Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Gepubliceerd op:
16 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2023

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Voor wie?

Als uw organisatie 100 of meer werknemers heeft, bent u vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Uiterlijk 30 juni 2025 stuurt u de gevraagde gegevens over 2024 in.

Vrijwillig rapporteren

Alle organisaties mogen vrijwillig gegevens indienen. Ook die met minder dan 100 werknemers.

Gegevens die u vrijwillig indient, sturen we niet door naar de omgevingsdienst. We gebruiken uw gegevens wel voor onderzoek, maar alleen als u daarvoor in het online formulier toestemming geeft. We anonimiseren dan uw gegevens.

Vanaf wanneer indienen?

 • dinsdag 16 mei 2023
  In 2023 geldt de verplichting om te rapporteren nog niet. U kunt vanaf 16 mei 2023 wel vrijwillig gegevens indienen. Alle organisaties mogen dat doen. Zo ontdekt u wat de CO2-uitstoot is van de werkgebonden personenmobiliteit van uw organisatie.
 • maandag 1 januari 2024
  Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf dit moment verplicht te rapporteren. Zorg dat u uw administratie op orde heeft om in 2025 de benodigde gegevens in te sturen.
 • maandag 30 juni 2025
  Als organisatie met 100 of meer werknemers stuurt u uiterlijk op deze datum de gevraagde gegevens in over het jaar 2024.
  Deadline

Uw rapportage voorbereiden

Welke gegevens u nodig heeft, staat in de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit'. In die handreiking staan ook tips hoe u de gegevens verzamelt. U heeft bijvoorbeeld deze gegevens nodig:

 • Het totaal aantal kilometers dat uw werknemers in een kalenderjaar heeft afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.
 • Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Neem deze handreiking nauwkeurig door voor u het online formulier invult.

Download de handreiking:

Heeft u de handreiking doorgenomen en liggen de benodigde gegevens klaar? Dan duurt het minder dan één uur om het online formulier in te vullen. Sla tussentijds op als u later verder gaat met invullen.

eHerkenning

U logt in met eHerkenning. Hiervoor heeft u minimaal niveau eH2+ met machtiging RVO-diensten nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Dit duurt ongeveer één tot 5 werkdagen.

Een intermediair machtigen

Wilt u dat een intermediair het online formulier invult voor uw organisatie? Dan machtigt u deze intermediair. Dit regelt u op Mijn RVO. U gaat daar naar 'Mijn dossier', 'Machtigingen', en klikt op 'Registreren en beheren'.

Handleiding online formulier

Raadpleeg ook de handleiding 'Aan de slag met het online formulier WPM'. Daarin leest u hoe u de gegevens indient.

Download de handleiding:

Gegevens doorgeven

U dient hier uw gegevens in voor de rapportageverplichting WPM door het online formulier in te vullen en op te sturen.

Loopt u vast of heeft u andere problemen bij het invullen van het formulier? Neem contact met ons op.

Toezicht en handhaving

Een omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de controle op de rapportageverplichting. De omgevingsdienst is een overheidsdienst waar deskundigen met gemeenten en provincies samenwerken. Ze helpen bij natuur- en milieuwet- en regelgeving. Daarnaast geven ze onder andere vergunningen. Wanneer de rapportageverplichting ingaat, controleert een omgevingsdienst of uw organisatie de rapportage opstuurt. Gegevens die u vrijwillig instuurt, kan de omgevingsdienst niet bekijken.

Waarom rapporteren?

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. 

Uw rol als werkgever

Als werkgever heeft u een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Bijvoorbeeld door, als het kan, uw werknemers thuis te laten werken. Of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen. In uw rapportage staat wie u advies op maat kan geven om verder te verduurzamen.

Lees meer over de rapportageverplichting WPM op de website CO2reductie mobiliteit.

Voor omgevingsdiensten

Werkt u bij een omgevingsdienst? U kunt de rapportages vanaf 2025 ophalen via Mijn RVO.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?