Overheden

Het Klimaatakkoord en vraagstukken rond leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie en integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. Ook u als gemeente, provincie en waterschap heeft hiermee te maken. Wij bieden u als adviseur, ondersteuner en partner kennis, diensten en financiële ondersteuning aan om deze vraagstukken aan te pakken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Stel uw vraag aan uw regio-liaison

In elke regio in Nederland zijn onze regio-liaisons actief. Zij gaan graag met u in gesprek, geven advies en brengen u in contact met de juiste personen of teams.

Webinar Waterstofhubs in de regio

Hoe verduurzaamt u in de regio op het moment dat hernieuwbare energie schaars is en de energienetten vol zitten? Waterstofhubs zijn mogelijk een oplossing.

In het webinar Waterstofhubs in de regio op 2 juli van 15:00 tot 16.30 uur vertellen wij u hier meer over en bekijken samen met u de mogelijkheden. 

 

Aanpak piekbelasting en beeïndigingsregelingen

Hoe koopt u in?

Grote opgaven pakken we samen op

Bent u tevreden over deze pagina?