"Biodiversiteit is de levensader van de landbouw"

Gepubliceerd op:
5 juni 2024

"Je moet de bodem voeden, in plaats van de plant die in die bodem groeit." Sommige uitspraken van Marijn van Aart kunnen zo op een tegeltje. De agrarisch ondernemer uit Rutten schakelt om naar duurzame landbouw en werkt aan het versterken van de biodiversiteit. Mede door de GLB-kennisvoucher. 

Marijn van Aart is eigenaar van Edelweisz Dairy: een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw in de Noordoostpolder. Hij nam het familiebedrijf enkele jaren geleden over van zijn vader Frans. Met het oog op de toekomst wilde Van Aart tegelijk stappen zetten richting duurzame landbouw. Voor hem betekent dat bijvoorbeeld minder uitstoot en uitspoeling, betere bodemgezondheid, meer dierenwelzijn en versterking van de biodiversiteit.

Met kritische vragen naar beter bedrijfsplan

Van Aart vroeg daarom bij RVO de GLB-kennisvoucher bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw aan. Dankzij die voucher kreeg hij bij het opstellen van zijn bedrijfsplan hulp van Rick Hoksbergen van adviesbureau Countus. "Mijn ideeën had ik al duidelijk voor ogen. Maar voor de financiering is het belangrijk om een goed onderbouwd plan te hebben. Rick heeft heel goed meegedacht en kritische vragen gesteld. Dat 'spiegelen' vond ik heel prettig." 

Het resultaat was een uitgebreid en goed doordacht bedrijfsplan, met het versterken van de biodiversiteit als belangrijk onderdeel. "Biodiversiteit is de levensader van de landbouw. Het versterken van de biodiversiteit op en om je bedrijf is belangrijk voor het telen van gezonde gewassen en de vitaliteit van de veestapel."

Groeien, bloeien en zoemen

De basis van zijn bedrijfsplan is het gebruik van vaste mest. "Daarmee krijg je veel organische stof in de bodem en dat is goed voor het bodemleven. In gezonde bodem zitten bijvoorbeeld meer wormen. En weidevogels zijn er gek op. Echt ongekend hoeveel kieviten en scholeksters er op af komen als we vaste mest uitrijden." 

Ook de weidegang van de koeien is goed voor de biodiversiteit. Meerdere soorten planten krijgen daarmee kans om op te komen. En de pollen die ontstaan trekken weer insecten aan. Verder beheert Van Aart een kilometerslange strook met kruidenrijk grasland. Dit is een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei soorten bloemen, planten en insecten. "Prachtig om te zien wat daar allemaal groeit, bloeit en zoemt."

Kleine aanpassingen, grote stappen

Het versterken van de biodiversiteit vraagt volgens Van Aart lang niet altijd grote investeringen. Vaak kunnen kleine aanpassingen in de bedrijfsvoering al helpen. "Na het afdekken van de kuilbult met een grondlaag, kun je daar bijvoorbeeld een bloemenmengsel zaaien. Of je plaatst nestkasten op je erf. Het gaat vooral om de mindset. Sta je er als ondernemer voor open? Er is een grote groep die met kleine dingen al stappen kan zetten." 

Daarbij heeft Van Aart nog wel een belangrijke tip voor collega’s. "Zorg dat jouw plan past bij jou als ondernemer, maar ook bij je omgeving. Wat ik doe werkt hier in de Noordoostpolder heel goed. Maar een paar kilometer verderop in Friesland is de situatie weer anders."
 

Aan de slag met biodiversiteit

Wilt u ook werken aan het herstellen en versterken van de biodiversiteit rondom uw bedrijf? Op onze themapagina hebben we een overzicht gemaakt van regelingen die u daarbij kunnen helpen. 

Lees meer

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?