Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Laatst gecontroleerd op:
6 juni 2024
Gepubliceerd op:
16 mei 2023

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Let op: de verplichting gaat niet meer in op 1 januari 2024, maar op 1 juli 2024.

Voor wie?

Als uw organisatie 100 of meer werknemers heeft, bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Uiterlijk 30 juni 2025 stuurt u de gevraagde gegevens over 2024 in.

Vrijwillig rapporteren

Alle organisaties mogen nu al vrijwillig gegevens indienen. Ook die met minder dan 100 werknemers.

Gegevens die u vrijwillig indient, sturen we niet door naar de omgevingsdienst. We gebruiken uw gegevens wel voor onderzoek, maar alleen als u daarvoor in het online formulier toestemming geeft. We anonimiseren dan uw gegevens.

Vanaf wanneer indienen?

De ingangsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2024, omdat de voorbereiding meer tijd kostte. Dat heeft de ministerraad besloten in november 2023.

 • zondag 30 juni 2024
  Tot en met deze datum is rapporteren niet verplicht. Vrijwillig rapporteren kan wel. Zo ontdekt u de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit van uw organisatie. Voor de leesbaarheid gebruiken we het woord 'verkeer' in plaats van 'mobiliteit'.
 • maandag 1 juli 2024
  Vanaf dit moment moeten organisaties met 100 of meer werknemers verplicht rapporteren. Zorg dat uw administratie op orde is om gegevens in te dienen in 2025. U kunt (in 2025) kiezen om te rapporteren over alleen de 2e helft van 2024, of over heel 2024.
 • maandag 30 juni 2025
  Als organisatie met 100 of meer werknemers stuurt u uiterlijk op deze datum de gegevens in over de 2e helft van 2024, of heel 2024. Geef op het online formulier aan welk van de 2 opties u kiest. Vanaf 2026 is jaarlijkse rapportage verplicht.
  Deadline

Uw rapportage voorbereiden

Welke gegevens u nodig heeft, staat in de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit'. Werkt u in de uitzendbranche? U vindt hieronder ook een aanvulling op de handreiking voor de uitzendbranche.

U krijgt tips hoe u de gegevens verzamelt. U heeft bijvoorbeeld deze gegevens nodig:

 • Het totaal aantal kilometers dat uw werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.
 • Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Neem de handreiking nauwkeurig door voordat u het online formulier invult. Gebruik eventueel de aanvullende handreiking als u in de uitzendbranche werkt. 

Werkt u in een verpleeg- of verzorgingshuis of de thuiszorg (VVT-sector)? Gebruik dan de aanvullende handreiking WPM voor de VVT-sector.

Heeft u de handreiking doorgenomen en liggen de benodigde gegevens klaar? Dan duurt het minder dan één uur om het online formulier in te vullen. Sla tussentijds op als u later verder gaat met invullen.

eHerkenning

U logt in met eHerkenning. Hiervoor heeft u minimaal niveau eH2+ met machtiging RVO-diensten nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Dit duurt ongeveer één tot 5 werkdagen.

Een intermediair machtigen

Wilt u dat een intermediair het online formulier invult voor uw organisatie? Dan machtigt u deze intermediair. Dit regelt u op Mijn RVO. U gaat daar naar 'Mijn dossier', 'Machtigingen', en klikt op 'Registreren en beheren'.

Handleiding online formulier

Raadpleeg ook de handleiding 'Aan de slag met het online formulier WPM'. Daarin leest u hoe u de gegevens indient.

Download de handleiding:

Gegevens doorgeven

U dient hier uw gegevens in voor de rapportageverplichting WPM door het online formulier in te vullen en op te sturen.

Loopt u vast of heeft u andere problemen bij het invullen van het formulier? Neem contact met ons op.

Toezicht en handhaving

Een omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de controle op de rapportageverplichting. De omgevingsdienst is een overheidsdienst waar deskundigen met gemeenten en provincies samenwerken. Ze helpen bij natuur- en milieuwet- en regelgeving. Daarnaast geven ze onder andere vergunningen. Wanneer de rapportageverplichting ingaat, controleert een omgevingsdienst of uw organisatie de rapportage opstuurt. Gegevens die u vrijwillig instuurt, kan de omgevingsdienst niet bekijken.

Waarom rapporteren?

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. 

Uw rol als werkgever

Als werkgever heeft u een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Bijvoorbeeld door, als het kan, uw werknemers thuis te laten werken. Of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen. In uw rapportage staat wie u advies op maat kan geven om verder te verduurzamen.

Voor omgevingsdiensten

Werkt u bij een omgevingsdienst? U kunt de rapportages vanaf 2025 ophalen via Mijn RVO.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen.

Heeft u nog andere wettelijke plichten?

De wetchecker energiebesparing geeft u snel inzicht in de wettelijke plichten die voor uw organisatie, bedrijf of instelling gelden. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?