Nuttige inzichten over woonvormen dankzij Expertteam Woningbouw

Gepubliceerd op:
19 april 2024

Het Expertteam Woningbouw van RVO werkt sinds 2023 samen met de provincie Gelderland. Ze bieden de Gelderse gemeenten maatwerk advies bij vragen over collectieve woonvormen. Arnhem is één van de 9 gemeenten die hiervan dankbaar gebruikmaakte. Irina Wams, Bestuursadviseur wonen, vertelt hoe collectieve initiatieven in Arnhem worden ingepast in hun visie, beleid en werkprocessen.

Samen ouder worden

Irina Wams: “Een deel van de inwoners wil graag zelf woningen ontwikkelen. Ze hebben ook graag zeggenschap over hun woonomgeving. Bij collectieve woonvormen is vaak veel aandacht voor sociale cohesie, betaalbaar en duurzaam wonen en samen ouder worden. Dit vraagt wel veel inzet aan de voorkant en van de initiatiefnemers. En gemeentelijke ondersteuning. De vraag is dan op welke collectieve woonvormen je je als gemeente richt. En hoe je initiatiefnemers vervolgens goed en efficiënt begeleidt.”

Aandacht voor collectieve initiatieven

Voordat ze aanklopte bij Expertteam Woningbouw was Wams al bezig met collectieve woonvormen in de woonvisie van Arnhem. “Onze belangrijkste vraag aan het Expertteam was te onderzoeken wat de landelijke trends zijn. En ook: hoe nemen andere gemeenten deze woonvormen op in hun beleid? We zochten naar een goede balans tussen wensen van inwoners en maatschappelijke effecten, en de maatschappelijke investeringen.”

Bredere context schetsen

“Het Expertteam Woningbouw heeft ons ontzettend goed geholpen. Eerst hielpen ze ons het vraagstuk in een bredere context te plaatsen. Welke landelijke samenwerkingspartners zijn er, maar vooral: hoe doen andere gemeenten dit? De adviseur deelde met ons bijvoorbeeld een succesvolle aanpak van Rotterdam. Daarna bespraken we concrete vraagstukken en oplossingen, en de juridische kant van het verhaal. Zo ontstaan hele nuttige inzichten.”

Ingebed in woonvisie

In de nieuwe woonvisie van Arnhem is nu veel meer aandacht voor collectieve woonvormen. Wams: “De komende 5 jaar willen we minstens 10 bouwkavels reserveren of uitgeven voor collectieve woonvormen. In de gebiedsvisie van het grootste project van Arnhem van 7.000 woningen willen we zelfs 5% als collectieve woonconcepten realiseren.”

Meer weten

Wilt u ook gebruikmaken van het aanbod van de provincie Gelderland? Kijk dan op ‘Maatwerk voor gemeenten en corporaties collectief wonen’ Gelderland.nl.  

Gemeenten of corporaties buiten Gelderland kunnen uiteraard ook gebruikmaken van dit aanbod  door een e-mail te sturen aan woningbouw@rvo.nl van het Expertteam Woningbouw .

Als het gaat om vragen over wonen met zorg werkt het Expertteam Woningbouw samen met de experts van het expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA).

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
In samenwerking met:
  • Provincie Gelderland
Bent u tevreden over deze pagina?