Verduurzamen voor corporaties en verhuurders

Gepubliceerd op:
10 december 2014
Laatst gecontroleerd op:
7 november 2023

U biedt als corporatie of verhuurder betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen. Dat zijn belangrijke opgaves voor corporaties en verhuurders. Daarbij komt nog een belangrijke opgave: CO2-neutraal in 2050.

Wij helpen professionals in de woningbouw met verschillende financiële regelingen, praktijkverhalen, tools en achtergronden om die verduurzaming te realiseren.

Financieren van verduurzaming

RVO heeft een aantal regelingen speciaal voor verhuurders. Die zijn te vinden onder de Subsidiewijzer. U kunt gebruikmaken van de ISDE en SAH.

Weet u ook dat het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen ouder dan 2 jaar, onder het 9%-tarief valt? Op de webpagina van de Belastingdienst leest u daar meer over.

Aardgasvrije huisvesting?

Vorm als woningcorporatie een consortium en doe mee aan de Innovatietender aardgasloze wijken. Door deel te nemen aan deze tender vormt u een consortium waardoor de juiste partijen samenwerken om te komen tot het ontwikkelen van innovatieve ideeën gericht op goedkoper, aantrekkelijker, sneller en grotere aantallen. Er is € 12,5 miljoen beschikbaar in deze tender.

Maatschappelijk verantwoord innoveren met energie

Om verduurzaming te realiseren is innovatie nodig die verder gaat dan de traditionele institutionele grenzen, wetten, markten en technologie. Maatschappelijk verantwoord innoveren met energie kan inzicht geven in vragen die u als woningcorporatie tegenkomt. Bijvoorbeeld: hoe stimuleren we huurders om akkoord te gaan met vervanging van hun woning? En wat zijn succesvolle interventies om energieverbruik van lage inkomensgroepen te verlagen? Doe mee als woningcorporatie en ga aan de slag met maatschappelijk verantwoord innoveren met energie.

Financiële verduurzamingswijzer

In de Financiële verduurzamingswijzer vindt u handreikingen om u de verduurzaming van uw vastgoedportefeuille te versnellen. Hiervoor zijn 5 corporaties geïnterviewd. De praktijkcasussen van deze corporaties bieden inzicht in de organisatie en de cultuur. Ook leest u hoe ze hun organisatie in beweging kregen. Concrete tips, diverse rekenmodellen en inzichten in doelstellingen en investeringsvoorstellen horen daarbij.

Ze laten zien waar ze tegenaan liepen en hoe ze daarmee omgingen. Ook krijgt u leerpunten mee. Niet als blauwdruk voor andere corporaties, maar wel als inspiratie voor de volgende stap.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Verhuurders kunnen aan huurders een vergoeding vragen voor 'de energieprestatie' van de woning. Het gaat hierbij om nieuwe of gerenoveerde zeer energiezuinige woningen met eigen duurzame energieopwekking.

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een schriftelijke overeenkomst met daarin een betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder.

De beste tools voor energiebesparing

Voordat u als verhuurder aan de slag gaat, wilt u eerst zo goed mogelijk weten hoe u uw woningvoorraad het beste kunt verduurzamen. Gebruik daarvoor deze handige tools:

  1. Verbeterjehuis.nl
  2. Energiesubsidiewijzer
  3. Infographic subsidies energiebesparende maatregelen voor VvE’s

Energiebesparen met renovatieconcepten

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?