Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Interreg North-West Europe (NWE)

Laatst gecontroleerd op:
21 maart 2024
Gepubliceerd op:
20 november 2018

Met Interreg Noord-West Europa 2021-2027 wil de Europese Unie (EU) een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden mogelijk maken. Met als doel evenwichtige ontwikkeling en veerkrachtige regio's.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 15 november 2023
12:00
Einddatum:
donderdag 21 maart 2024
12:00
U ontvangt 60% subsidie over de gemaakte kosten in uw project. De andere 40% betaalt u zelf. De subsidie is maximaal € 200.000 tot € 800.000 per ondernemer of organisatie.

Voor wie?

 • overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • ondernemers
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitorganisaties

Private partijen kunnen als onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband in NWE meedoen. Zowel grote als kleine (mkb-)ondernemingen. Deelname van ondernemers is voor een aantal programmadoelstellingen zeer gewenst.

Landen die deelnemen

Het programma richt zich op deelname van partijen uit 6 EU-landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen. 

De landen die bij Interreg Noordwest Europa horen zijn:

Hele land

 • Nederland
 • België
 • Luxemburg
 • Ierland
 • Zwitserland (zonder EU-financiering)

Gedeelte land

 • Frankrijk
 • In Duitsland zijn er meer 'Kreisen' in het Noordwesten bij het programma, sinds deze programmaperiode

Onderwerpen en prioriteiten

De belangrijkste uitdagingen in Noordwest-Europa worden met deze 5 prioriteiten aangepakt:

 • Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden (natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie);
 • Slimme en rechtvaardige energietransitie (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie);
 • Overgang naar een plaatsgebonden circulaire economie (circulaire economie en grondstoffenefficiëntie);
 • Innovatiecapaciteit in NWE-regio’s bevorderen;
 • Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving (arbeidsmarkt, gezondheidszorg, cultuur en toerisme).

Dit zijn informele vertalingen. De officiële Engelse teksten, maar ook andere documenten die in de programmavoorbereiding een rol spelen (zoals de territoriale analyse en de uitgevoerde stakeholderanalyse), vindt u op de programmawebsite nweurope.eu.

Hoeveel subsidie?

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Interreg NWE 2021-2027 is € 310 miljoen, inclusief kosten voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Uw project krijgt maximaal 60% financiering over de gemaakte kosten. De andere 40% betaalt u zelf. De subsidie is maximaal € 200.000 tot € 800.000 per ondernemer of organisatie. Soms kunnen andere partijen helpen om de resterende cofinanciering rond te krijgen, zoals gemeenten, provincies of het Rijk.

Projectstimuleringsregeling (PSR)

U vraagt met de Projectstimuleringsregeling (PSR) een vergoeding aan voor de voorbereidingskosten van een projectvoorstel. De maximale bijdrage die u kunt aanvragen is €25.000.

Bekijk hiervoor Projectstimuleringsregeling (PSR)

Voorwaarden

Uw project voldoet aan onderstaande voorwaarden.

 • Lead partners of hoofdbegunstigden (de partij waarmee het Interreg-programma een subsidiecontract aangaat) zijn organisaties zonder winstoogmerk.
 • Alle partijen in een NWE-project moeten zich houden aan de regelgeving voor aanbesteden en staatssteun. Dat kunnen Europese, nationale of programmaregels zijn. Zo moeten projecten binnen het NWE-programma voor elk contract boven €10.000 (exclusief BTW) kunnen aantonen dat zij voldoende marktonderzoek hebben gedaan. Bijvoorbeeld door 3 offertes aan te vragen. Als de regels van elkaar verschillen (bijvoorbeeld de nationale regels en die van de eigen organisatie) gelden altijd de strengere regels. Een volledige uitleg vindt u in het programmahandboek (programme manual), paragraaf 5.6.
 • Er zijn beperkingen op IPR (intellectual property rights), omdat wij subsidie verstrekken om de resultaten breed te verspreiden. Kijk voor meer uitleg hierover in het programmahandboek, paragraaf 5.8.

Staatssteun

Alle economische activiteiten waarvoor wij subsidie verstrekken, worden getoetst aan de staatssteunregels. Dit betekent in de praktijk dat projectpartners die mogelijk marktverstorende activiteiten uitvoeren, subsidie kunnen krijgen uit het NWE-programma op grond van de de-minimisverordening, of de Algemene Groepsvrijstelling (AGVV, of in het Engels GBER).

Met de staatssteunregels maakt de Europese Commissie subsidieverlening voor economische activiteiten makkelijker. Zonder de staatssteunregels uit het oog te verliezen. Er is met de vernieuwde AGVV (of in het Engels GBER) meer mogelijk dan voorheen. Wel kan het opnemen van relevante staatssteunactiviteiten in een project leiden tot bijvoorbeeld aanpassing van het steunpercentage (het subsidiepercentage).

Of er sprake is van (mogelijke) staatssteun, hangt af van het soort activiteiten. Dit kan gelden voor private en publieke partners. Meer uitleg hierover vindt u in het programmahandboek, paragraaf 5.7.

Interreg NWE in de praktijk

Lees in onze praktijkverhalen hoe Interreg NWE-projecten helpen duurzame doelen te realiseren. Of doe inspiratie op in de databank van lopende projecten.

Doe inspiratie op in de databank van lopende projecten in 2014 tot 2020. Zo krijgt u een idee hoe projecten binnen het vorige programma eruitzien. Onze contact-points (zie onder “contact”) vertellen u graag waar de verschillen tussen die programmaperiode en de huidige zitten.

Contact

Heeft u een vraag over Interreg NWE of wilt u een oriënterend adviesgesprek? Stuur dan een e-mail naar onze Nederlandse contactpersonen. Bij hen kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief die wij over NWE uitgeven, met informatie over aankomende calls en events. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben.

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Lees op deze pagina informatie over eerstelijnscontroles.

Het expertisecentrum keurt ook de eerstelijnscontroleurs goed die projecten volgens de EU-regelgeving van 2014-2020 aanstellen. Dit heet de 'FLC-goedkeuring', zowel voor de bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT. U vindt de benodigde formulieren op de pagina Interreg 2014-2020.

Neem contact op met het expertisecentrum via e-mailadres interreg@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?