Innovatieve stalsystemen gebruiken

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Er zijn verschillende innovatieve stalsystemen op de markt. En er komen ook steeds nieuwe bij. Veehouders en producenten van stalsystemen kunnen samenwerken om een nieuw stalsysteem op de markt te brengen. U kunt bij ons terecht voor advies.

Nieuwe en bestaande stalsystemen

Innovatieve emissiearme stalsystemen zorgen voor minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en/of geur. Bestaande stalsystemen staan in bijlage V en bijlage VI van de Omgevingsregeling. Een veehouder mag een stalsysteem alleen in gebruik nemen als dit systeem hierop staat.

Om te zorgen dat een nieuw stalsysteem in een van deze bijlagen komt, werkt een producent samen met veehouders en een meetorganisatie. De veehouder neemt het innovatieve stalsysteem in gebruik en laat metingen doen (proefstal). Hiervoor doet hij een proefstalaanvraag bij het bevoegd gezag. Deze aanvraag was eerst onderdeel van de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV). 

Innovatief stalsysteem kwatrijnstal

Producent van een innovatief stalsysteem?

Ontwikkelt u een nieuw stalsysteem? Wij geven u graag advies over de kans dat uw stalsysteem in de Omgevingsregeling komt. Is het systeem klaar? Dan kunt u bij ons een advies aanvragen over de verwachte vermindering van uitstoot van het systeem. Bij een positief advies denken wij graag met u mee over uw keuze voor proefstallen.

Innovatief stalsysteem kwatrijnstal met koeien

Innovatief stalsysteem gebruiken als veehouder

Wilt u als veehouder een innovatief stalsysteem in gebruik nemen en het effect ervan laten meten? Hiervoor doorloopt u een aantal stappen.

Bellende man aan bureau

Proefstallen beoordelen als bevoegd gezag

Als bevoegd gezag beoordeelt u de aanvraag voor een proefstal. U kunt bij ons advies aanvragen over de verwachte uitstoot. En u kunt ons het meetrapport van de proefstal sturen. Zo kunnen wij beoordelen of de metingen gedaan zijn volgens het meetprotocol.

Technische Adviespool beoordeelt en adviseert

Als producent, veehouder of bevoegd gezag vraagt u bij ons een advies aan. Wij bespreken uw aanvraag met de Technische Adviespool (TAP). Die ondersteunt ons bij het maken van de adviezen. U ontvangt dit advies daarna van ons. Heeft u een vraag aan iemand van de TAP? Dit contact loopt altijd via ons.

Leden van de TAP

In de tabel ziet u uit welke leden de TAP bestaat. En voor welke bedrijven of organisaties ze werken.

Leden van de TAP
Organisatie Naam deskundige
Omgevingsdienst Noord-Veluwe W. van de Vendel
Jan Schellekens Services J. Schellekens
Wageningen Livestock Research (onderdeel van WUR) N. Ogink 
H. Ellen 
J. Mosquera
J. Vonk 
R. Maasdam 
 
Emsterhof Advies S. Bokma
Amicona M. Smits
Witteveen & Bos S. Veenstra
B. Jimmink
A. Soumillion
Van Boheemen Advies A. van Boheemen
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) P. Demeyer
Hoeve Advies W. Hoeve
In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?