Gesloten voor aanvragen

MKB-Deals

Gepubliceerd op:
6 september 2019
Laatst gecontroleerd op:
3 april 2023

Regio's konden tot en met 11 september 2020 een voorstel indienen voor een concreet project of experiment in de 2e ronde van MKB-Deals. Voorwaarde van deze projecten is dat ze het mkb versterken en gaan over over de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden, bedrijfsopvolging, familiebedrijven, human capital, digitalisering, verduurzaming, vernieuwing van (digitale) dienstverlening aan het mkb en regionale financiering.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

Met de MKB-Deals wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionale en lokale initiatieven van provincies en gemeenten versterken voor het zogeheten brede mkb. In de zomer van 2020 werden de 9 MKB-Deals uit de eerste ronde definitief gesloten. De 2e ronde was opengesteld tot en met 11 september 2020. De regionale versterking van het 'brede' mkb is een van de acties uit het mkb-actieplan.

Wat is een MKB-Deal?

Een MKB-Deal bevat schriftelijke afspraken over wat de regionale publieke partijen (provincies of gemeenten) en EZK gaan doen om het brede mkb te versterken. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant. EZK draagt aan de MKB-Deals bij met onder andere kennis en netwerken. Daarnaast kan EZK ook financieel bijdragen aan de uitvoering van de MKB-Deals.

Contactpersoon: Jaap Docter, projectleider MKB-Deals EZK.

Budget

Voor de tweede ronde is een budgetplafond van € 4,6 miljoen gepubliceerd.

Een financiële bijdrage is tussen de € 100.000 en € 400.000. Dit bedrag is inclusief de compensabele btw. Bij het bepalen van de omvang hanteert het ministerie als leidraad een maximum van 50% van de uitvoeringskosten en geeft hiervoor een financiële tegemoetkoming.

Voorwaarden

De financiële bijdrage vanuit EZK is maximaal 50% van de door de regio begrote kosten voor de uitvoering van de MKB-Deal. Het restant financiert de regio. Partijen (dealpartners) waar EZK in de eerste ronde een definitieve MKB-Deal heeft gesloten, konden geen nieuwe voorstellen aanmelden.

Selectiecriteria:

Uw voorstel wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Uw voorstel moet aansluiten bij de thema’s van MKB-actieplan:
  • de mate waarin het voorstel een nieuw regionaal initiatief is of nieuwe elementen toevoegt aan bestaande programma’s;
  • het gericht is op het brede mkb;
  • en het zich richt op één of meerdere thema’s uit het MKB-actieplan (menselijk kapitaal, financiering, de toepassing van innovatie, regelgeving, digitalisering en internationalisering).
 • Uitvoerbaarheid:
  • de mate waarin vertrouwen is in het doel van de MKB-deal;
  • de beoogde resultaten;
  • de wijze waarop dit wordt bereikt;
  • en is er sprake is van de juiste samenwerkingspartners die een bijdragen kunnen leveren aan het bereiken van de doelen van de MKB-Deal.
 • Betrokkenheid MKB: mate waarin en de wijze waarop er met het regionale brede mkb wordt samengewerkt (functioneel gebruik van elkaars expertise, kracht en netwerken).
 • Vraagsturing: mate waarin wordt aangetoond dat er een behoefte is aan de activiteiten door regionale brede mkb.
 • Impact:
  • mate waarin uitvoeringsactiviteiten blijvende impact hebben (ook na afronding van de MKB-Deal) in wat het aantal mkb’ers die worden bereikt;
  • en inhoudelijke impact voor het betrokken mkb (bijvoorbeeld productiviteitsverhoging en innovatieve kracht).
 • (Digitale) dienstverlening: mate waarin sprake is van een vernieuwende (digitale) wijze van dienstverlening aan mkb (innovatieve aanpak).

Download

Achtergrond

Om het mkb te ondersteunen zet EZK kennis in, biedt overzicht van Rijksbrede beleidsprogramma’s en legt verbindingen met netwerken in andere regio’s. Ook wil het ministerie de uitwisseling bevorderen van kennis en informatie over inspirerende best practices. Daarom start Platform31 met de organisaties G40/VNG, IPO, KVK en MKB Nederland in het najaar met het opbouwen van een kennis- en informatienetwerk. Daarmee wil het platform het brede mkb stimuleren.

Vragen over MKB-Deals?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?