Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Laatst gecontroleerd op:
7 november 2023
Gepubliceerd op:
12 januari 2021

Sinds 2021 ondersteunt het Rijk eigenaren om hun klein maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Dit gebeurt via het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed.

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

De ontzorgingsprogramma’s van de provincies richten zich op kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. Daaronder verstaan we:

  • gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022;
  • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het basisonderwijs, met maximaal 15 gebouwen in eigendom;
  • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom;
  • culturele algemeen nut beogende instellingen (culturele ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen;
  • religieuze of levensbeschouwelijke instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • besturen van een kinderopvangorganisatie met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom.

Stand van zaken

Wat zijn de resultaten van het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed? Lees het onderzoek naar de behoeftes van maatschappelijk vastgoedeigenaren en de evaluatie van het programma.

Provinciale programma’s

Niet elke provincie bedient elke doelgroep. Bent u geïnteresseerd in het ontzorgingsprogramma en wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw provincie. U vindt meer informatie op de websites:

Bent u tevreden over deze pagina?