Expertisecentrum GebiedsGewijs

Laatst gecontroleerd op:
2 juli 2024
Gepubliceerd op:
21 november 2022

In Nederland, maar ook in het buitenland, staan we de komende jaren voor verschillende grote transitieopgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en landbouw. Die opgaven komen allemaal samen in de regio en concurreren daar om ruimte.

Het Expertisecentrum GebiedsGewijs helpt overheden om die transities een plek te geven en te versnellen. Dat doen wij gebiedsgericht, in samenhang (integrerend) en in samenspraak met de omgeving. Wij adviseren over gebiedsgericht beleid, ondersteunen overheden bij gebiedsprocessen en delen onze kennis met rijk en regio.

Leermodule 'Gebiedsgericht werken'

Alle 4 de video's uit de online leermodule 'OMOOC (Overheid Massive Online Open Course) Gebiedsgericht werken' zijn live! Geïnteresseerd?

Waarom dit expertisecentrum?

De ruimtelijke transitieopgaven in de regio zijn groot en ingewikkeld. Denk hierbij aan thema's als natuur, landbouw, stikstof, energie, water, klimaatadaptatie, woningbouw en duurzame mobiliteit. Expertisecentrum GebiedsGewijs helpt overheden met hun gebiedsgerichte plannen. Dat doen wij in opdracht van en samen met verschillende departementen. Wij helpen bij vragen zoals:

  • Hoe werken gebiedsprocessen?
  • Hoe kan ik verschillende opgaven in mijn gebied combineren?
  • Hoe betrek ik mijn omgeving?
  • Welke kennis en data zet ik in om ruimtelijke puzzels op te lossen?

Onze 4 programmateams

Onze aanpak

Onze aanpak begint altijd met een vraag over een opgave in een specifiek gebied. Die benaderen we via een aantal stappen:

  • Verkennen: we helpen u om de vraag voor uw gebied aan te scherpen. Zo verhelderen we samen uw vraag.
  • Verbinden: we betrekken de belangrijkste andere partijen bij uw gebiedsplannen. Dat kunnen overheden zijn, maar ook belangenorganisaties.
  • Verbreden: we leggen verbanden met andere transitie-opgaven in uw gebied. Zo krijgt u een overzicht van alle opgaven.
  • Verkleinen: we maken de ruimtelijke puzzel in uw gebied behapbaar. Zo kunnen de verantwoordelijke bestuurders goed overwogen keuzes maken.
  • Verbeelden: we gebruiken zoveel mogelijk landkaarten en praatplaten. Zo krijgt u een overzicht van waar wat speelt.
  • Verdiepen: we delen onze kennis. Ook helpen we het samen leren, door het samen te doen.

De praktijkervaringen die we opdoen in de regio delen we met beleidsmakers. Daarna kijken we samen of het beleid aangepast moet worden.

Leermodule 'Gebiedsgericht werken'

Wilt u meer weten over gebiedsgericht werken en ervaringen horen van betrokkenen? Bekijk dan de inzichten over gebiedsgericht werken. De hele serie is nu live!

Deze MOOC is een samenwerking tussen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Public Cinema, Publiek Denken, Vereniging voor OverheidsManagement en Kadaster.

Webinar Gebiedsgericht werken aan transitie-opgaven

Op 24 november 2022 vond het webinar Gebiedsgerichtwerken aan transitie-opgaven plaats. Hierin bespraken we de praktijkvoorbeelden Het Groene Hart en Foodvalley. Welke opgaven en gebiedsprocessen komen zij in hun regio tegen? En hoe hebben ze die aangepakt? Ook werd gekeken hoe het Expertisecentrum hierbij kan helpen. Wilt u het webinar graag terugkijken of heeft u het gemist?

Kijk het webinar terug

Samen staan we sterker

Expertisecentrum GebiedsGewijs is een initiatief van RVO. In de uitvoering van onze opdrachten werken we veel samen. Zo bundelen we onze krachten met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Kadaster en Staatsbosbeheer. Ook zijn we strategisch partner van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.

Hoe wij transities versnellen

Benieuwd hoe wij transities versnellen? Lees het verhaal van 2 collega's die vertellen over hun project, of het praktijkverhaal.

"Het onderzoek van het RVO Expertisecentrum GebiedsGewijs vormt de basis voor Nederlandse en Ivoriaanse partijen om projecten voor te stellen."

Ben Kubbinga
LNV-raad

Stel uw vraag

Heeft u een vraag voor ons en wilt u weten of wij u kunnen helpen? Ga naar het contactformulier.

Bent u tevreden over deze pagina?