Als bevoegd gezag proefstallen beoordelen

Gepubliceerd op:
1 januari 2024
Laatst gecontroleerd op:
13 mei 2024

Heeft u als bevoegd gezag een proefstalaanvraag gekregen van een veehouder? Bijvoorbeeld als onderdeel van een aanvraag voor een de omgevingsvergunning? Wij adviseren u graag hierover.

Waarvoor advies aanvragen?

Voordat een veehouder een nieuw innovatief stalsysteem mag gebruiken, moet het systeem in de praktijk worden uitgeprobeerd. Hiervoor zoekt de producent veehouders die de stal gaan uitproberen (proefstal). De veehouder doet hiervoor een proefstalaanvraag bij het bevoegd gezag. Dit is onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning of de melding voor het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Als bevoegd gezag kunt u bij ons advies vragen voor de beoordeling van deze aanvraag. 

Een meetorganisatie meet de uitstoot van de proefstal. Heeft u hiervan een meetrapport ontvangen? Dit kunt u bij ons laten beoordelen. 

Advies over proefstalaanvraag 

Heeft u een proefstalaanvraag ontvangen van een veehouder? En heeft deze geen advies van de Technische Adviespool (TAP) meegestuurd? Dan kunt u dit advies bij ons aanvragen. U krijgt advies over deze 3 onderwerpen:

  • Of het innovatieve stalsysteem op de juiste manier wordt toegepast.
  • Risico’s en voorwaarden bij het gebruik van het stalsysteem. 
  • De verwachte uitstoot van ammoniak, fijnstof en/of geur (emissiefactor) van het stalsysteem. 

Beoordeling meetrapport

Een veehouder moet metingen laten doen bij zijn proefstal (meetverplichting). Als de metingen klaar zijn, stuurt de veehouder het meetrapport naar u als bevoegd gezag. Heeft u zo’n rapport ontvangen? U kunt bij ons een beoordeling van de TAP aanvragen. Die beoordeelt of de metingen zijn gedaan volgens het meetprotocol. 

Zijn er genoeg goedgekeurde meetrapporten? En blijkt hieruit dat het stalsysteem zorgt voor genoeg vermindering van uitstoot van ammoniak, fijnstof en/of geur? Dan adviseren wij de minister om het stalsysteem in de Omgevingsregeling te zetten. Het komt dan op bijlage V en bijlage VI te staan.

Vragen over innovatieve stalsystemen?

Heeft u nog vragen? Vul dan het contactformulier hieronder in.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?