Aan de slag met circulair ondernemen

Laatst gecontroleerd op:
21 maart 2024
Gepubliceerd op:
13 april 2022

Hoe ontwerpt u producten die langer meegaan? Hoe zorgt u ervoor dat ze beter gerepareerd kunnen worden? Hoe kunnen onderdelen een tweede leven krijgen? Wie circulair onderneemt, kijkt anders naar producten en grondstoffen. Samen werken we naar een economie waarin afval niet bestaat. U vindt bij ons de informatie die u verder op weg helpt.

 

Bent u een ondernemer of organisatie en wilt u producten of materialen opnieuw gebruiken? Kom dan in 2025 naar de Week van de Circulaire Economie. Meld u vanaf eind 2024 aan voor evenementen en doe ideeën op over circulair ondernemen.

Ontdek de kansen die de circulaire economie biedt. Van opnieuw gebruiken tot recycling. Lees over 6 aanpakken (strategieën): de 6 R’s van de R-ladder.

Het Versnellingshuis helpt u de volgende stap te zetten in de circulaire economie. Door u met experts te begeleiden of u in contact te brengen met andere ondernemers.

U krijgt financiële steun om de overstap te maken naar circulair ondernemen. Bijvoorbeeld met subsidies, leningen, belastingvoordeel en opdrachten.

Bekijk de gegevens over circulair inkopen van ons Expertisecentrum Aanbesteden en maak gebruik van de praktische handvatten.

Naast octrooien en geheimhouding zijn er meer rechten in intellectueel eigendom (IE-rechten), die uw bedrijf vooruit helpen. Denk bijvoorbeeld aan merkenrecht. Lees de tips om daar slim mee om te gaan.

Veel ondernemers, organisaties en beleidsmakers zijn al bezig met circulair ondernemen. Sluit u aan bij nationale of internationale partners.

Wilt u met uw circulaire product de grens over en heeft u hier hulp bij nodig? Wij helpen u graag verder. We hebben verschillende programma’s voor internationale samenwerking in circulair ondernemen.

U hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Veel anderen gingen u voor. Laat u op ideeën brengen door onze praktijkverhalen over circulaire ondernemers.

Met de Grondstoffenscanner ziet u wat voor grondstoffen u gebruikt. Maar ook hoe u uw risico op bijvoorbeeld zeldzamer en duurder wordende materialen kleiner maakt.

 

Elk jaar delen wij een monitoringsrapport over onze hulpmiddelen. Met daarin hoe de rol van de circulaire economie zich daarin ontwikkelt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?