Gesloten voor aanvragen

Interreg 2014-2020

Gepubliceerd op:
12 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 februari 2022

De programmaperiode van Interreg 2014-2020 is gesloten. Werkt u nog wel aan een Interregproject uit de programmaperiode 2014-2020, dan heeft u een deadline voor de afronding van uw project. Dat kan uiterlijk juni 2023 zijn, maar waarschijnlijk eerder.

Het is belangrijk dat u zich aan de deadline houdt, want uitgaven die zijn gedaan - na de in uw contract genoemde datum - zijn niet subsidiabel. Als u voor uw project ook een CETSI-subsidie of cofinanciering Twee Zeeën via ons ontvangt, wikkel dan ook die af bij afronding van het project.

Tot afronding van het project gelden de voor deze programmaperiode overeengekomen regels rond tarieven en eerstelijnscontroles. De First Level Controller (FLC) die de controlewerkzaamheden uitvoert, draagt u ter goedkeuring voor aan RVO.

First Level Controller

De programma’s Europe en North West hebben daarvoor elk een apart formulier. Deze vindt u onderaan deze pagina als download. U stuurt het ingevulde formulier aan interreg@rvo.nl. Na ontvangst beoordelen we uw voordracht. U ontvangt een certificaat, waaruit de goedkeuring van de FLC blijkt.

Voor INTERREG North Sea Region verloopt de aanmelding van de First Level Controllers (FLC’s) via het Online Monitoring Systeem van het programmasecretariaat. De Lead Beneficiary ondertekent het contract en stuurt het terug naar het secretariaat. Daarna kunnen de FLC’s worden geregistreerd.

U kunt voor meer informatie over dit proces, en ook bij vragen over toepassing van de programmaregels in de Nederlandse context, een mail sturen aan interreg@rvo.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Vragen over INTERREG 2014-2020?

Contact met INTERREG

 

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?