Ondersteuning Transitie Landelijk Gebied

Gepubliceerd op:
31 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
14 april 2023

De overheid wil vóór 2030 de natuur ruimte geven voor herstel en versterking. En de kwaliteit van het water en de bodem verbeteren. Ook wil ze meer doen tegen klimaatverandering. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zoekt met verschillende partijen naar oplossingen per gebied. Als provincie, waterschap, gemeente of terreinbeheerder kunt u een vraag stellen over de gebiedsprogramma's en plannen.

Gebiedsprogramma per provincie

Om de noodzakelijke doelen voor natuur, landbouw, water en klimaat te behalen, stellen de provincies gebiedsprogramma’s op. Uiterlijk 1 juli 2023 moeten zij hun eerste versie van de plannen per gebied klaar hebben. Hierin staan bijvoorbeeld doelen voor uitstootvermindering (emissiereductie), natuurherstel en water. En hoe die doelen bereikt worden. De plannen hoeven op 1 juli 2023 nog niet compleet te zijn. In de periode erna worden ze verder aangevuld.

Samenwerking Rijksuitvoeringsorganisaties

De Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied vroeg 6 Rijkuitvoeringsorganisaties (RUO’s) om hulp bij het voorbereiden en uitvoeren van het NPLG. Deze regieorganisatie is onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De RUO's zijn:

Deze RUO's ondersteunen provincies en andere uitvoeringspartijen bij de realisatie van het NPLG. Dat doen ze door hun kennis en kunde te bundelen. Zij hebben bijvoorbeeld kennis over grond, water en bodem, landbouw, natuur en landschap. Maar ook over gebiedsgericht werken, regelingen, instrumenten en het gebruik van data.

Stel uw vraag aan de RUO's

Werkt u bij een provincie, waterschap, gemeente of terreinbeheerder en heeft u een vraag over het opstellen en uitvoeren van de gebiedsprogramma's en plannen NPLG? Stel dan uw vraag aan de RUO’s via de knop hieronder. Zij bieden samen hun kennis en expertise aan.

Een rivier slingert zich een weg door het vlakke land bij zonsopkomst

Digitale Data Faciliteit

Data en kennis zijn belangrijk bij het opstellen en uitvoeren van de gebiedsprogramma’s en plannen NPLG. Als provincie, waterschap, gemeente of terreinbeheerder kunt u binnenkort kennis en data over het NPLG vinden, gebruiken en delen via de Data Faciliteit Transitie Landelijk Gebied. Wilt u toegang tot de Digitale Datafaciliteit? Vraag dan eerst inloggegevens aan. Ga naar: Aanvraag toegang Digitale Data Faciliteit

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?