Tijdelijk gesloten voor aanvragen

DUMAVA: Aanvraagproces

Gepubliceerd op:
1 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 november 2022

Wilt u een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)? Op deze pagina leest u alles over het aanvraagproces. U vindt hier bijvoorbeeld welke documenten u nodig heeft en wat u kunt verwachten na uw aanvraag.

Aanvraagprocedure

U vindt hier in grote lijnen de stappen die u doorloopt wanneer u een DUMAVA-subsidie aanvraagt. Op deze manier geven we u een beeld van het aanvraagproces. De stappen die u moet doorlopen zijn anders voor aanvragen van minder dan € 25.000 en voor € 25.000 of meer. 

Vraagt u subsidie aan voor minder dan € 25.000? 

In dit geval zijn uw totale projectkosten dus lager dan € 83.333. 

Vraagt u subsidie aan voor € 25.000 of meer? 

In dit geval zijn uw totale projectkosten dus € 83.333 of meer.

Benodigde gegevens en verklaringen

U vindt hieronder welke gegevens en verklaringen u moet indienen bij uw aanvraag:

  • Een overzicht of omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • Een gespecificeerde investeringsbegroting, waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag dat u aanvraagt is opgebouwd;
  • Een tijdsplanning waaruit blijkt wanneer u de verduurzamingsmaatregelen of het integrale project uitvoert;
  • Het bankrekeningnummer waarop u het subsidiebedrag wilt ontvangen;
  • Het adres of de kadastrale aanduiding van het maatschappelijk vastgoed waarop uw aanvraag betrekking heeft;
  • Indien van toepassing de ANBI-status, de rijksmonumentenstatus of de SBI-code. De SBI-code moet overeenkomen met de SBI-code die bekend is bij de Kamer van Koophandel.

Afhankelijk van welke verduurzamingsmaatregelen u uitvoert, kunnen er nog extra gegevens en verklaringen gevraagd worden bij de aanvraag. Voor deze informatie verwijzen we u door naar bijlage 3 van de regelingstekst.

Aanvragen

Het is op dit moment niet mogelijk DUMAVA aan te vragen. De regeling is eerder gesloten dan verwacht, omdat het budget overtekend is. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend, dan er geld beschikbaar is.

Bent u uw aanvraag nog aan het voorbereiden? Ga daar dan vooral mee door. U kunt bij de volgende ronde weer een aanvraag indienen. DUMAVA gaat begin januari 2024 nog een keer open. We doen op dit moment ons best om deze datum naar voren te halen.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+. Heeft u deze nog niet? Vraag dan alvast eHerkenning aan. 

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. Binnen 13 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. U vindt het besluit in de digitale omgeving waar u uw aanvraag heeft ingediend. U ontvangt hiervan ook bericht per e-mail of per post.

U kunt ook de status van uw aanvraag volgen in deze digitale omgeving. Alle belangrijke berichten vindt u onder ‘Mijn aanvragen’. U kunt inloggen via onderstaande knop. 

Webinar

Op dinsdag 13 september 2022 vond het webinar over DUMAVA plaats. Hierin vertelden we u alles over de regeling, het aanvraagproces en meer. Kijk het webinar terug 

De meest gestelde vragen uit het webinar, en onze antwoorden, vindt u in het onderstaande document.  We hopen u hiermee op weg te helpen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?