Open voor aanvragen

DUMAVA: Aanvraagproces

Laatst gecontroleerd op:
3 juni 2024
Gepubliceerd op:
1 juli 2022

Wilt u een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)? Op deze pagina leest u alles over het aanvraagproces, zoals de documenten die u nodig heeft en de stappen die u doorloopt. 

Hoe vraagt u DUMAVA aan?

In het overzicht hieronder ziet u de stappen in het aanvraagproces van een DUMAVA-subsidie. Vraagt u DUMAVA aan voor € 25.000 of meer? Dan krijgt u een deel van de subsidie als voorschot. Na de maatregelen vraagt u vaststelling aan voor het overige bedrag. 

Onder het kopje Benodigde gegevens en verklaringen leest u welke gegevens u moet aanleveren. 

Stappenplan voor het aanvragen van DUMAVA

Hieronder vindt u een overzicht van alle stappen die u doorloopt bij het aanvragen van DUMAVA.

Hieronder leest u per stap meer informatie.

Benodigde gegevens en verklaringen

Deze gegevens en verklaringen dient u in bij uw aanvraag:

 • Een energieadvies met daarin een omschrijving van de verduurzamingsmaatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt. Dit advies mag maximaal 48 maanden oud zijn en moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, afhankelijk van het project. 
 • Een gespecificeerde investeringsbegroting, waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag dat u aanvraagt is opgebouwd. Vraagt u DUMAVA aan voor losse maatregelen? Dan zijn offertes voldoende. Hieronder kunt u voorbeelden downloaden van een investeringsbegroting voor een integraal project of voor losse maatregelen. Let op: het gebruik van de opzet van deze voorbeelden is geen garantie dat uw begroting goedgekeurd wordt: de hoogte van de bedragen in uw eigen begroting wordt bijvoorbeeld nog steeds gecontroleerd.
 • Een tijdsplanning waaruit blijkt wanneer u de verduurzamingsmaatregelen of het integrale project uitvoert.
 • Het bankrekeningnummer waarop u het subsidiebedrag wilt ontvangen.
 • Het adres of de kadastrale aanduiding van het maatschappelijk vastgoed waarop uw aanvraag betrekking heeft. Optioneel kunt u het pand-ID toevoegen.
 • De ANBI-status of de SBI-code, als die van toepassing is. De SBI-code moet overeenkomen met de SBI-code die bekend is bij de Kamer van Koophandel.
 • Is uw maatschappelijk vastgoed een gemeentelijk, provinciaal of Rijksmonument? U levert bewijs dat het monument als zodanig is geregistreerd. Om DUMAVA aan te vragen voor een integraal verduurzamingsproject is een DuMo-advies verplicht. Voor losse maatregelen is een DuMo-advies optioneel. 

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan alvast eHerkenning aan.

Aanvragen

Van 3 juni 2024, 9:00 uur, tot 31 oktober 2024 om 17:00 uur kunt u DUMAVA aanvragen.  U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig.

Uw aanvraag direct regelen

Op de dag dat het budget wordt overtekend, verloten we het budget dat die dag nog beschikbaar was tussen alle aanvragen. Als budget is overtekend, betekent dit dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. Aanvragen krijgen subsidie toegekend op volgorde van binnenkomst. Op de dag dat het budget wordt overtekend, verdelent we het beschikbare budget per loting. Binnen 13 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. U vindt het besluit in Mijn RVO. U ontvangt hiervan ook bericht per e-mail of per post.

In Mijn RVO volgt u de status van uw aanvraag en vraagt u uiteindelijk vaststelling aan. Alle belangrijke berichten vindt u onder ‘Mijn aanvragen’.

Vaststelling aanvragen

Heeft u meer dan € 25.000 aangevraagd en zijn de afgesproken verduurzamingsmaatregelen binnen de gestelde termijn gerealiseerd? Dan vraagt u vaststelling aan via Mijn RVO.

U heeft daarvoor gespecificeerde en herleidbare facturen nodig met een beschrijving van alle kosten die gaan over het verduurzamen. Staan er op één factuur verschillende maatregelen, of zijn het termijnfacturen? Zorg er dan voor dat het voor ons duidelijk is welke kosten bij welke maatregel horen. 

Let op: op de factuur moet de installatiedatum/uitvoerdatum duidelijk zichtbaar zijn.

Lever de volgende documenten en gegevens aan bij uw vaststellingsaanvraag:

 • alle facturen
 • betaalbewijzen van alle facturen
 • overzicht van geïnvesteerde projectkosten per maatregel met aantal toegepaste stuks, m2 of vermogen per maatregel
 • bewijs dat u voldoet de technische vereisten voor elke maatregel 
 • verklaring dat gasaansluiting binnen gestelde termijn is vervangen (voor vastgoed met bouwjaar 2012 of later)

Alle kosten die in aanmerking komen voor subsidie moeten voldoen aan de technische voorwaarden van de maatregelen. Deze vindt u terug in de maatregelenlijst

Lees meer over projectkosten onder de financiële voorwaarden

Heeft u vragen? Neem contact op via dumava@rvo.nl.

U stuurt uw vaststellingsaanvraag in binnen 13 weken na afronding van het project.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?