Open voor aanvragen

Horizon Europe - Cluster 6 Food, bio-economy, natural resources, agriculture and environment

Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2024
Gepubliceerd op:
22 juli 2021

Menselijke activiteiten tasten onze bodem, lucht, wateren, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen aan. In combinatie met de aanhoudende klimaatverandering beïnvloedt dit onze ecosystemen en hun vermogen om effectief aan de mens te leveren.

Het doel van de projecten in cluster 6 van Horizon Europe is de ecologische, sociale en economische doelstellingen van Europa te bevorderen en in evenwicht te brengen. Daarnaast dragen projecten bij aan het verduurzamen van menselijke economische activiteiten.

In cluster 6 worden onderzoeks- en innovatieprojecten gefinancierd die zijn gericht op:

 • het verminderen van de aantasting van het milieu;
 • het stoppen en omkeren van de achteruitgang van de biodiversiteit;
 • een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen; en
 • het garanderen van veilig voedsel en water.

Gefinancierde projecten worden uitgevoerd door internationale, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Deze bestaan uit kennisorganisaties, bedrijven, overheden en ander non-profit organisaties die gezamenlijk oplossingen ontwikkelen, die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van Europa.

Projecten in dit cluster dragen bij aan beleidsdoelstellingen uit:

 • de European Green Deal;
 • het klimaatakkoord van Parijs; en
 • de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's).

Oproepen voor voorstellen

Het Cluster 6 werkprogramma voor 2023-2024 heeft verschillende oproepen ('calls for proposals'). Deze oproepen hebben 7 doelen:

 1. Biodiversity and ecosystem services;
 2. Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption;
 3. Circular economy and bio-economy sectors;
 4. Clean environment and zero pollution;
 5. Land, oceans and water for climate action;
 6. Resilient, inclusive, healthy and sustainable rural, coastal and urban communities; and
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal.

Partnerschappen in Cluster 6

Cluster 6 kent verschillende partnerschappen. Deze partnerschappen zijn initiatieven tussen de Europese Commissie en lidstaten, de particuliere sector, stichtingen en andere belanghebbenden waarbij de deelnemers allen een financiële bijdrage leveren om het doel van het partnerschap te realiseren. Sommige partnerschappen hebben hun eigen financieringskansen waar partijen een voorstel voor kunnen indienen. Hieronder vindt u 4 partnerschappen die onder Cluster 6 actief zijn: 

 1. Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU). Dit partnerschap heeft als doel om het innovatieproces en de ontwikkeling van biobased innovatieve oplossingen te versnellen, de marktintroductie van de bestaande en innovatieve biobased oplossingen te versnellen en te zorgen voor een hoog niveau van milieuprestaties van biobased industriële systemen. 
 2. Water4All. Dit partnerschap is opgezet om onderzoek en innovatie over water in Europa en daarbuiten te concentreren. Het belangrijkste doel van Water4All is om op lange termijn waterveiligheid voor iedereen te creëren.
 3. European Biodiversity Partnership (Biodiversa+). Dit partnerschap werkt aan 5 doelstellingen:
  1. Ondersteunen van onderzoek en innovatie op het gebied van biodiversiteit.
  2. Een netwerk opzetten van geharmoniseerde regelingen om de monitoring van biodiversiteit in heel Europa te verbeteren.
  3. Bijdragen aan kennis voor het inzetten van ecosysteem diensten.
  4. Zorgen voor efficiënte beleidsvorming en -implementatie in Europa; en
  5. Versterken van de relevantie en impact van pan-Europees onderzoek naar biodiversiteit in een mondiale context.
 4. Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)
  Dit partnerschap heeft als doel een rechtvaardige en inclusieve transitie naar een veerkrachtige 'blauwe' economie te realiseren. Zo wordt de transformatie naar een klimaatneutrale, duurzame, productieve en concurrerende EU tegen 2030 gestimuleerd.

Zoek een geschikte oproep

De Europese Commissie (EC) publiceert de oproepen voor het indienen van projectvoorstellen. In het Funding & Tender portal van de EC ziet u welke calls op dit moment open zijn en vindt u alle belangrijke documenten met de regels voor deelname. Een voorstel indienen doet u ook in dit online portaal.

Vragen over Cluster 6 of hulp nodig bij uw projectvoorstel?

Neem contact op met onze adviseurs als u advies nodig heeft over uw aanvraag of project. Of mail naar horizon.cluster6@rvo.nl.

Voorstel indienen

Bent u bezig met het schrijven van een projectvoorstel? Gebruik dan het onderstaande Engelstalige RVO-geannoteerde sjabloon (template).

EU Rapportage 2022

Deze rapportage geeft inzicht in de deelname van Nederlandse partijen aan Europese Programma’s, waaronder Horizon Europe, voor de thema’s: klimaat, energie, mobiliteit, milieu, agrofood, natuurlijke hulpbronnen, circulaire en bioeconomie.

Projecten met Nederlandse deelname

Er zijn sinds de start van Horizon Europe in Cluster 6 verschillende projecten gefinancierd met Nederlandse deelname. In de Europese database van CORDIS kunt u alle projecten vinden die binnen Cluster 6 zijn gefinancierd met daarin Nederlandse organisaties.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Cluster 6? Meld u dan via ons interesseformulier om op de hoogte te blijven en uitnodigingen te ontvangen voor evenementen.

Meer weten?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het nationaal contactpunt (NCP) voor Horizon Europe. RVO adviseert organisaties bij het indienen van hun voorstel en organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten. Bekijk het overzicht met trainingen en workshops en zoek een geschikte training in onze agenda.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?