Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Gepubliceerd op:
12 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 september 2023

Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma binnen hun provincie. Via dit programma kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed gebruik maken van advies en ondersteuning op maat.

Van 3 oktober 2022 tot en met 24 oktober 2022 kunnen provincies een aanvraag indienen voor de 2e ronde van de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatchappelijk vastgoed. Hiermee vragen provincies extra budget aan om hun ontzorgingsprogramma door te zetten. Bent u maatschappelijk vastgoedeigenaar? De doelgroep van de 2e ronde van het ontzorgingsprogramma is uitgebreid. Informeer bij uw provincie of u in aanmerking komt voor ontzorging.

Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren bieden begeleiding bij:

 • het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
 • de financieringsmogelijkheden;
 • het opstellen van een plan van aanpak;
 • het vinden van een uitvoerende partij.

De kosten voor de verduurzamingsmaatregelen zelf, vallen niet binnen het programma.

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

De ontzorgingsprogramma’s van de provincies richten zich op kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. Daaronder verstaan we:

 • gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022;
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het basisonderwijs, met maximaal 15 gebouwen in eigendom;
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom;
 • culturele algemeen nut beogende instellingen (culturele ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen;
 • religieuze of levensbeschouwelijke instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • besturen van een kinderopvangorganisatie met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom.

Provinciale programma’s

Niet elke provincie bedient elke doelgroep. Bent u geïnteresseerd in het ontzorgingsprogramma en wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw provincie. U vindt meer informatie op de websites:

Vragen over maatschappelijk vastgoed?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?