Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Gepubliceerd op:
12 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
10 maart 2022

Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma binnen hun provincie. Via dit programma kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed gebruik maken van advies en ondersteuning op maat.

Let op: De internetconsultatie van de 2e tranche van de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed staat open tot en met 6 juli 2022. U kunt nu reageren.
Lees meer over de regeling en de wijzigingen.
Ga naar de internetconsultatie.

Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren bieden begeleiding bij:

 • het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
 • de financieringsmogelijkheden;
 • het opstellen van een plan van aanpak;
 • het vinden van een uitvoerende partij.

Het budget voor het nemen van de verduurzamingsmaatregelen valt niet binnen het programma.

Provincies maken gebruik van de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed, die het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter beschikking stelde. De activiteiten in de ontzorgingsprogramma's moeten voor 1 januari 2024 afgerond zijn. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt ondersteuning aan de provincies bij de uitvoering van hun ontzorgingsprogramma's.

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

De ontzorgingsprogramma’s van de provincies moeten zich richten op kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. Daaronder worden verstaan:

 • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen in eigendom
 • eerstelijnszorg en zorgaanbieders in langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal 20 gebouwen in eigendom
 • culturele algemeen nut beogende instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom

Provinciale programma’s

Niet elke provincie bedient elke doelgroep. Bent u geïnteresseerd in het ontzorgingsprogramma en wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw provincie. U vindt meer informatie op de websites:

Bent u tevreden over deze pagina?