Open voor aanvragen

Verslag: Online kick-off event Interreg (NWE, NSR en Europe)

Gepubliceerd op:
15 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 september 2023

Op 16 september 2020 organiseerden wij het online kick-off event van de Interreg B en C programma’s North-West Europe, North Sea Region en Interreg Europe 2021-2027. Heeft u ook ambities om een aanvraag in te dienen en heeft u dit evenement gemist? Of wilt u de informatie nog eens doornemen? Leest u dan verder.

Met meer dan 400 deelnemers werkzaam bij de overheid, bedrijfsleven, non-profit organisaties en kennisinstellingen bespraken we de voorwaarden en mogelijkheden van de nieuwe Interreg-calls voor 2021, en daarna.

Interreg is een Europese subsidieregeling voor innovatieve duurzaamheidsprojecten die Europa versterken. Denk hierbij aan (eco)innovatie, milieu, transport & mobiliteit, duurzame energie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen. De subsidieregeling wil ook de economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. Daarom is een voorwaarde voor Interreg-projecten samenwerking tussen deelnemers over grenzen binnen verschillende Europese regio’s.

Tijdens de bijeenkomst stond een scala aan onderwerpen op de agenda, waaronder de nieuwe Interreg-subthema’s voor de komende jaren, het ontwikkelen van een goede aanvraag en de behaalde resultaten van de afgelopen jaren.

Terugkijken

Het event bestond uit een plenair ochtendprogramma en uit 4 deelsessies. Tijdens het ochtendprogramma kwamen bestuurders, de directeuren van de Interreg-secretariaten North-West Europe, North Sea Region en Europe en experts aan het woord om kennis en praktijkervaringen te delen. In het middagprogramma verkenden onze adviseurs de individuele Interreg-programma’s met verdiepende sessies.

Kijk terug:

Projecten die in de nieuwe Interreg-programma’s extra aandacht krijgen zijn onder andere: duurzame oplossingen op het gebied van klimaatverandering en adaptatie, watermanagement, natuurbescherming, ecosystemen, circulaire economie, energie-efficiënte en hernieuwbare energie. De focus ligt de komende programmaperiode op uitrol en opschaling van innovaties.

Uitgelichte onderwerpen online kick off event

Centraal in het webinar stonden:

 • De uitdagingen en doelen waarvoor Interreg kansen biedt;
 • Het opbouwen van een kwalitatieve subsidieaanvraag en succesfactoren;
 • Impact van (ondersteuning vanuit) Interreg;
 • Uitdagingen van Interreg projecten;
 • Lessons learned in aanvragen van subsidie en uitrol van project;
 • Aansluiting Interreg project op bredere opgave in de regio;
 • De kansen voor Nederlandse partijen.

Dit leverde verschillende tips op:

 • Start een project vanuit een behoefte. Dat kan bijvoorbeeld het beleid van uw organisatie zijn, of een behoefte vanuit het netwerk waarin u een rol heeft;
 • Denk voorafgaand aan een Interreg-project na over cofinanciering en vervolgfinanciering;
 • Zet de mens centraal in de projectaanpak. Denk aan het juiste profiel op de juiste plek in uw organisatie, maar vooral ook aan een gezamenlijk doel en verdeling van eigenaarschap;
 • Zorg voor politiek draagvlak. Een ‘ambassadeur’ kan helpen het project te laten slagen;
 • Als 'lead-partner' van een project heeft u de grootste sturing op zowel het projectverloop als de inhoud en 'impact'. Het vraagt uiteraard een hoop aandacht en probleemoplossend vermogen. Regionale organisaties kunnen er uiteraard ook voor kiezen om mee te doen als 'gewone' projectpartner in het transnationaal consortium.

Wij helpen u graag verder

Bent u geïnteresseerd in Interreg? U kunt het gehele jaar met ons van gedachten wisselen over uw projectidee, projectontwikkeling, zoeken van projectpartners, of over uw lopende project. Wij helpen u graag zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is. Heeft u een algemene/oriënterende vraag over Interreg? Neem dan contact met ons op. Heeft u een specifiekere vraag over Interreg NWE, NSR of Europe? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze Nederlandse contactpersonen.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?