Als veehouder een innovatief stalsysteem gebruiken

Laatst gecontroleerd op:
13 mei 2024
Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Heeft u een veehouderij en wilt u een innovatief stalsysteem gebruiken? Een systeem dat zorgt voor minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en/of geur? U kunt kiezen voor een bestaand systeem. Of u werkt samen met een producent van een systeem dat nieuw is.

Nieuw of bestaand innovatief stalsysteem?

Bent u op zoek naar een innovatieve stal? U kunt kiezen tussen een nieuw of bestaand type stalsysteem. Van een bestaand stalsysteem is de gemiddelde uitstoot van ammoniak, fijnstof en/of geur al bekend. Deze stallen en de uitstoot ervan (emissiefactor) staan in bijlage V en bijlage VI van de Omgevingsregeling. Wilt u een bestaand systeem gebruiken? Hierover leest u meer op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

Een nieuw stalsysteem staat nog niet in deze bijlages. Dit komt doordat de gemiddelde uitstoot hiervan nog niet bekend is. Als veehouder kunt u samenwerken met de producent van zo’n nieuw systeem. U kunt het stalsysteem dan gebruiken en metingen laten doen. Zo zorgt u dat deze ook in een van de bijlages komt te staan. Wilt u een nieuw stalsysteem gebruiken? Hieronder leest u wat u daarvoor moet doen.

Een nieuw stalsysteem in het kort

Als een producent een nieuw innovatief stalsysteem heeft ontwikkeld, zoekt deze bedrijven die dit gaan uitproberen (proefstal). Als veehouder mag u een nieuw stalsysteem niet zomaar gebruiken. U heeft toestemming nodig van het bevoegd gezag. Dit is meestal uw gemeente. Hiervoor doet u een proefstalaanvraag. 

Is uw proefstalaanvraag goedgekeurd? Dan zijn er altijd voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat u metingen laat doen van de uitstoot van de stal (emissiemetingen). Een meetorganisatie meet de uitstoot van ammoniak, fijnstof en/of geur. U krijgt hiervan een meetrapport, dat u naar het bevoegd gezag stuurt. 

Zijn er metingen gedaan in genoeg stallen? En zijn de meetrapporten goedgekeurd? Dan komt het stalsysteem in bijlage V of VI van de Omgevingsregeling.

Aanvraag voor een proefstal doen

Heeft u met een producent afgesproken dat uw stal een proefstal wordt van een nieuw stalsysteem? Dan doet u een proefstalaanvraag bij het bevoegd gezag. U doet dit via het Omgevingsloket. Dit is onderdeel van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of de melding voor het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

Wilt u zorgen dat u sneller een beslissing krijgt over uw proefstalaanvraag? Vraag dan een of meer adviezen bij ons aan, voordat u de proefstalaanvraag doet. Hieronder leest u waarvoor u advies kunt aanvragen. Meer over het aanvragen van een proefstal leest u op de website van IPLO.

Advies aanvragen over de uitstoot

Voor uw proefstalaanvraag kunt u advies aanvragen van de Technische Adviespool (TAP). Dit advies stuurt u mee met uw aanvraag voor een proefstal. De TAP geeft u advies over:

  • of het innovatieve stalsysteem op de juiste manier wordt toegepast;
  • risico’s of voorwaarden bij het gebruik van het nieuw stalsysteem op uw bedrijf;
  • de verwachte uitstoot van ammoniak, fijnstof en/of geur (emissiefactor) van het stalsysteem op uw bedrijf. 

Het aanvragen van dit advies is niet verplicht. Doet u dit niet? Dan doet het bevoegd gezag dit misschien alsnog. Hierdoor kan de beoordeling van uw proefstalaanvraag bij bevoegd gezag langer duren.

Advies aanvragen over het meetplan

Als u een proefstal heeft, moet u metingen laten doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel ammoniak de stal uitstoot. U en de producent werken hiervoor samen met een meetorganisatie. Deze maakt eerst een meetplan.

U kunt bij ons advies van de TAP aanvragen over dit meetplan. In dit advies leest u of het meetplan voldoet aan het meetprotocol. Soms is dit advies verplicht om mee te sturen met uw proefstalaanvraag. U kunt bij uw bevoegd gezag navragen of dit voor uw aanvraag zo is.

Het nieuwe stalsysteem gebruiken

Heeft u van het bevoegd gezag een positief besluit gekregen over uw proefstalaanvraag? En is uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of uw melding BAL goedgekeurd? Dan kunt u het stalsysteem installeren en gaan gebruiken.

Metingen laten doen bij uw stalsysteem

De metingen van de uitstoot moeten klaar zijn binnen 2 jaar nadat u de stal in gebruik heeft genomen. Daarna krijgt u een meetrapport van de meetorganisatie. Dit stuurt u naar het bevoegd gezag.

Wat als de meetresultaten tegenvallen?

In het BAL staat de maximale uitstoot van stallen. Blijkt uit metingen dat uw proefstal te veel uitstoot? Dan moet u extra maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het aanpassen van uw stalsysteem. Wat u precies moet doen, staat in uw vergunning of de beslissing over uw melding voor het BAL (maatwerkbesluit).

Wij raden u aan om vooraf afspraken te maken met uw producent voor als de meetresultaten tegenvallen. U zet dan in een contract wie verantwoordelijk is voor het aanpassen van het systeem. En wie de kosten hiervoor betaalt.

Vragen over innovatieve stalsystemen?

Heeft u nog vragen? Vul dan het contactformulier hieronder in.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?