bent u intermediair van het bedrijf waarvoor u de aanvraag doet? Gebruik dan uw eigen eHerkenning en niet dat van het bedrijf. Wij werken aan een nieuw aanvraagportaal voor de MIA\Vamil. Een intermediair heeft dan naast eHerkenning, ook een ketenmachtiging op niveau eH2+ of hoger nodig. Wij informeren u ruim van te voren als er iets wijzigt in het aanvraagproces.

Meld uw investering op tijd

U meldt de aanschafkosten, voortbrengingskosten of milieu-advieskosten van uw investering bij ons. Zorg dat u de melding op tijd doet, er gelden verschillende indientermijnen.

Aanschafkosten

U kunt belastingvoordeel krijgen voor de aanschafkosten van uw investering. Dit zijn de kosten van de aanschaf van een (nagenoeg) gebruiksklaar bedrijfsmiddel bij een leverancier. Dit bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst. Hieronder vallen:

 • aanschafprijs;
 • aankoopkosten, zoals transportkosten, invoerrechten en notariskosten;
 • kosten voor het bedrijfsklaar maken, zoals installatie- en montagekosten.

Wanneer meldt u de aanschafkosten bij ons?

U meldt de aanschafkosten binnen 3 maanden na de aankoopverplichting. Dit is de datum van de koopovereenkomst. Gebruik niet de offerte-, factuur-, installatie- of betaaldatum. Koopovereenkomsten zijn bijvoorbeeld:

 • het akkoord op een offerte (getekend of per e-mail);
 • het geven van een opdracht tot levering,
 • zoals een getekend of digitaal verzonden bestelformulier;
 • mondelinge aanvaarding,  zonder voorbehoud, van een aanbod tot koop.

Voorbeeld: geeft u op 1 juni akkoord op de offerte? Dan meld u deze kosten vóór 1 september.

Voortbrengingskosten

U kunt ook belastingvoordeel krijgen voor voortbrengingskosten. Dit zijn kosten voor het in eigen beheer vervaardigen, samenstellen of bedrijfsklaar maken (monteren/installeren) van het bedrijfsmiddel waarin u investeert. Dit bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst. Hieronder vallen:

 • arbeidskosten (loon en overhead) van eigen of ingehuurde medewerkers;
 • kosten voor materialen uit eigen magazijn;
 • kosten voor onderdelen bij meerdere leveranciers die onder eigen regie worden gekocht en geïnstalleerd.

Wanneer meldt u de voortbrengingskosten bij ons?

De hoofdregel is dat u voortbrengingskosten meldt binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin u de kosten maakt. Voorbeelden:

 • Betaalt u op 1 augustus het salaris voor arbeid uit? Dan meld u deze kosten vóór 1 januari. 
 • Gebruikt u op 1 juli materialen uit eigen voorraad? Dan meld u deze kosten vóór 1 januari. 
 • Bestelt u op 1 juni onderdelen? Dan meld u deze kosten vóór 1 oktober.

Uitzondering: neemt u het bedrijfsmiddel al in gebruik binnen hetzelfde kalenderkwartaal als u de kosten maakt? Dan meldt u de in dat kwartaal gemaakte kosten binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname. 

Voorbeeld: neemt u uw bedrijfsmiddel op 15 augustus in gebruik? Dan meldt u deze kosten vóór 15 november.

Milieu-advieskosten

Tot slot kunt u ook belastingvoordeel krijgen voor milieu- en advieskosten. Dit zijn kosten voor onderzoek naar de milieueffecten van uw bedrijfsvoering en advies over milieuvriendelijke alternatieven. Bekijk hiervoor de voorwaarden.

Wanneer meldt u deze kosten?

Milieu- en advieskosten meldt u altijd in combinatie met aanschafkosten en/of voortbrengingskosten. Bekijk deze momenten hierboven.

Pas MIA\Vamil toe in uw belastingaangifte

Bekijk deze stap en meer over wat u kunt verwachten of doen nadat u een aanvraag heeft gedaan.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?