Als producent advies vragen over een innovatief stalsysteem

Gepubliceerd op:
1 januari 2024
Laatst gecontroleerd op:
13 mei 2024

Veehouders mogen een innovatief stalsysteem alleen gebruiken als dit systeem in de Omgevingsregeling staat. Wilt u als producent dat uw stalsysteem in deze regeling komt? Wij helpen u graag door advies te geven.

Innovatieve stalsystemen in de omgevingsregeling

Goedgekeurde stalsystemen staan in bijlage V en bijlage VI van de omgevingsregeling. Vraagt u ons om advies? Dan is de kans groter dat uw stalsysteem in een van deze bijlages komt. Wij bespreken uw vraag om advies met de Technische Adviespool (TAP). Die ondersteunt ons bij het maken van de adviezen. U ontvangt dit advies daarna van ons. Bekijk op deze pagina uw verschillende mogelijkheden om advies aan te vragen. 

Advies tijdens ontwikkeling van uw stalsysteem

Bent u uw stalsysteem nog aan het ontwikkelen? U kunt alvast advies vragen aan de TAP. Bijvoorbeeld als u wilt weten of uw systeem kans maakt in de Omgevingsregeling te komen. Of als u vragen heeft over het toevoegen van uw stalsysteem aan deze regeling. Het is niet verplicht dit advies aan te vragen voor latere goedkeuring van uw stalsysteem. 

Advies als uw stalsysteem klaar is

Is uw innovatieve stalsysteem klaar? U kunt bij ons advies aanvragen over de verwachte vermindering van uitstoot van het systeem. Dit advies kan ervoor zorgen dat uw stalsysteem sneller gebruikt kan worden. Wij raden daarom aan om dit advies aan te vragen. 

Voor dit advies bekijkt de TAP hoe het stalsysteem werkt. Met deze informatie maken zij een inschatting van de vermindering van de uitstoot van ammoniak, fijnstof en/of geur. 

Advies over keuze proefstallen

Heeft de TAP een positief advies gegeven over uw innovatieve stalsysteem? Dan gaat u op zoek naar veehouders die uw stalsysteem in gebruik willen nemen. We noemen dit een proefstal. U kunt bij ons advies aanvragen, zodat u zeker weet dat de locaties van de stallen geschikt zijn. 

Hoeveel proefstallen heb ik nodig?

Om uw stalsysteem goed te testen, moeten metingen gedaan worden in verschillende proefstallen. Als er genoeg metingen gedaan zijn, kan het stalsysteem in bijlage V of VI van de Omgevingsregeling komen. Hoeveel proefstallen u nodig heeft, leest u in het meetprotocol.

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat de maximale uitstoot van stallen. Blijkt uit metingen dat uw stalsysteem te veel uitstoot? Dan moeten de veehouders extra maatregelen nemen. Wij raden u daarom aan om vooraf afspraken te maken met de veehouders voor als de meetresultaten tegenvallen. U zet dan in een contract wie verantwoordelijk is voor het aanpassen van het systeem. En wie de kosten hiervoor betaalt.

Waar moeten de proefstallocaties aan voldoen?

Er zijn twee belangrijke voorwaarden bij het uitkiezen van de proefstallocaties:

  1. Uw stalsysteem moet goed toegepast kunnen worden op de veehouderijen. 
  2. De proefstallen moeten met elkaar te vergelijken zijn. Dit betekent dat het stalsysteem op verschillende locaties steeds op ongeveer dezelfde manier gebruikt wordt. Een meetorganisatie doet metingen bij de proefstallen. De meetresultaten kunnen we alleen met elkaar vergelijken als de stallen ongeveer hetzelfde zijn.

Waarover geven wij advies?

U kunt bij ons advies aanvragen over:

  • of een systeem in een proefstal juist toegepast kan worden;
  • of de proefstallen met elkaar te vergelijken zijn.

Aanvraag veranderen systeembeschrijving

Soms wilt u de beschrijving van uw stalsysteem (laten) aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer een onderdeel van het stalsysteem wordt geüpdatet of aangepast. Wilt u de systeembeschrijving van een in bijlage V of VI opgenomen stalsysteem veranderen? Dan kunt u bij ons een aanvraag doen. Wij beoordelen of de aanpassing mogelijk is. 

Vragen over innovatieve stalsystemen?

Heeft u nog vragen? Vul dan het contactformulier hieronder in.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?