Open voor aanvragen

LIFE: Deelprogramma Natuur en biodiversiteit

Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024
Gepubliceerd op:
14 juni 2021

Gaat u aan de slag met een veelbelovend project rondom soortenbescherming of herstel van habitat (leefgebieden)? Dan is dit deelprogramma voor u.

Het deelprogramma Natuur en biodiversiteit bestaat uit 4 onderdelen en richt zich op projecten die bijdragen aan de Europese natuur- en biodiversiteitswetgeving of aan de Europese biodiversiteitsstrategie.

  • Ruimte voor de natuur: projecten die bijdragen aan beschermde natuurgebieden en natuurherstel. Bijvoorbeeld in Natura2000-gebieden;
  • Bescherm onze soorten: specifieke maatregelen voor bedreigde soorten;
  • Het faciliteren van gedragsverandering of veranderen van beheer en onderhoud en het beschermen van natuurlijke hulpbronnen;
  • Verbeteren van naleving van Europese regelgeving; borging van toepassing en vergroten van de toegang tot justitie.

Cofinancieringspercentage

Het cofinancieringspercentage binnen dit deelprogramma is meestal 60%. Het percentage kan oplopen tot 75% als het project zich richt op prioritaire habitats en/of soorten. U moet in dit geval in uw voorstel wel beargumenteren dat alle acties duidelijk zijn toegesneden op de habitats of soorten die in aanmerking komen voor deze mate van cofinanciering.

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? U kunt het gehele jaar via het projectideeformulier met ons van gedachten wisselen over uw project. Gebruik daarvoor het Projectideeformulier LIFE 2023 en stuur uw concept een paar weken voor de indieningsdatum. Wij helpen u graag zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is. U kunt ook via e-mail: life@rvo.nl contact opnemen.

Stappenplan aanvragen LIFE

Hoeveel kans maakt uw project? Binnen het LIFE-programma is sterke concurrentie om het beschikbare budget. De Europese Unie (EU) beloont alleen de beste aanvragen met subsidie.

Volg ons stappenplan via de startpagina om goed van start te gaan met uw aanvraag voor subsidie.

Bekijk het stappenplan.

LIFE in de praktijk

Doe inspiratie op met lopende LIFE-projecten in de uitgebreide database met LIFE-projecten uit alle deelnemende lidstaten. U selecteert de projecten op onder meer programmaonderdeel, thema of land.

Bekijk de uitgebreide database met LIFE-projecten op ec.europa.eu.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?