Open voor aanvragen

CEF Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

Gepubliceerd op:
25 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 april 2024

De Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) is een doorlopende financieringsfaciliteit die infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ondersteunt. Bij short sea en binnenvaart kunt u in bepaalde situaties en in beperkte mate ook schepen meenemen.

Budget

Startdatum:
donderdag 29 februari 2024
Einddatum:
woensdag 17 december 2025
max. 30% cofinanciering, of een vaste bijdrage voor laadinfastructuur
Totaal budget:
€ 1.000.000.000

Deze subsidie combineert u met een lening van organisaties, zoals de Europese Investeringsbank, nationale investeringsbanken of commerciële banken. Dit heet blending. Als u kiest voor een commerciële bank gelden strengere voorwaarden.

Budget

Met CEF Transport stimuleert de Europese Unie (EU) gerichte investeringen die de ontwikkeling ondersteunen van goede trans-Europese transportnetwerken. Het budget voor de AFIF is € 1 miljard.

Prioriteiten

Dit zijn onder meer de prioriteiten binnen de AFIF:

  • waterstoftankfaciliteiten op het TEN-T wegennetwerk
  • walstroom in zeehavens en binnenhavens
  • megawatt oplaadstations voor zware voertuigen
  • elektriciteits- en waterstofvoorziening op luchthavens
  • elektriciteitsvoorziening en ammoniak/methanol bunkerinstallaties in havens

Meer informatie over de call vindt u op de website funding en tenders van het Europese agentschap CINEA. Of bekijk het call document (pdf).

Toetsmomenten en deadlines

Voor de AFIF geldt het volgende: dien het projectideeformulier in zodra u contact heeft met de Europese Investeringsbank (EIB) of een andere bank. Deze AFIF call heeft 3 toetsmomenten (cut-off dates). U vindt deze in de tabel hieronder. 

  • 4 weken voor het toetsmoment willen we de 80% versie kunnen inzien.
  • 2 weken voor het toetsmoment willen we de definitieve aanvraag inzien.

Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op via e-mail.

Deadlines
Toetsmoment (Cutoff dates) Projectideeformulier 80 % versie Indienen
1 1 juli 2024 27 augustus 2024 24 september 2024
2 11 april 2025 30 april 2025 11 juni 2025
3 17 oktober 2025 5 november 2025 17 december 2025

Climate proofing

Heeft u een project waarvoor u een milieu-effectrapportage moet opstellen? Dan moet u in specifiek onderzoek aantonen dat dit geen negatieve effecten heeft op de Europese klimaatdoelstellingen. De EU heeft hier een mededeling voor: Mededeling van de Commissie - Technische richtsnoeren voor de klimaattoetsing van infrastructuur in de periode 2021-2027, waarop de rectificatie geldt: Rectificatie van mededeling van de Commissie.

Lees ook de handleiding van de Europese Commissie: CEF Transport climate proofing.pdf (europa.eu).

Synergetische elementen

Onderdelen van uw CEF Transportprojecten die normaliter onder de programma’s CEF Energy of CEF Digital vallen, kunt u binnen het huidige werkprogramma - als het project aan de voorwaarden voldoet - ook meefinancieren. De voorwaarden hiervoor vindt u in artikel 10 van de CEF-verordening.

Voorbeelden van zulke projectonderdelen - de zogenoemde synergetische elementen - zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op assets, een elektolyser bij een waterstofvulpunt, gridverzwaring bij laadinfrastructuur of digitale oplossingen bij parkeerfaciliteiten. Deze onderdelen kunt u tot 20% van het hoofdbedrag meefinancieren.

EU-milieuregels

Bij uitvoeringswerken met fysieke interventies moeten de betrokken bevoegde gezagen verklaren dat uw project geen negatieve effecten heeft op beschermde natuurgebieden of waterlichamen. Ook moet u andere nadelige milieueffecten gedegen hebben onderzocht en waar nodig compenseren. Met andere milieueffecten bedoelen we andere effecten dan klimaateffecten, bijvoorbeeld vervuiling of verdroging.

Onder downloads vindt u de contactgegevens van de bevoegde gezagen.

Hoe te handelen wanneer er geen fysieke interventies plaatsvinden of met verwaarloosbare effecten, bijvoorbeeld bij laadinfrastructuur in een bestaande stedelijke omgeving of digitale infrastructuur, leest u in de FAQ Funding & tenders (europa.eu).

Toets uw projectidee

Laat voordat u een aanvraag indient, uw projectidee bij ons toetsen. Dit doet u via het online projectideeformulier. U krijgt dan binnen 2 weken feedback en een indicatie of het ministerie instemt met uw projectaanvraag als deze is uitgewerkt. Zonder die instemming kunt u geen aanvraag indienen.

Voor  AFIF geldt het volgende: dien het projectideeformulier in zodra u contact heeft met de Europese Investeringsbank (EIB) of een andere bank. Voor de eerste sluitingsdatum van 19 januari 2022 zijn de andere data gelijk. Voor de overige sluitingsdata willen wij de conceptaanvraag 6 weken voor de sluitingsdatum kunnen inzien en de definitieve aanvraag 2 weken voor de sluitingsdatum.

Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op via e-mail.

Downloads

Vragen of wilt u op de hoogte blijven?

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?