Aan de slag met circulair ondernemen

Gepubliceerd op:
13 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 december 2022

Hoe ontwerpt u producten die langer meegaan? Hoe zorgt u ervoor dat ze beter gerepareerd kunnen worden? Hoe kunnen onderdelen een tweede leven krijgen? Wie circulair onderneemt, kijkt anders naar producten en grondstoffen.  U vindt bij ons de informatie die u op weg helpt en ondersteunt.

 

Aan de slag

Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt u de (volgende) stap te zetten in de circulaire economie. Door u te begeleiden met expertise en kennis of in contact te brengen met andere ondernemers.

Naast octrooien en geheimhouding zijn er nog meer intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die uw bedrijf verder kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan merkenrecht. Lees de tips om daar slim mee om te gaan.

Ontdek de kansen die de circulaire economie biedt; van hergebruik tot recycling. Een toelichting op 6 aanpakken/strategieën – de 6 R’s van de R-ladder.

Veel bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen zijn al bezig met circulair ondernemen. Sluit u daarom aan bij nationale of internationale partners.

Raadpleeg het dossier circulair inkopen van ons Expertisecentrum Aanbesteden en maak gebruik van de praktische handvatten.

Mobiele telefoons - circulair

Met de Grondstoffenscanner ziet u welke grondstoffen u gebruikt en hoe u uw risico op bijvoorbeeld schaarste verkleint.

 

Subsidie - financiering

U kunt financiële ondersteuning krijgen om de omslag te maken naar circulair ondernemen. Bijvoorbeeld met subsidies, leningen, fiscaal voordeel en opdrachten.

 

In de monitoringsrapporten staan onze instrumenten en hoe het aandeel van circulaire economie zich daarin de afgelopen jaren ontwikkelde.

Anderen gingen u voor. Laat u inspireren door de circulaire praktijkverhalen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?