Bijna open voor aanvragen

DUMAVA: Aanvraagproces

Gepubliceerd op:
1 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
21 juli 2022

Wilt u een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)? Op deze pagina leest u alles over het aanvraagproces. U vindt hier bijvoorbeeld welke documenten u nodig heeft en wat u kunt verwachten na uw aanvraag.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 3 oktober 2022 09:00 uur tot en met 31 december 2023 17:00 uur. Dit doet u via de aanvraagknop die vanaf 3 oktober te vinden is op deze pagina. Bekijk vooraf of u in aanmerking komt voor deze subsidie. Alle informatie hierover vindt u op de pagina DUMAVA: Voorwaarden

Webinar

Meer weten over de nieuwe investeringssubsidie DUMAVA? Meld u aan voor het webinar op dinsdag 13 september van14:00 tot 15:00 uur. We vertellen u alles over de regeling en gaan onder andere in op het aanvraagproces. Zo helpen we u alvast op weg. U heeft ook de mogelijkheid om via de live chat vragen te stellen.

Kunt u op 13 september niet live deelnemen? Meld u dan toch aan. U ontvangt dan na het webinar een terugkijklink. ​​​​​​

Aanvraagprocedure

U vindt hier in grote lijnen de stappen die u doorloopt wanneer u een DUMAVA-subsidie aanvraagt. Op deze manier geven we u een beeld van het aanvraagproces. De stappen die u moet doorlopen zijn anders voor aanvragen van minder dan € 25.000 en voor € 25.000 of meer. 

Vraagt u subsidie aan voor minder dan € 25.000? 

In dit geval zijn uw totale projectkosten dus lager dan € 83.333. 

Vraagt u subsidie aan voor € 25.000 of meer? 

In dit geval zijn uw totale projectkosten dus € 83.333 of meer.

Benodigde gegevens en verklaringen

U vindt hieronder welke gegevens en verklaringen u moet indienen bij uw aanvraag:

  • Een overzicht of omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • Een gespecificeerde investeringsbegroting of aannemersovereenkomst, waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag dat u aanvraagt is opgebouwd;
  • Een tijdsplanning waaruit blijkt wanneer u de verduurzamingsmaatregelen of het integrale project uitvoert;
  • Het bankrekeningnummer waarop u het subsidiebedrag wilt ontvangen;
  • Het adres of de kadastrale aanduiding van het maatschappelijk vastgoed waarop uw aanvraag betrekking heeft;
  • Indien van toepassing de ANBI-status, de rijksmonumentenstatus of de SBI-code. De SBI-code moet overeenkomen met de SBI-code die bekend is bij de Kamer van Koophandel.

Afhankelijk van welke verduurzamingsmaatregelen u uitvoert, kunnen er nog extra gegevens en verklaringen gevraagd worden bij de aanvraag. Voor deze informatie verwijzen we u door naar bijlage 3 van de regelingstekst.

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf maandag 3 oktober 2022 09:00 uur tot zondag 31 december 2023 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+. Heeft u deze nog niet? Vraag dan alvast eHerkenning aan.

Aanvragen doet u online met een digitaal aanvraagformulier. Hiervoor gebruikt u de aanvraagknop die vanaf 3 oktober 2022 09:00 uur te vinden is op deze pagina.

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?