Herstellen en versterken van biodiversiteit

Laatst gecontroleerd op:
10 juni 2024
Gepubliceerd op:
17 mei 2024

Als agrarisch ondernemer kunt u helpen de biodiversiteit te herstellen en versterken. Dit doet u door landbouw en natuur samen te laten werken. Maar welke subsidies en regelingen kunnen u helpen om de biodiversiteit te verbeteren?

Regelingen die u helpen om biodiversiteit te herstellen en versterken

We leggen uit hoe deze regelingen kunnen bijdragen aan een meer duurzame en natuurvriendelijke manier van ondernemen in de landbouw.

Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden

Bent u melkveehouder in een veenweidegebied? Of in de buurt van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? Dan kunt u in samenwerkingsverband subsidie aanvragen. U kunt bijvoorbeeld de grondwaterstand verhogen of uw bedrijf extensiever maken. Dit helpt om de uitstoot van ammoniak en CO2 te verminderen.

Meer weten?

GLB-kennisvoucher cursus over duurzame landbouw

Deze voucher biedt subsidie voor cursussen over duurzame landbouw. U leert hoe u uw bedrijf natuurvriendelijker kunt maken. Bijvoorbeeld door biodiversiteit te bevorderen. Of door de bodemgezondheid te verbeteren en efficiënter met hulpbronnen om te gaan.

Meer weten?

Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

Deze regeling helpt bij het verbeteren van natuur en landschap op uw boerenerf. Denk aan het aanleggen van bloemrijke akkerranden, houtwallen, poelen en andere groene elementen. Dit draagt bij aan meer biodiversiteit. Voor de maatregelen die u neemt kunt u investeringssubsidie krijgen.

Meer weten?
 

GLB-kennisvoucher opleiding bedrijfscoach duurzame landbouw

Bent u bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers? En wilt u agrariërs helpen om duurzamer te werken, bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan biodiversiteit? Dan kunt u subsidie krijgen om een opleiding te doen tot bedrijfscoach in duurzame landbouw.

Meer weten?

Deze regelingen zijn misschien ook interessant voor u

Bescherming van biodiversiteit en het belang ervan

Wereldwijd zijn er steeds minder soorten planten, dieren en micro-organismen. Samen willen we deze ontwikkeling omkeren en de biodiversiteit weer versterken. Voor de landbouw is biodiversiteit heel belangrijk. Hieronder leest u waarom.

Sterk ecosysteem

Biodiversiteit zorgt voor een sterk ecosysteem. Dat betekent dat het beter kan omgaan met veranderingen, zoals klimaatverandering. Een sterk ecosysteem is belangrijk voor goede landbouwproductie.

Voedselzekerheid

We halen ons voedsel uit de natuur. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren er zijn, hoe beter we ons voedsel kunnen verbouwen. Als we maar een paar soorten gebruiken, zijn we kwetsbaarder. Meer variatie is dus beter voor onze voedselvoorziening. Ook is de biodiversiteit belangrijk voor het bestuiven van planten en gewassen. Als er meer bijen en andere insecten zijn, is dat goed voor de groei van bijvoorbeeld appels en peren. 

Klimaat en biodiversiteit

Biodiversiteit helpt ook tegen klimaatverandering. Planten en bomen nemen CO2 op en zorgen voor een beter klimaat. Biodiversiteit is dus goed voor ons én voor de natuur.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?