Gesloten voor aanvragen

DUMAVA: Aanvraagproces

Gepubliceerd op:
1 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2023

Wilt u een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)? Op deze pagina leest u alles over het aanvraagproces. U vindt hier bijvoorbeeld welke documenten u nodig heeft en wat u kunt verwachten na uw aanvraag.

Hoe vraagt u DUMAVA aan?

U vindt hier in grote lijnen de stappen die u doorloopt wanneer u een DUMAVA-subsidie aanvraagt. Op deze manier geven we u een beeld van het aanvraagproces. De stappen die u moet doorlopen zijn anders voor aanvragen van minder dan € 25.000 en voor € 25.000 of meer.

Vraagt u subsidie aan voor minder dan € 25.000?

Vraagt u subsidie aan voor € 25.000 of meer?

Benodigde gegevens en verklaringen

U vindt hieronder welke gegevens en verklaringen u moet indienen bij uw aanvraag:

 • Een energieadvies met daarin een omschrijving van de verduurzamingsmaatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Een gespecificeerde investeringsbegroting, waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag dat u aanvraagt is opgebouwd.
 • Een tijdsplanning waaruit blijkt wanneer u de verduurzamingsmaatregelen of het integrale project uitvoert.
 • Het bankrekeningnummer waarop u het subsidiebedrag wilt ontvangen.
 • Het adres of de kadastrale aanduiding van het maatschappelijk vastgoed waarop uw aanvraag betrekking heeft.
 • Indien van toepassing de ANBI-status, de rijksmonumentenstatus of de SBI-code. De SBI-code moet overeenkomen met de SBI-code die bekend is bij de Kamer van Koophandel.
 • De naam van uw aannemer, onderaannemer en hun KVK-nummers als deze bekend zijn.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan alvast eHerkenning aan.

Afhankelijk van welke verduurzamingsmaatregelen u uitvoert, kunnen er nog extra gegevens en verklaringen gevraagd worden bij de aanvraag. Voor deze informatie verwijzen we u door naar bijlage 3 van de regelingstekst.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. Binnen 13 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. U vindt het besluit in de digitale omgeving waar u uw aanvraag heeft ingediend. U ontvangt hiervan ook bericht per e-mail of per post.

U kunt ook de status van uw aanvraag volgen in deze digitale omgeving. Alle belangrijke berichten vindt u onder ‘Mijn aanvragen’.

Vaststelling aanvragen

Ontving u een (gedeeltelijk) positief besluit op uw subsidieaanvraag en zijn de verleende verduurzamingsmaatregelen binnen de gestelde termijn gerealiseerd? Dan vraagt u vaststelling aan. 

Lever de volgende documenten en gegevens aan bij uw aanvraag:

 • een overzicht van de geïnvesteerde projectkosten per maatregel met het aantal toegepaste stuks, m2 of vermogen per maatregel
 • gespecificeerde en herleidbare facturen met daarop een beschrijving van alle kosten die betrekking hebben op het verduurzamen 
 • betaalbewijzen van de facturen
 • een bewijs dat u aan de technische vereisten voor de maatregel voldoet
 • alleen voor maatschappelijk vastgoed met bouwjaar 2012 of later: een verklaring dat de gasaansluiting binnen de gestelde termijn is vervangen

Let op: op de factuur moet de installatiedatum/uitvoerdatum duidelijk zichtbaar zijn.

U stuurt uw vaststellingsaanvraag binnen 13 weken na afronding van het project in.

Voor welke kosten mag ik vaststelling aanvragen?

Alle kosten die in aanmerking komen voor subsidie moeten voldoen aan de technische voorwaarden van de maatregel. Deze vindt u terug in de maatregelenlijst.

Daarnaast moeten de kosten technisch noodzakelijk en dienstbaar zijn aan de maatregel. Dit betekent dat u alleen de kosten met als doel om te verduurzamen en die noodzakelijk zijn om de maatregel in gebruik te nemen kunt indienen.

Staan er op één factuur verschillende maatregelen, of zijn het termijnfacturen? Zorg er dan voor dat het voor ons duidelijk is welke kosten bij welke maatregel horen. 
Heeft u vragen? Neem contact op via dumava@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?