Overheden

Het Klimaatakkoord en vraagstukken rond leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie en integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. Ook gemeenten, provincies en waterschappen hebben hiermee te maken. Wij bieden u als adviseur, ondersteuner en partner kennis, diensten en financiële ondersteuning aan om deze vraagstukken aan te pakken.

missing image

Hoe kunnen wij u helpen?

Stel uw vraag aan onze regio-liaisons

Wij werken op tal van vraagstukken al veel voor en samen met gemeenten en provincies.

Blijf op de hoogte

Blijf scherp met onze nieuwsbrief voor overheden. U ontvangt deze tweewekelijks. Volg ons ook op social media.

Volg onze kennissessies voor overheden

Praktijkdeskundigen delen hun ervaring en bieden u handvatten om met gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Financiering: uw mogelijkheden

Ontdek welke uitkeringen, subsidies en programma’s we hebben voor overheden.

Bent u tevreden over deze pagina?