Decentrale overheid

Gepubliceerd op:
31 mei 2024

Wilt u verduurzamen of verduurzaming in uw regio stimuleren? Bekijk onze mogelijkheden en suggesties op het gebied van klimaat en energie voor u als gemeente, provincie of andere decentrale overheid. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Specifieke uitkeringen voor u

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitkering voor decentrale overheden die vergunningen voor regionaal openbaar verlenen voor de aanschaf van bussen die geen schadelijke stoffen uitstoten (zero emissie). Openbaar busvervoer moet in 2030 uitstootvrij zijn.

Open voor aanvragen

Tijdelijke uitkering voor decentrale overheden om de capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid te verhogen.

Aanvragen vanaf 3 juni 2024 tot en met 1 juli 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Specifieke uitkering voor gemeenten om een eigen isolatieprogramma op te zetten voor koopwoningen.

Open voor aanvragen

Rijksbijdrage voor gemeenten, provincies en waterschappen om de meerkosten van emissieloze bouwmachines en vaartuigen te financieren in aanbestedingen. Een aanvraag is mogelijk na ondertekening van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. 

Aanvragen vanaf 14 april 2024 tot en met 20 augustus 2024.

Advies en ondersteuning bij uw opgaven

Het Expertisecentrum GebiedsGewijs helpt u als overheid om opgaven op het gebied van energie of bijvoorbeeld landbouw een plek te geven en te versnellen. Die opgaven komen allemaal samen in de regio en concurreren daar om ruimte.

Werkt u als gemeente of provincie aan grote energie-infrastructuurprojecten? En wilt u hulp bij de inpassing van deze projecten in de ruimtelijke plannen van uw gemeente of provincie? Maak gratis gebruik van onze expertpool.

Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) ondersteunt u als gemeente in de warmtetransitie met uitleg, praktische voorbeelden en hulpmiddelen.

Samen investeren in duurzame projecten

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

Periode van indienen verschilt per call.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Europees programma voor ondernemers, onderzoekers en overheden om internationaal samen te werken aan duurzame en  klimaatbestendige projecten.

Open voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor het ontwikkelen en uitvoeren van Europees natuur- en milieubeleid.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland.

Andere subsidies die u kunt aanvragen

Open voor aanvragen

Subsidie om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen in de kosten om te verduurzamen. 

Aanvragen vanaf 3 juni 2024 tot en met 31 oktober 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen, particuliere woningeigenaren die hun woning verhuren, en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp, zonneboiler en of een aansluiting op het warmtenet. Voor bedrijven is er tot en met 31 december 2024 ook subsidie voor kleinschalige windturbines.  

Open voor aanvragen

Subsidie voor gemeenten, provincies, waterschappen, andere rechtspersonen en ondernemers die een jachthaven of vaargeul beheren in het IJsselgebied voor baggeren van een waterbodem met een verlaagd waterpeil. 

Aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2025.

Bent u tevreden over deze pagina?