"Duurzaam mijn grond beheren met respect voor het verleden"

Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2024
Gepubliceerd op:
21 juni 2024

Jan Vos heeft zijn voormalige landbouwgrond in het Drentse Uffelte in 2020 laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). "Het is belangrijk dat iemand het landgoed beheert die de historie en cultuur van het gebied kent. Zo kun je het landschap goed in stand houden." Vos vertelt hoe hij dit aanpakt.

Maaien, beweiden en uitdiepen

Om het landschap in stand te houden, zorgt Vos dat het land wordt gemaaid en beweid. Ook worden de poelen om de 5 jaar uitgediept met een kraan. Dit waren de oude vee-drinkplaatsen. De subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 maakt het beheer voor hem gemakkelijker.

Respect voor het verleden

Jan Vos heeft de grond overgenomen van zijn schoonouders. Landgoed Nij Uffo is dan ook vernoemd naar de boerderij van de familie. Vos is steeds meer van de landerijen gaan houden. "Vanaf 2007 beheer ik het voor kruiden- en faunarijk grasland. Het leeft veel meer!" 

Voor het beheer is het volgens Vos heel belangrijk om te weten hoe de grond is gebruikt. Zo waren dit vroeger hooilandjes. "De ontwikkelingen moet je in het landschap als sporen kunnen lezen. Cultuur en natuur zijn met elkaar verbonden. Maar de cultuur is vergankelijk en de natuur blijft."

Roofvogels in de lucht en kikkers in de poel

"Ik gebruik ruwe instandhoudingsmest om de biodiversiteit te bevorderen. Ik breng zo de natuurgrond terug in de staat van voor de komst van kunstmest." Op het landgoed van Vos leven nu verschillende diersoorten, zoals reeën. "Ik zie vooral een toename in het aantal roofvogels en libellen." Bij de poelen zitten nu kikkers, kamsalamanders en hazelwormen. Er lopen ook wolven, die helaas een bedreiging zijn voor het beweiden met schapen.

Toekomst van de landerijen

Een voorbijganger vraagt: "Verkoopt u uw landgoed? Ik wil graag een zweethut (sauna, red.) laten bouwen." Vos vertelt later: "Dat draagt niet bij aan de biodiversiteit en rust in het landschap." Vos houdt bij het beheer van het landgoed rekening met de cultuur en de belangen van de omgeving. Veel minder met persoonlijke belangen.

"Ik overweeg wel om een wandelpad aan te leggen voor publiek. Dan kunnen anderen er ook van genieten." Vos hoopt dat hij duurzaam kan blijven beheren, met respect voor het verleden. "Alles voor de leesbaarheid van het gebied. En het bewaren van cultureel erfgoed voor ons nageslacht."

Alles over de Natuurschoonwet 1928 (NSW)

Bent u benieuwd wat de Natuurschoonwet 1928 (NSW) voor u kan betekenen? Lees alle voorwaarden en de fiscale voordelen op Natuurschoonwet 1928 (NSW).

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?