Stand van zaken ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Gepubliceerd op:
25 oktober 2023

Wat zijn de resultaten van het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed? Lees het onderzoek naar de behoeftes van maatschappelijk vastgoedeigenaren en de evaluatie van het programma.

Stand van zaken ontzorgingsprogramma

Met het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed ondersteunt het Rijk eigenaren om hun klein maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Provincies ondersteunen gebouweigenaren om de verduurzaming op te schalen en te versnellen. 2 keer per jaar monitoren wij de stand van zaken van dit ontzorgingsprogramma.

Alle provincies hebben gegevens aangeleverd voor de meest recente monitorsrapportage over de periode tot en met 31 december 2022. In de volgende afbeeldingen vindt u:

 • de belangrijkste resultaten van dit onderzoek;
 • het aanvullende onderzoek dat I&O Research & KAW uitvoerde.

Deelname aan het programma

  Waardering ontzorgingsprogramma

  Deelnemers waarderen het ontzorgingsprogramma gemiddeld met een 7,1.

  Aantal intentieverklaringen en ontzorgingstrajecten

  Met een intentieverklaring geeft een organisatie aan dat zij daadwerkelijk een intentie hebben om te verduurzamen. Dit is de formele start van een ontzorgingstraject. Op 1 januari 2023 waren er 778 van dit soort intentieverklaringen getekend. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van een half jaar eerder toen het er nog 513 waren.

  Van de 778 getekende intentieverklaringen, zijn 104 ontzorgingstrajecten inmiddels afgerond. Bij de vorige monitor, over de periode tot en met juni 2022, waren dit er 85.

  Binnen 244 verschillende gemeenten lopen op dit moment ontzorgingstrajecten. Een half jaar eerder waren dit er 181.

  Getekende intentieverklaringen per sector

  Doelgroepen met het hoogste aantal deelnemers:

  1. Dorpshuizen en wijkcentra (294)
  2. Eerstelijnszorgaanbieders (118)
  3. Scholen in primair onderwijs (100)
  4. Culturele ANBI's (83).
  5. Zorgaanbieders in de langdurige zorg (75)

  Ook in gemeenten (71), scholen in het voorgezet onderwijs (26) en bij sportbedrijven (11) werden intentieverklaringen getekend. 

  Deelnemers krijgen hulp bij

  Vastgoedportefeuille

  Het ontzorgingsprogramma biedt ondersteuning op verschillende vlakken. In de meeste gevallen wordt er hulp gezocht bij het in kaart brengen van de complete vastgoedportefeuille.

  Individuele gebouwaanpak

  Daarna volgt het opstellen van een individuele gebouwaanpak in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP). Het werken vanuit een individuele gebouwaanpak blijkt een stuk populairder dan een langetermijnplan voor de hele vastgoedportefeuille zoals een portefeuilleroutekaart of integraal huisvestingsplan (IHP).

  Business cases

  Op de derde plaats volgt de ondersteuning voor het opstellen van business cases. Hierin wordt de financiële haalbaarheid van verduurzamingsmaatregelen onderzocht. Deze ondersteuning wordt ongeveer even vaak voor één gebouw, als voor de hele portefeuille aangevraagd.

  Download de monitor

  Krijg inzicht in de stand van zaken van het ontzorgingsprogramma met de halfjaarlijkse monitor.

  Onderzoek naar behoeftes van vastgoedeigenaren

  I&O Research & KAW onderzocht bij de maatschappelijk vastgoedeigenaren die gebruikmaken van het ontzorgingsprogramma:

  • hun behoeftes;
  • de mate waarin deze behoeftes aansluiten op de geboden ontzorging.

  Dit deden zij in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Belangrijkste uitkomsten:

  • De uitvoering van het programma op provinciaal niveau sluit goed aan dankzij de balans tussen overzicht en maatwerk.
  • Kleinere en niet-professionele organisaties vinden veel aansluiting bij het ontzorgingsprogramma.
  • De kennis over financieringsmogelijkheden vormt op dit moment nog de grootste uitdaging. Veel trajecten komen hierdoor nog niet tot uitvoering.

  Download het volledige onderzoeksverslag

  Meer weten?

  Bent u tevreden over deze pagina?