Open voor aanvragen

Horizon Europe - Cluster 6 Food, bio-economy, natural resources, agriculture and environment

Gepubliceerd op:
22 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 april 2023

Menselijke activiteiten tasten onze bodem, lucht, wateren, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen aan. In combinatie met de aanhoudende klimaatverandering beïnvloedt dit onze ecosystemen en hun vermogen om effectief aan de mens te leveren.

Het doel van de projecten in cluster 6 van Horizon Europe is de ecologische, sociale en economische doelstellingen van Europa te bevorderen en in evenwicht te brengen. Daarnaast dragen projecten bij aan het verduurzamen van menselijke economische activiteiten.

In cluster 6 worden onderzoeks- en innovatieprojecten gefinancierd die zijn gericht op:

 • het verminderen van de aantasting van het milieu;
 • het stoppen en omkeren van de achteruitgang van de biodiversiteit;
 • een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen; en
 • het garanderen van veilig voedsel en water.

Gefinancierde projecten worden uitgevoerd door internationale, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Deze bestaan uit kennisorganisaties, bedrijven, overheden en ander non-profit organisaties die gezamenlijk oplossingen ontwikkelen, die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van Europa.

Projecten in dit cluster dragen bij aan beleidsdoelstellingen uit:

 • de European Green Deal;
 • het klimaatakkoord van Parijs; en
 • de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's).

Oproepen voor voorstellen

Het Cluster 6 werkprogramma voor 2021-2022 heeft verschillende oproepen ('calls for proposals'). Deze oproepen hebben 7 doelen:

 1. Biodiversity and ecosystem services;
 2. Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption;
 3. Circular economy and bio-economy sectors;
 4. Clean environment and zero pollution;
 5. Land, oceans and water for climate action;
 6. Resilient, inclusive, healthy and sustainable rural, coastal and urban communities; and
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal.

Voorstel indienen

De Europese Commissie (EC) publiceert in 2021 en 2022 de oproepen voor het indienen van projectvoorstellen. In het online portaal (Funding and Tender Opportunities Portal) van de EC ziet u welke 'calls' op dit moment open zijn en vindt u alle belangrijke documenten met de regels voor deelname. Een voorstel indienen doet u ook in dit online portaal.

Bent u bezig met het schrijven van een projectvoorstel? Gebruik dan het onderstaande Engelstalige RVO-geannoteerde sjabloon (template).

EU Rapportage 2022

Deze rapportage geeft inzicht in de deelname van Nederlandse partijen aan Europese Programma’s, waaronder Horizon Europe, voor de thema’s: klimaat, energie, mobiliteit, milieu, agrofood, natuurlijke hulpbronnen, circulaire en bioeconomie.

Meer weten?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het nationaal contactpunt (NCP) voor Horizon Europe. RVO adviseert organisaties bij het indienen van hun voorstel en organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten.

Neem contact op met onze adviseurs als u advies nodig heeft over uw aanvraag of project of stuur een bericht naar horizon.cluster6@rvo.nl. Zoekt u een contactpersoon over een specifiek programma in Horizon Europe? Bekijk dan het totaaloverzicht van onderwerpen en bijbehorende adviseurs.

Vragen over Horizon Europe?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?