Natuurschoonwet 1928 (NSW)

Gepubliceerd op:
31 maart 2015
Laatst gecontroleerd op:
23 januari 2024

Nederland heeft veel landgoederen met een origineel en historisch karakter. Landgoedeigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters kunnen fiscale voordelen krijgen als zij hun landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Hierdoor kunnen zij hun landgoed makkelijker onderhouden.

Wat is de Natuurschoonwet 1928?

In Nederland liggen veel landgoederen met een origineel en historisch karakter. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het natuurschoon. Het doel van de Natuurschoonwet 1928 is ervoor zorgen dat dit natuurschoon blijft bestaan. Daarom zorgt deze wet voor belastingvoordelen voor eigenaren, erfpachters en vruchtgebruikers van landgoederen. Doordat zij minder belasting hoeven te betalen, kunnen zij hun landgoed gemakkelijker in stand houden.

Wat is een NSW-landgoed?

Een landgoed dat is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 noemen we een NSW-landgoed. Dit bestaat helemaal of voor een deel uit natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden. Ook landbouwgrond kan deel zijn van een NSW-landgoed. Daarnaast kan ook een buitenplaats of een gedeelte daarvan als NSW-landgoed worden gerangschikt (aangemerkt).

Op een NSW-landgoed mogen ook gebouwen staan. Bijvoorbeeld een kasteel, landhuis of boerderij. Deze gebouwen mogen geen negatieve invloed hebben op het natuurschoon. Soms is een NSW-landgoed ook open voor wandelaars. Dit ziet u aan een bordje bij de ingangen.

Een algemene uitleg over de mogelijkheden van een NSW-landgoed vindt u in de brochure Landgoed als natuurschoon.

Belastingvoordelen NSW-landgoed

Laat u uw landgoed rangschikken onder de NSW? Dan heeft u recht op fiscale voordelen. U hoeft misschien geen onroerendezaakbelasting (OZB) te betalen over de onbebouwde grond die bij uw landgoed hoort. Of u kunt extra fiscale tegemoetkomingen krijgen als u uw landgoed openstelt voor wandelaars. In onderstaande brochure vindt u alle mogelijkheden en voordelen van een NSW-landgoed.

Hoe vraagt u NSW-rangschikking aan?

U kunt het hele jaar een NSW-rangschikking voor uw landgoed aanvragen. Ook kunt u iemand anders machtigen om dat voor u te doen. Lees meer over de voorwaarden en het aanvraagproces op Natuurschoonwet 1928 (NSW): Rangschikking aanvragen.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets aan uw landgoed wat mogelijk gevolgen heeft voor de NSW-rangschikking? Bijvoorbeeld een verandering in eigendom, percelen of gebouwen van uw landgoed? Geef uw wijziging altijd door. Ook als u vooraf wilt laten beoordelen of een verandering aan uw landgoed wel of geen invloed heeft op de NSW-rangschikking. Lees meer op Natuurschoonwet 1928 (NSW): Wijzigingen doorgeven.

Als uw landgoed voor 2021 is gerangschikt

Op 1 januari 2021 zijn sommige voorwaarden veranderd, waar een NSW-landgoed aan moet voldoen. Is uw landgoed voor die datum gerangschikt? Dan heeft dit misschien gevolgen voor uw NSW-landgoed. Wilt u weten welke gevolgen dit zijn en wat u kunt doen? U leest dit op Natuurschoonwet 1928 (NSW): Wijzigingen doorgeven.

Overzicht opengestelde NSW-landgoederen

Als uw landgoed is aangemerkt als NSW-landgoed en is opengesteld voor wandelaars, voegen wij het toe aan het Overzicht opengestelde NSW-landgoederen.

Vragen over de NSW?

Bel ons op 088 042 42 42. Dit is ons telefoonnummer voor bedrijven, instellingen en overheden. Op Telefonisch contact ziet u het keuzemenu om de juiste medewerker aan de lijn te krijgen. 

Of bekijk onze contactpagina voor de andere contactmogelijkheden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?