Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Interreg North Sea

Gepubliceerd op:
20 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
15 april 2024

Bent u bezig met een innovatie die meerdere landen aan de Noordzeekust versterkt? En draagt deze vernieuwing bij aan een beter milieu of duurzamere samenleving? Dan is de subsidieregeling Interreg North Sea interessant voor u. Vraag deze samen met partners uit Noordzeelanden aan.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 17 april 2023
Einddatum:
vrijdag 30 juni 2023
Maximaal 60% van de projectkosten
Totaal budget:
€ 171.000.000

Hoeveel subsidie?

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor Interreg Noordzee 2021-2027 een budget van € 171 miljoen. Een gedeelte is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Projectstimuleringsregeling (PSR)

U vraagt met de Projectstimuleringsregeling (PSR) een bijdrage aan voor de voorbereidingskosten van een projectvoorstel. De maximale bijdrage die u kunt aanvragen is €25.000.

Bekijk hiervoor Projectstimuleringsregeling (PSR)

Landen en doelgroepen

Landen die (gedeeltelijk) bij Interreg North Sea horen zijn:

Gehele land

 • Nederland
 • Denemarken

Gedeelte land

 • België
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Noorwegen
 • Zweden

Voorwaarden

Om een projectvoorstel in te dienen moet u samenwerken met partners uit minstens 3 landen. In de praktijk werken succesvolle projecten samen met 5 tot 10 partners uit 4 tot 7 Noordzeelanden.

Prioriteiten van het programma

De belangrijkste uitdagingen in het programma (periode 2021-2027) zijn samengevat in 4 prioriteiten. Projectvoorstellen moeten daarom gericht zijn op deze prioriteiten:

 1. Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio (onderzoek en innovatiecapaciteit; ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap);
 2. Een groene transitie in de Noordzeeregio (energie-efficiëntie, transitie naar een circulaire economie, duurzame multimodale stedelijke mobiliteit);
 3. Een klimaatbestendige Noordzeeregio (klimaatadaptatie en risicopreventie, beschermen biodiversiteit en groene infrastructuur in stedelijke gebieden, en het verminderen van alle vormen van verontreiniging);
 4. Beter bestuur (versterken van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties, met name die welke belast zijn met het beheer van een bepaald gebied, en van de belanghebbenden).

Hiernaast kent het programma 3 'spotlight'-thema’s. Ze zijn relevant in 1, of alle 4 prioriteiten. De spotlight-thema’s zijn onder andere ook nuttig voor de samenhang tussen projecten in verschillende prioriteiten. De spotlight-thema’s zijn:

 1. digitalisering;
 2. landelijk-stedelijke verbanden;
 3. sterktes en uitdagingen in het Noordzee-bassin.

Dit zijn informele vertalingen. De Engelse teksten en andere documenten die in de programmavoorbereiding een rol speelden, vindt u op de programmawebsite van Interreg North Sea. Denk daarbij aan de territoriale analyse en de uitgevoerde stakeholderanalyse.

Voorbeeld projecten

Zelf een voorstel indienen? Op Interreg North Sea vindt u voorbeelden uit de periode 2014-2020 en van recent goedgekeurde projecten. Deze kunt u gebruiken ter inspiratie, en om te beoordelen of uw voorstel geen onderwerp van een eerder project was. Wij raden u aan contact op te nemen met een van de Nederlandse contactpersonen.

Reguliere projecten

Een project indienen gaat in 2 stappen: 

 • Stap 1: expression of interest. Hier dient u een projectvoorstel in. Vervolgens vindt er een voorselectie plaats. Let op: expressions of interest mag u op dit moment alleen indienen op prioriteit 1. Lees meer over stap 1 op de website van Interreg North Sea. 
 • Stap 2: full application. Als uw projectvoorstel in stap 1 is goedgekeurd, Dient u een volledig uitgewerkt project in. Full applications mag u op alle prioriteiten indienen, maar alleen als de expression of interest die eraan voorafging is goedgekeurd. Of als u een eerder afgekeurde full application opnieuw indient. 

U dient uw voorstel in via het online monitoring systeem (OMS) van Interreg North Sea. U kunt uw aanvraag daarin voorbereiden. Bekijk het OMS.

Keuren de lidstaten uw projectvoorstel goed? Dan krijgt u de subsidie van maximaal 60% van de projectkosten. 

Kleinschalige projecten

Nieuw in Interreg Noordzee 2021-2027 zijn de kleinschalige projecten (small scale projects). Deze zijn kleiner qua budget, looptijd (maximaal 18 maanden) en aantal partners. En ze hebben maar één werkpakket.

Nieuwe deelnemers binnen het programma, of partijen die zich niet meteen willen vastleggen in een project van 3 of 4 jaar, kunnen een small scale project aanvragen. Deze projecten hebben dezelfde thematische prioriteit(en) als reguliere projecten. Let op: kleinschalige projecten mag u alleen indienen op prioriteiten 1, 3 en 4.

U dient uw voorstel in via het online monitoring systeem (OMS) van Interreg North Sea. U kunt uw aanvraag daarin voorbereiden. Bekijk het OMS

Contact

Heeft u een vraag over Interreg Noordzee? Stuur dan een e-mail naar onze Nederlandse contactpersonen. Voor Noordzee zijn dat Albin Hunia (albin.hunia@rvo.nl) en Diede Streng (diede.streng@rvo.nl)

Schrijf u via deze e-mailadressen ook in voor onze nieuwsbrief over Interreg Noordzee. Daarin krijgt u informatie over aankomende oproepen voor projecten en evenementen. De nieuwsbrief komt uit zodra wij nieuws voor u hebben.

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de financiële controleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen. De regels voor de Interreg periode 2021-2027 zijn anders dan in 2014-2020. U leest ze op Financiële controle Interreg 2021 - 2027.

Wilt u iets wijzigen in een eerdere 'FLC-goedkeuring'? U vindt de informatie daarvoor op Interreg 2014-2020.

U bereikt het expertisecentrum voor financiële vragen via interreg@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?