Internationaal Energie Agentschap (IEA)

Gepubliceerd op:
21 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 september 2023

Een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening voor de deelnemende landen. Dat is waar het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voor staat. Het IEA werkt samen met overheden, onderzoeksinstellingen en industrie. Deelname van ons land levert waardevolle informatie op, waar u als ondernemer, beleidsmaker of onderzoeker gebruik van kunt maken.

BEHAVE 2023: gedragsverandering in de energie- en klimaatcrisis

Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen over gedragsverandering in de energietransitie? Wilt u weten welke rol de IEA daarin speelt? Op 28 en 29 november organiseert RVO samen met het European Energy Network (EnR) de BEHAVE-conferentie over gedragsverandering in de energie- en klimaatcrisis.  

  Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is een internationale organisatie, opgericht in 1974 na de wereldwijde oliecrisis van 1973-1974. Toen richtte het IEA zich op de verzekering van toevoer van aardolie. Inmiddels is het IEA dé specialist op internationaal energiegebied. De organisatie helpt de landen die zich hebben aangesloten onder het motto: vormgeven van een veilige en duurzame energietoekomst voor iedereen.

  Nederlandse deelname

  Nederland is samen met andere landen lid van het IEA. De Nederlandse deelname bestaat uit het leveren van experts voor de verschillende technieken door onze organisatie. Wij helpen ondernemers met kennis, advies en financiële regelingen. Dat doen we onder meer op het gebied van energie-innovatie. Daardoor hebben we veel kennis over de overgang naar een duurzaam energiesysteem.

  De resultaten uit de samenwerkingen binnen het IEA leveren veel geschikte informatie op die ook voor onze klanten en partners interessant is. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nemen onze adviseurs vanuit hun expertise deel aan een flink aantal de Technology Collaboration Programmes (TCP’s) van het IEA.

  Technology Collaboration Programmes (TCP’s)

  Een TCP is een groep (internationale) experts die één afgesproken energietechnologie behandelt. Elke TCP waar Nederland aan meedoet, heeft een eigen missie die past binnen de doelen van het IEA:

  • energiezekerheid;
  • bescherming van de omgeving;
  • economische groei;
  • betrekken van invloedrijke organisaties.

  De brede deskundigheid in de TCP’s is een aanwinst voor de wereldwijde overgang naar een schonere energietoekomst.

  Nederlandse deelname TCP’s:

  Technology Collaboration Programme (TCP) Experts EZK/RVO
  Energy Technology Systems Analyses (ETSAP) via TNO
  Buildings and Communities (EBC) Daniel van Rijn
  Wiesje van Nunen
  Energy Efficient End-use Equipment (4E) Hans Paul Siderius
  Energy Storage (ES) Stan van den Broek
  Heat Pumping Technologies (HTP) Marion Bakker
  Thomas Olejniczak
  User-Centred Energy Systems (Users TCP) Gerdien de Weger
  Nicole Kerkhof
  Smart Grids (ISGAN) Erik ten Elshof
  Nicole Kerkhof
  Industrial Technologies and Systems (IETS) Maurits Clement
  Joop Bormans
  Hybrid and Electric Vehicles (HEV) Els Rutten
  Bioenergy (BIO) Bas Heukels
  Hydrogen (HIA) Carla Robledo
  Simone te Buck
  Ocean Energy Systems (OES) Jos Reijnders
  Photovoltaic Power Systems (PVPS) Otto Bernsen
  Solar Heating and Cooling (SHC) Thomas Olejniczak
  Lex Bosselaar
  Wind Energy Systems (Wind) Ruud Oerlemans

  International Energy Agency Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG)

  Martijn van de Sande

  Onderzoeksinformatie IEA

  Het IEA doet onderzoek, verzamelt data, analyseert en rapporteert. De informatie die dit oplevert, speelt een belangrijke rol in het internationale energie- en klimaatbeleid.

  • Het IEA beoordeelt het energiebeleid van de landen die aan het IEA deelnemen. Daarmee stimuleert het IEA de uitwisseling van de beste technieken en ervaringen. In 2020 heeft het IEA een beoordeling van Nederland gepubliceerd.
  • Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een belangrijke adviserende organisatie van de Nederlandse overheid. Zij onderzoekt de mogelijke effecten van ons energiebeleid, maar verkent, analyseert en evalueert ook, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd. Voor het IEA en het PBL is elkaars informatie dan ook erg waardevol.
  • De World Energy Outlook is een jaarlijks rapport van het IEA met de verwachtingen voor de energiemarkten tot 2050. Dit is de meest toonaangevende bron voor analyse en vooruitzichten van de wereldwijde energiemarkten.

  Vragen over het IEA?

  Neem contact met ons op

  Bent u tevreden over deze pagina?