Open voor aanvragen

Interreg 2021-2027

Gepubliceerd op:
12 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
21 maart 2024

Wilt u Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken? Of zoekt u samenwerkingspartners om een innovatie uit te rollen? Interreg biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten.

Voor wie?

De subsidie Interreg is voor:

 • overheden (zoals Rijksinstanties, provincies, gemeenten en waterschappen)

 • kennisinstellingen (zoals universiteiten en hogescholen)

 • bedrijven

 • ontwikkelingsmaatschappijen

 • non-profitorganisaties

 • private partijen zonder winstoogmerk

Interreg of andere Europese subsidie?

Wilt u subsidie aanvragen bij een Europees fonds? Lees dan eerst de beschikbare informatie op de programmapagina van dit fonds. Bekijk hier het overzicht van de Europese subsidiemogelijkheden.

U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon of het secretariaat van het programma. Informatie over verschillende Europese programma’s en contactpersonen in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl en op EuropaOmDeHoek.nl.

Alle EU-financieringsprogramma's voor het milieu

Naast Interreg biedt de EU veel andere mogelijkheden om projecten voor het milieu en duurzaamheid mede te financieren. Om daarin de weg te vinden heeft de Europese Commissie een vademecum opgesteld. Dat is een online gids over de programma’s en de belangrijkste voorwaarden. De gids is beschikbaar in het Engels en Nederlands.

Lees de gids op de website van de Europese Commissie

Webinar terugkijken over gids EU-programma's

De gids met EU-programma's is op 30 maart 2023 geïntroduceerd tijdens een webinar van de Europese Commissie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U krijgt hierin een volledig beeld van alle mogelijke financiële ondersteuning voor duurzame EU-projecten.

Kijk het webinar terug

Interreg-programma's

U leest hieronder meer over de Interreg-programma’s Noordwest Europa (NWE), Noordzee en Europa 2021-2027.

Noordwest Europa (NWE)

Interreg Noordwest Europa (North-West Europe, afgekort NWE) is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit 6 landen in Noordwest Europa. Ook partijen uit Zwitserland kunnen meedoen.

Het doel is een groene, slimme en rechtvaardige transitie bevorderen voor alle NWE-gebieden. Daarnaast wil de EU met NWE een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken.

Interreg NWE is op dit moment gesloten voor aanvragen.

Bekijk meer informatie op de website van Interreg North-West Europe

Noordzee

Interreg Noordzee (North Sea) is een transnationaal programma. Het richt zich op samenwerking van partijen uit 7 landen rond de Noordzee. Het doel van Interreg Noordzee is innovatie en duurzame economische groei stimuleren in de Noordzeeregio.

Interreg Noordzee is op dit moment gesloten voor aanvragen.

Bekijk meer informatie op de website van Interreg North Sea

Europa

Interreg Europa (Europe) ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie, inclusief Zwitserland en Noorwegen. Interreg Europa richt zich op verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling.

Het programma co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

Interreg Europa is open voor aanvragen van 20 maart tot 7 juni 2024. Op 20 en 21 maart is de openstelling tijdens het evenement Europe Cooperates in Antwerpen gelanceerd.

Bekijk meer informatie op de website van Interreg Europe

Wijzigingen in nieuwe periode

Bent u bekend met eerdere programmaperiodes van Interreg? Een van de veranderingen in de periode 2021-2027 is dat NWE en North Sea voor heel Nederland gelden. Ook in andere landen wijzigt het programmagebied. Het Verenigd Koninkrijk doet niet meer mee in deze periode.

Inhoudelijk sluiten de programma’s vooral aan bij de Europese Green Deal. Belangrijke thema’s zijn:

 • klimaatadaptatie
 • watermanagement
 • hernieuwbare energie
 • circulaire economie

Daarnaast is innovatie een pijler binnen elk programma. Green and Smart dus. Bij North Sea is ook (maritieme) ‘governance’ een belangrijk thema.

Projectstimuleringsregeling (PSR)

U kunt met de Projectstimuleringsregeling (PSR) een bijdrage aanvragen voor de voorbereidingskosten van een projectvoorstel voor een van deze 3 Interreg-programma’s. De maximumbijdrage die u kunt aanvragen is €25.000.

PSR aanvragen

Inspiratie en tips

Interreg in de praktijk

Laat u inspireren door Interreg-projecten van andere ondernemers in onze praktijkverhalen. Hierin laten we zien hoe Interreg helpt doelen te realiseren. 

Lees de praktijkverhalen van Interreg

Bekijk ook de Europabrede digitale tentoonstelling 30 jaar Interreg, naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Interreg in 2020. Daar ziet u voorbeelden vanuit deze en andere Interreg-programma’s.

Vind informatie en inspiratie op EU-websites

Er zijn ook gespecialiseerde websites van de gezamenlijke Interreg-programma’s.

 • Op www.interreg.eu vindt u onder meer informatie hoe Interreg in het algemene cohesiebeleid past, welke programma’s er zijn en welke programma’s een projectoproep open hebben.

 • Op www.keep.eu vindt u bijna alle Interreg-projecten die sinds 2000 zijn uitgevoerd. U kunt daarbij selecteren op programma, thema, onderwerp, land en daarmee combinaties maken. Zo ziet u de onderwerpen van eerdere Interreg-projecten, en de resultaten hiervan.

Check de tips van het kick-off event

Op 16 september 2020 organiseerden wij een kick-off voor de programma’s in 2021-2027. Op YouTube kunt u de introductievideo’s terugkijken:

Tips uit de kick-off:

 • Start een project vanuit een behoefte. Dat kan bijvoorbeeld het beleid van uw organisatie zijn, of een behoefte vanuit het netwerk waarin u een rol heeft;

 • Denk voorafgaand aan een Interreg-project na over cofinanciering en vervolgfinanciering;

 • Zet de mens centraal in de projectaanpak. Denk aan het juiste profiel op de juiste plek in uw organisatie, maar vooral ook aan een gezamenlijk doel en verdeling van eigenaarschap;

 • Zorg voor politiek draagvlak. Een 'ambassadeur' kan helpen het project te laten slagen;

 • Als 'lead-partner' van een project heeft u de grootste sturing op zowel het projectverloop als de inhoud en 'impact'. Het vraagt uiteraard veel aandacht en probleemoplossend vermogen. Regionale organisaties kunnen er uiteraard ook voor kiezen om mee te doen als 'gewone' projectpartner in het transnationaal consortium.

Het volledige verslag en de terugkijklinks vindt u op de pagina verslag: online kick-off evenement Interreg (NWE, NSR en Europe). Bij de downloads op die pagina vindt u een document met vragen die tijdens het webinar werden gesteld, en de antwoorden.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de calls for projects? Meld u aan voor onze digitale Interreg-nieuwsbrief. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben. Stuur een e-mail naar interreg@rvo.nl en geef aan van welk programma u op de hoogte wilt blijven.

U kunt altijd contact opnemen met een van onze contactpersonen. Zij zijn er om u verder te helpen. U vindt de contactgegevens hieronder en op de pagina’s van de programma's. 

U heeft een vraag over Interreg of wilt advies

Heeft u een algemene vraag over Interreg? Een specifiekere vraag over Interreg NWE, Noordzee of Europe? Of wilt u een oriënterend adviesgesprek? Stuur dan een e-mail naar onze Nederlandse contactpersonen:

U heeft een financiële vraag

We hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum keurt ook de financiële controleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen. De regels voor een controle zijn in de Interreg periode 2021-2027 anders dan in 2014-2020. U leest deze op Financiële controle Interreg 2021 - 2027.

Bij ons kunt u terecht voor de Interreg-programma’s Noord-West Europa (NWE), Noordzee en Europe. Ook als u een eerstelijnscontroleur voor de programma’s Twee Zeeën of URBACT wilt laten goedkeuren.

Wilt u iets wijzigen in een eerdere 'FLC-goedkeuring' (zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT)? U vindt de informatie daarvoor op Interreg 2014-2020.

U bereikt het expertisecentrum voor financiële vragen via interreg@rvo.nl.

Downloads

Achtergrond

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. De basis van Interreg is samenwerking, net als de basis van Europa.

Voor de periode 2021-2027 bestaat Interreg uit 71 programma’s waarin op verschillende manieren wordt samengewerkt. Onder een vierdeling vallen meerdere samenwerkingsprogramma’s die ingedeeld zijn op basis van geografische ligging, gezamenlijke uitdagingen en doelen: Interreg A, Interreg B, Interreg C en Interreg D.

Daarnaast zijn er 24 programma’s gericht op samenwerking met landen die mogelijk nog tot de EU toetreden en landen aan de oostelijke en zuidelijke buitengrenzen van de EU. Nederland neemt hieraan niet deel.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?