"We pakken de woonzorgopgave nu effectief aan"

Gepubliceerd op:
11 januari 2024

De Provincie Flevoland besloot in 2020 om samen met de gemeenten 100.000 woningen te bouwen. Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen bood ondersteuning. Anton Smets, destijds strategisch adviseur bij provincie Flevoland, vertelt: "Mensen die zelfstandig wonen en zorg of ondersteuning nodig hebben, moeten een plek hebben die zich leent voor zorg aan huis."

Samen met gemeenten

Als leidraad voor de bouwoppave stelde de provincie samen met de gemeenten een woonagenda op. "Het woningtekort is weliswaar een landelijk probleem, maar elke gemeente heeft een andere verdeling van soorten woningen nodig", zegt Anton Smets. "Daarbij moeten gemeentes uiteindelijk samen met marktpartijen en woningcorporaties tot een beter woningaanbod zien te komen."

Wonen en zorg prioriteit

Smets legt uit dat het punt ‘Wonen en Zorg’ op de woonagenda als eerste werd opgepakt. "Door de vergrijzing kunnen lang niet alle senioren en zorgbehoevenden in verpleeghuizen wonen. De vraag naar woningen voor ondersteuning en zorg groeit daardoor heel snel. Als we meer van dat soort woningen bouwen, komt de doorstroming in de hele woningmarkt weer op gang."

Professionele opdrachtgever

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) bood op verzoek van de provincie ondersteuning. "Dankzij het EHA heeft de provincie nu veel scherper alle aandachtsgroepen in beeld. Alle mogelijke zorg is meegenomen in de plannen en het beleid is goed onderbouwd", zegt Smets. "Ook weten alle betrokken partijen nu specifieker welke woningtypen en woonvormen elke gemeente laat bouwen. Doordat we samen dat grotere plaatje zien, voelt iedereen zich veel meer onderdeel van de oplossing. De ondersteuning van het EHA maakt ook dat de provincie Flevoland nu nog meer als een geloofwaardige en professionele opdrachtgever wordt gezien."

Goede samenwerking

"Het was een mooie ervaring om de provincie Flevoland bij haar woonzorgopgave voor senioren en aandachtsgroepen te helpen", blikt EHA-expert Guido de Ruiter terug. "We zijn vooral van waarde geweest met onze kennis van wet- en regelgeving, stakeholders en voorbeelden uit het land. En met onze procesondersteuning. Want een goede samenwerking tussen de provincie, gemeenten, het zorgkantoor, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en ontwikkelaars is belangrijk om met de woonzorgopgave succesvol te zijn."

Meer informatie

Bent u benieuwd hoe het EHA u als gemeente of provincie helpt bij uw woonzorgopgave? Bekijk de pagina Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) voor meer informatie. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?