Open voor aanvragen

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

Gepubliceerd op:
8 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal.

LIFE projecten

LIFE geeft subsidie aan projecten die het Europese beleid op één van de volgende onderwerpen verder ontwikkelen of in de praktijk brengen:

Er kan veel onder LIFE. Denk aan een LIFE-project dat bijdraagt aan het verminderen van geluidsoverlast, het efficiënter gebruik van grondstoffen of het bevorderen van de biodiversiteit.

De diversiteit van de projectmogelijkheden maakt het soms ook moeilijk te bepalen of uw project past binnen LIFE en zo ja, onder welk deelprogramma uw projectidee valt, of om welk type project het gaat. Daarnaast moet u uw subsidieaanvraag logisch opbouwen en een duidelijke onderbouwing van de impact geven.

Wij helpen en adviseren u, zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is en u de meeste kans maakt op subsidie. Neem dan ook vooral al bij de eerste idee-ontwikkeling contact op met ons: wachten op een openstaande call hoeft niet.

Voor wie?

Elke organisatie in de Europese Unie (EU) kan een LIFE-subsidie aanvragen, zoals:

  • Bedrijven
  • Overheidsorganisaties
  • Non-gouvernementele organisaties (NGO’s)
  • Kennisinstellingen

Actuele calls

De openingsdata van de deelprogramma's verschillen. Bekijk voor welke LIFE-oproepen (calls) u een voorstel kunt indienen op Search Funding & Tenders (europa.eu).

Stappenplan aanvragen LIFE

Hoeveel kans maakt uw project? Binnen het LIFE-programma is sterke internationale concurrentie om het beschikbare budget. De EU beloont alleen de beste aanvragen met subsidie. Volg de onderstaande stappen om goed van start te gaan met uw aanvraag.

Stap 1

Neem contact op met ons om u vroegtijdig te laten adviseren over LIFE en de opbouw van uw projectidee en subsidieaanvraag. Wij helpen u met het ontwikkelen van een helder onderbouwde aanvraag, die duidelijk de verwachte impact van uw project laat zien.

Neem contact met ons op via life@rvo.nl.

Stap 2

Zorg dat u goed geïnformeerd bent over de subsidievoorwaarden. Lees voordat u een aanvraag doet de richtlijnen en criteria op de LIFE programmapagina op de EU-website. Volg ook eventuele informatiebijeenkomsten die wij hierover samen organiseren met CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). CINEA voert voor de Europese Commissie (EC) de LIFE-subsidie uit.

Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor LIFE-subsidie. Die zijn afhankelijk van het type project dat u kiest en onder welk deelprogramma uw project valt. Om de kans dat uw aanvraag wordt goedgekeurd zo groot mogelijk te maken, kunt u vooraf de aandachtspunten lezen. Deze zijn samengesteld op basis van ervaringen met voorgaande aanvragen.

Lees de aandachtspunten.

Stap 3

De subsidieaanvraag doet u vervolgens zelf bij de EC via de portal Funding & tenders (europa.eu). Als u wilt, lezen wij mee met uw concept en geven we feedback. Stuur uw concept een paar weken voor de indieningsdatum. Gebruik daarvoor het document 'Projectideeformulier LIFE 2023'. Dit document vindt u onder Stuur ons uw projectidee.

Vanaf 2021 dient u uw aanvraag in via het E-grant systeem. Dit is een nieuwe werkwijze. Om hierover meer te weten gaat u naar de paragraaf aanvraagproces op de pagina aandachtspunten.

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? U kunt het gehele jaar met ons van gedachten wisselen over uw project. Gebruik daarvoor het document 'Projectideeformulier LIFE 2023'. Wij helpen u graag zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is. U kunt contact opnemen via een e-mail naar life@rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Downloads

Op de hoogte blijven van LIFE?

Meld u aan voor de nieuwsbrief LIFE via: life@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?