Bijna open voor aanvragen

Interreg North Sea

Gepubliceerd op:
20 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
20 maart 2023

Bent u bezig met een innovatie die meerdere landen aan de Noordzeekust versterkt? En draagt deze vernieuwing bij aan een beter milieu of duurzamere samenleving? Dan is het programma North Sea misschien iets voor u. Dit programma stelt als voorwaarde dat u samenwerkt met partners.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 17 april 2023
10:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 juni 2023
15:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal 60% van de projectkosten
Totaal budget:
€ 171.000.000

Om een projectvoorstel in te dienen binnen Interreg North Sea moet u samenwerken met partners uit minstens 3 landen. In de praktijk werken succesvolle projecten samen met 5 tot 10 partners uit 4 tot 7 Noordzeelanden.

Landen en doelgroepen

Landen die (gedeeltelijk) bij Interreg North Sea horen zijn:

Gehele land

 • Nederland
 • Denemarken

Gedeelte land

 • België
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Noorwegen
 • Zweden

Budget

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor Interreg Noordzee 2021-2027 een budget van € 171 miljoen. Een gedeelte is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Prioriteiten

De belangrijkste uitdagingen in het programma Noordzee (periode 2021-2027) zijn samengevat in 4 prioriteiten en 'spotlight'-thema’s:

 1. Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio (onderzoek en innovatiecapaciteit; ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap);
 2. Een groene transitie in de Noordzeeregio (energie-efficiëntie, transitie naar een circulaire economie, duurzame multimodale stedelijke mobiliteit);
 3. Een klimaatbestendige Noordzeeregio (klimaatadaptatie en risicopreventie, beschermen biodiversiteit en groene infrastructuur in stedelijke gebieden, en het verminderen van alle vormen van verontreiniging);
 4. Beter bestuur (versterken van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties, met name die welke belast zijn met het beheer van een bepaald gebied, en van de belanghebbenden).

Naast deze prioriteiten kent het nieuwe Noordzee programma 3 'spotlight' thema’s. Ze zijn relevant in 1 of alle 4 van de prioriteiten. De spotlight-thema’s zijn onder andere ook nuttig voor de samenhang tussen projecten in verschillende prioriteiten. De spotlight-thema’s zijn:

 1. digitalisering;
 2. landelijk-stedelijke verbanden (rural-urban linkages);
 3. sterktes en uitdagingen in het Noordzee-bassin.

Dit zijn voorlopige vertalingen. De Engelse teksten en andere documenten die in de programmavoorbereiding een rol speelden, vindt u op de externe programmawebsite van Interreg North Sea. Denk daarbij aan de territoriale analyse en de uitgevoerde stakeholderanalyse.

Nieuw in Interreg Noordzee 2021-2027 zijn de zogenaamde Small Scale Projects: kleiner in budget, looptijd (max. 18 maanden) en aantal partners. En met maar één werkpakket.

Nieuwe deelnemers binnen het programma of partijen die zich niet meteen willen vastleggen in een project van 3 of 4 jaar, kunnen een small-scale-project aanvragen. Deze projecten hebben dezelfde thematische insteek als de reguliere projecten.

Wilt u inspiratie opdoen voor reguliere projecten? Bekijk op de website van Interreg North Sea de databank met lopende projecten 2014-2020

Aanvraag voorbereiden

Het online monitoring systeem (OMS) waarin u uw voorstel indient, is op dit moment al open om uw aanvraag voor te bereiden. Bekijk het OMS.

Wilt u een indruk krijgen van de procedure om een voorstel in te dienen? Bekijk dan de voorwaarden van eerdere calls. Deze vindt u op de website van het programma Interreg North Sea.

Aanvragen

De procedure om een project in te dienen verloopt in 2 stappen:

 • Stap 1: expression of Interest. Hier dient u een projectvoorstel in. Vervolgens vindt er een voorselectie plaats.
 • Stap 2: full Application. Als uw projectvoorstel is goedgekeurd in stap 1, kunt u een volledig uitgewerkt project indienen. In de 2e call mag u ook bij wijze van uitzondering een Full Application zonder voorafgaande Expression of Interest indienen. Bij goedkeuring door de lidstaten wordt de subsidie van maximaal 60% van de projectkosten toegekend.

Contact

Heeft u een vraag over Interreg Noordzee? Stuur dan een e-mail naar onze Nederlandse contactpersonen. Voor Noordzee zijn dat Albin Hunia en Diede Streng. Schrijf u bij hen ook in voor onze nieuwsbrief over het programma Noordzee. Hierin vindt u informatie over aankomende calls en events. Deze verschijnt zodra wij nieuws voor u hebben.

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de financiële controleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen. De regels voor de Interreg periode 2021-2027 zijn anders dan in 2014-2020. U leest ze op Financiële controle Interreg 2021 - 2027.

Wilt u iets wijzigen in een eerdere 'FLC-goedkeuring', zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT? U vindt de informatie daarvoor op Interreg 2014-2020.

U bereikt het expertisecentrum voor financiële vragen via interreg@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?