Natuurschoonwet 1928 (NSW): Rangschikking aanvragen

Gepubliceerd op:
3 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
21 november 2023

Wilt u gebruikmaken van belastingvoordelen zodat u uw landgoed makkelijker kunt onderhouden? Laat dan uw landgoed rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Daarvoor neemt u een aantal stappen. De NSW-rangschikking kunt u het hele jaar door bij ons aanvragen.

Voorwaarden voor uw NSW-rangschikking

U kunt uw landgoed laten rangschikken (aanmerken) onder de NSW als het:

  • minstens 5 hectare groot is;
  • een (deel van een) historische buitenplaats is en de buitenplaats minimaal 1 hectare groot is. Een onroerende zaak van minder dan 5 hectare kan soms ook een NSW-landgoed zijn. U kunt uw landgoed dan laten rangschikken met een aangrenzend landgoed. Dit noemen we een aanleun- of samenwerkrangschikking;
  • een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare is (eventueel samen met een ander landgoed). Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen;
  • voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaat. Een uitzondering hierop vormt een historische buitenplaats van minder dan 5 hectare groot, of een zogenaamd aanleunlandgoed van maximaal 1 hectare groot. Dit geldt niet voor een zogenaamd aanleun- of samenwerklandgoed tussen de 1 en 5 hectare groot. Deze bestaat voor minstens 50% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen.

Wilt u uw landgoed openstellen of (tijdelijk) afsluiten voor wandelaars? Daarvoor zijn ook voorwaarden. Deze voorwaarden leest u in de brochure Rangschikking als landgoed - Voorwaarden. Ook zijn in 2021 een aantal voorwaarden gewijzigd.

Voorwaarden vanaf 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 zijn er een aantal voorwaarden gewijzigd waaraan een NSW-rangschikking moet voldoen. Kijk voor meer informatie op Natuurschoonwet 1928 (NSW): Wijzigingen doorgeven.

U vindt deze en meer voorwaarden in onderstaande brochure Rangschikking als landgoed - Voorwaarden. In deze brochure zijn de meeste voorwaarden in handige beslisbomen voor u uitgewerkt.

Voldoet u nog niet aan alle voorwaarden?

Bestaat uw landgoed nu nog niet voor minstens 30% of 50% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen, maar wilt u al wel een aanvraag doen? Stuur dan het formulier Opgave Plan voor beplanting mee. U vindt dit op Mijn RVO. U gebruikt dit formulier als u nog niet genoeg houtopstanden heeft, maar wel aan de andere voorwaarden voldoet.

Als u eigenaar wordt van een NSW-landgoed

Krijgt of koopt u een landgoed dat al onder de NSW is gerangschikt? Dan kunt u als nieuwe eigenaar de NSW-rangschikking op uw naam laten voortzetten. Kijk hiervoor op Natuurschoonwet 1928 (NSW): Wijzigingen doorgeven.

Hoe vraagt u de NSW-rangschikking aan?

U vraagt de NSW-rangschikking in 4 stappen bij ons aan.

Ondersteuning en advies

Het aanvragen of wijzigen van een NSW-rangschikking voor uw landgoed kan een hele klus zijn. U kunt de aanvraag zelf invullen. Er zijn in Nederland ook advies- en ingenieursbureaus of rentmeesterkantoren die u kunnen adviseren en helpen met uw aanvraag.

Na uw aanvraag voor NSW-rangschikking

Wij laten uw aanvraag ook beoordelen door de Belastingdienst en uw provincie. Daarna ontvangt u een NSW-beschikking. Hierin staat of wij uw aanvraag wel, niet of gedeeltelijk goedkeuren. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan rangschikken wij uw landgoed met deze beschikking onder de NSW.

Een goedgekeurde NSW-beschikking gebruikt u bijvoorbeeld bij uw belastingaangifte. Of uw gemeente heeft deze nodig voor de waardebepaling van de onroerendezaakbelasting (OZB). Ook kunt u de beschikking gebruiken als uw bank een groenverklaring voor u aanvraagt voor de Regeling groenprojecten.

Verandert er daarna iets aan uw landgoed wat mogelijk gevolgen heeft voor deze NSW-rangschikking? Bijvoorbeeld een wijziging van de kadastrale percelen van uw landgoed die in uw NSW-beschikking staan? Of een verandering van de eerder onder de NSW gerangschikte terreinen of gebouwen op uw landgoed. Geef deze wijzigingen dan aan ons door. Wilt u weten hoe u dat doet? U leest het op de pagina Natuurschoonwet 1928 (NSW): Wijzingen doorgeven.

Controle op NSW-voorwaarden

Als uw landgoed onder de NSW gerangschikt is, moet u uw landgoed in stand houden (NSW-instandhoudingseis). En in sommige situaties ook in bezit te houden (NSW-bezitseis). Een medewerker van de Belastingdienst en een medewerker van uw provincie controleren uw terrein. Kunt u zich niet meer aan de NSW-voorwaarden houden? Dan geeft de Belastingdienst dit aan ons door.

Vragen over de NSW?

Bel ons op 088 042 42 42. Dit is ons telefoonnummer voor bedrijven, instellingen en overheden. Op Telefonisch contact ziet u het keuzemenu om de juiste medewerker aan de lijn te krijgen. 

Of bekijk onze contactpagina voor de andere contactmogelijkheden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?