Overheden

Het Klimaatakkoord en vraagstukken rond leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie en integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. Ook u als gemeente, provincie en waterschap heeft hiermee te maken. Wij bieden u als adviseur, ondersteuner en partner kennis, diensten en financiële ondersteuning aan om deze vraagstukken aan te pakken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Stel uw vraag aan uw regio-liaison

In elke regio in Nederland zijn onze regio-liaisons actief. Zij gaan graag met u in gesprek, geven advies en brengen u in contact met de juiste personen of teams.

Regelhulpen

Met een regelhulp helpt u ondernemers in uw regio door het woud van wetten en regels.

Bent u tevreden over deze pagina?