Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Interreg 2021-2027

Gepubliceerd op:
12 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
14 augustus 2023

Wilt u Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken? Of zoekt u samenwerkingspartners om een innovatie uit te gaan rollen? Interreg biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten.

Bij ons kunt u terecht voor de Interreg programma’s Noord-West Europa (NWE), Noordzee en Interreg Europe. Als u vragen heeft over de financiële kant van het programma Twee Zeeën, dan kunnen we u óók helpen (zie onder Contact).

Wijzigingen in nieuwe periode

Bent u bekend met eerdere programmaperiodes van Interreg? Een van de veranderingen in de periode 2021 - 2027 is dat de programma's NWE en Noordzee voor heel Nederland gaan gelden. Ook in andere landen wijzigt het programmagebied. Het Verenigd Koninkrijk doet niet meer mee in de periode 2021-2027.

Inhoudelijk sluiten de programma’s NWE, Noordzee en Europe vooral aan bij de Europese Green Deal. Belangrijke thema’s zijn:

 • klimaatadaptatie
 • watermanagement
 • hernieuwbare energie
 • circulaire economie

Daarnaast blijft innovatie een pijler van de programma’s. Green and Smart dus. Bij Noordzee is ook (maritieme) governance een aandachtsthema.

Wilt u op de hoogte blijven van de calls for projects? Op de programmapagina’s leest u meer over de calls. U kunt zich ook aanmelden voor onze digitale Interreg-nieuwsbrief. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben. Stuur een mail naar interreg@rvo.nl en geef aan van welk programma u op de hoogte wilt blijven.

Introductievideo's (via Youtube)

Voor wie is Interreg?

Interreg richt zich op de volgende doelgroepen:

 • overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen
 • private partijen zonder winstoogmerk

Projectstimuleringsregeling (PSR)

U kunt met de Projectstimuleringsregeling (PSR) een bijdrage aanvragen voor de voorbereidingskosten van een Interreg-projectvoorstel. De maximumbijdrage die u kunt aanvragen is €25.000.

Projectstimuleringsregeling (PSR)

Interreg programma's

North West Europe

Interreg North West Europe (NWE) is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit 6 landen. Ook partijen uit Zwitserland kunnen meedoen.

Het doel van Interreg Noord-West Europa 2021-2027 is een groene, slimme en rechtvaardige transitie bevorderen voor alle NWE-gebieden. Daarnaast wil de EU met NWE een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken.

De call van dit programma is op dit moment gesloten. Kijk voor meer informatie op de programmapagina.

Interreg North West Europe

North Sea

North Sea is een transnationaal programma. Het richt zich op samenwerking van partijen uit 7 landen rond de Noordzee. Het doel van North Sea is innovatie en duurzame economische groei stimuleren in de Noordzeeregio.

De call van dit programma is op dit moment gesloten. Kijk voor meer informatie op de programmapagina.

Interreg North Sea
 

Europe

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie met Zwitserland en Noorwegen. Interreg Europe richt zich op verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling.

Het programma co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

De call van dit programma is op dit moment gesloten. Kijk voor meer informatie op de programmapagina.

Interreg Europe

Inspiratie en advies

U kunt altijd contact opnemen met een van onze contact points. Zij zijn er om u verder te helpen. U vindt de contactgegevens op deze pagina en op de pagina’s van de programma's.

  EU-financieringsprogramma voor het milieu

  De EU biedt veel mogelijkheden om projecten voor het milieu en duurzaamheid mede te financieren. Om de weg te vinden in die mogelijkheden, heeft de Europese Commissie een vademecum opgesteld. Dat is een online gids over de programma’s en de belangrijkste voorwaarden. U vindt de gids op de site van de Europese Commissie. Hij is ook beschikbaar in het Nederlands.

  Webinar introductie gids

  De gids is op 30 maart 2023 geïntroduceerd tijdens een webinar. De Europese Commissie organiseerde dit met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RVO. Werkt u bij een academische instelling, MKB, milieuorganisatie, overheid of ngo? En wilt u meer weten over het EU-financieringsprogramma voor het milieu? Dan helpt de reisgids u om een volledig beeld te krijgen. Bekijk een opname van dit webinar over de online gids (Vimeo).

  Praktijkverhalen

  Lees ook onze praktijkverhalen. Hierin laten we in een aantal projecten zien hoe Interreg helpt doelen te realiseren. En bekijk de Europabrede digitale tentoonstelling 30 jaar Interreg naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Interreg in 2020.

  Bekijk ook de video's (via Youtube):

  EU-websites

  Er zijn ook gespecialiseerde websites van de gezamenlijke Interreg-programma’s.

  • Op www.interreg.eu vindt u onder meer informatie hoe Interreg in het algemene cohesiebeleid past, welke programma’s er zijn en welke programma’s een projectoproep open hebben.
  • Op www.keep.eu vindt u bijna alle Interreg-projecten die sinds 2000 zijn uitgevoerd. U kunt daarbij selecteren op programma, thema, onderwerp, land en daarmee combinaties maken. Zo ziet u de onderwerpen van eerdere Interreg-projecten, en de resultaten hiervan.

  Tips vanuit kick-off event

  Op 16 september organiseerden wij een kick-off voor de programma’s 2021-2027. Het verslag en de terugkijklinks vindt u op Online kick-off event Interreg (NWE, NSR en Europe). Bij de downloads op die pagina vindt u een document met vragen die tijdens het webinar werden gesteld, en de antwoorden daar op. Enkele tips naar aanleiding van het webinar:

  • Start een project vanuit een behoefte. Dat kan bijvoorbeeld het beleid van uw organisatie zijn, of een behoefte vanuit het netwerk waarin u een rol heeft;
  • Denk voorafgaand aan een Interreg-project na over cofinanciering en vervolgfinanciering;
  • Zet de mens centraal in de projectaanpak. Denk aan het juiste profiel op de juiste plek in uw organisatie, maar vooral ook aan een gezamenlijk doel en verdeling van eigenaarschap;
  • Zorg voor politiek draagvlak. Een 'ambassadeur' kan helpen het project te laten slagen;
  • Als 'lead-partner' van een project heeft u de grootste sturing op zowel het projectverloop als de inhoud en 'impact'. Het vraagt uiteraard veel aandacht en probleemoplossend vermogen. Regionale organisaties kunnen er uiteraard ook voor kiezen om mee te doen als 'gewone' projectpartner in het transnationaal consortium.

  Contact

  Heeft u een algemene/oriënterende vraag over Interreg? Neem dan contact met ons op. Heeft u een specifiekere vraag over Interreg NWE, Noordzee of Europe? Of wilt u een oriënterend adviesgesprek? Stuur dan een e-mail naar onze Nederlandse contactpersonen:

  Achtergrond

  In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. De basis van Interreg is samenwerking, net als de basis van Europa.

  Voor de periode 2021-2027 bestaat Interreg uit 71 programma’s waarin op verschillende manieren wordt samengewerkt. Onder een vierdeling vallen meerdere samenwerkingsprogramma’s die ingedeeld zijn op basis van geografische ligging, gezamenlijke uitdagingen en doelen: Interreg A, Interreg B, Interreg C en Interreg D.

  Daarnaast zijn er 24 programma’s gericht op samenwerking met landen die mogelijk nog tot de EU toetreden en landen aan de oostelijke en zuidelijke buitengrenzen van de EU. Nederland neemt hieraan niet deel.

  Interreg A

  Deze programma’s liggen langs landsgrenzen. We noemen ze daarom 'grensoverschrijdende' programma’s. Er zijn 49 samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg A. Deze dekken met elkaar de 27 lidstaten van Europa - plus een aantal landen waarmee wordt samengewerkt (zoals Noorwegen, Zwitserland en IJsland). Er is € 6,5 miljard beschikbaar voor projecten. De programma's voor de buitengrenzen van de EU horen daar ook bij. Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan de volgende Interreg A programma’s:

  Meer informatie over Interreg A vindt u op rijksoverheid.nl.

  Interreg B

  Interreg B-programma’s zijn transnationaal. Daarin werken meerdere landen samen. Deze gebieden zijn groter dan in de A-programma’s. Er zijn 14 samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg B. Ze hebben een totaal budget van € 1,5 miljard. Deze programma’s richten zich op diverse onderwerpen als (sociale) innovatie, duurzaamheid, stedelijk-rurale ontwikkeling, transport en een inclusieve samenleving. Voor Nederlandse partijen zijn de volgende Interreg B-programma’s beschikbaar:

  Het is mogelijk om deel te nemen aan een van de andere B-programma’s, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zowel aan programmazijde, als vanuit de Nederlandse overheid. Mocht u van plan zijn in één van de andere programmagebieden te participeren, neem dan altijd even contact met ons op via interreg@rvo.nl om de mogelijkheden te bespreken.

  Interreg C

  Interreg C is een interregionaal Europa-breed programma. Er zijn 3 samenwerkingsprogramma’s die gericht zijn op alle 27 lidstaten van Europa en een aantal partnerlanden buiten de EU, zoals Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Bij deze programma’s kunt u aanvragen voor subsidie indienen.

  • Interreg Europe heeft een totaalbudget van zo’n € 379 miljoen. Het richt zich op de verbetering van de uitvoering van regionaal beleid. Dit beleid is bijvoorbeeld ontwikkeld in de landsdelige programma’s, het ESF of andere Interreg-programma’s.
  • URBACT richt zich specifiek op stedelijke problematiek en wordt in Nederland gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  • ESPON is een onderzoeksprogramma rond vraagstukken van ruimtelijke ordening en territoriale cohesie en wordt gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Naast deze 3 projectenprogramma’s is er het programma Interact. Dit richt zich op kennisuitwisseling tussen en over Interreg-programma’s. Hiervoor kunt u geen projecten indienen. Het totaalbudget voor deze 4 programma's is € 550 miljoen.

  Interreg D

  Er zijn 4 programma’s die zich richten op Europese gebiedsdelen die niet tot het Europese continent behoren. Eén daarvan richt zich vooral op de Spaanse en Portugese eilanden in de Atlantische Oceaan. De andere richten zich vooral op de Franse overzeese gebiedsdelen. De programma’s staan ook open voor andere landen in die regio’s. In totaal is er € 280 miljoen beschikbaar.

  Meer informatie over deze indeling leest u op de website van de Europese Commissie:

  Europa.eu, Interreg : European Territorial Co-operation

  Interreg of andere Europese subsidie?

  Bekijk dan het overzicht van de europese subsidiemogelijkheden (pdf). Wilt u subsidie aanvragen bij een Europees fonds?Lees dan eerst de beschikbare informatie op de programmapagina van dit fonds. U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon of het secretariaat van het programma. Informatie over alle Interreg-programma’s en contactpersonen in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl.

  Downloads

  Financiële vragen

  Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de financiële controleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen. De regels voor de Interreg periode 2021-2027 zijn anders dan in 2014-2020. U leest ze op Financiële controle Interreg 2021 - 2027.

  Wilt u nog iets wijzigen in een eerdere 'FLC-goedkeuring' (zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT)? U vindt de informatie daarvoor op Interreg 2014-2020.

  U bereikt het expertisecentrum voor financiële vragen via interreg@rvo.nl.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Bent u tevreden over deze pagina?