Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2024
Gepubliceerd op:
20 maart 2020

Bent u een gemengde VvE of een verhuurder van één of meerdere huurwoningen? En wilt u uw bestaande huurwoning(en) aardgasvrij maken door deze aan te sluiten op een warmtenet? Dan is de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) interessant voor u.

Hoogte subsidie en budget

Startdatum:
vrijdag 1 mei 2020
09:00
Einddatum:
dinsdag 31 december 2024
17:00
Per woning maximaal € 5.000
Totaal budget:
€ 195.000.000
Verleend:
€ 110.965.602
In behandeling:
€ 545.759
Nog beschikbaar op 1 juli 2024:
43 % (€ 83.488.639)

Voor wie?

U kunt de SAH aanvragen als u een gemengde VvE of een verhuurder bent van één of meerdere huurwoningen. Gemengde VvE’s zijn Verenigingen van Eigenaars waar een deel van de eigenaren zelf in de woning woont (eigenaar-bewoners) en een deel de woning verhuurt.

Met verhuurders bedoelen wij hier:

 • woningcorporaties
 • institutionele beleggers
 • zakelijke verhuurders
 • particuliere verhuurders

SAH ook voor gemengde VvE 

Vanaf 1 oktober 2021 is de SAH gewijzigd. Voor die datum was de regeling alleen voor huurwoningen. Gemengde VvE’s komen nu ook in aanmerking voor de SAH. Ook veranderden een paar voorwaarden vanaf 1 oktober 2021. De nieuwe voorwaarden gelden alleen voor aanvragen die zijn ingediend vanaf 1 oktober 2021. Op onze website staat duidelijk of het gaat om voorwaarden vóór of vanaf 1 oktober 2021. U vindt de voorwaarden op SAH: Voorwaarden.

Webinar over de SAH

Voor verhuurders en gemengde Verenigingen van Eigenaren organiseerden wij op 23 januari een webinar over de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen. Hierin vertelden wij over de subsidiemogelijkheden en de aanvraagprocedure. Het webinar terugkijken? Volg hieronder de link naar ons YouTube-kanaal.

Waarvoor krijgt u subsidie? 

Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 6 jaar van het aardgas afgaan. Deze woningen zijn, of worden, op een warmtenet aangesloten.

U krijgt subsidie voor:

 • aanpassingen in de woningen (inpandige woningkosten); 
 • aansluitkosten op een warmtenet.

Is de huurwoning al aangesloten op een warmtenet, maar wordt er nog wel aardgas gebruikt voor koken en/of warm tapwater? Dan kunt u alleen subsidie aanvragen voor de inpandige woningkosten. U krijgt dus geen subsidie voor de aansluitkosten op het warmtenet, omdat de woning al is aangesloten.

Vraagt u subsidie aan voor de aansluitkosten op het warmtenet? Dan vraagt u ook altijd subsidie aan voor de inpandige woningkosten. De woning is na de aanpassingen namelijk helemaal aardgasvrij.

U leest hieronder waar u subsidie voor krijgt met de SAH.

Hoeveel subsidie krijgt u?

U krijgt per woning:

 • 40% van de kosten die u maakt voor aanpassingen (inpandige woonkosten). U ontvangt hiervoor maximaal € 1.200 subsidie per woning. Dit geldt ook voor woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten;
 • 30% van de kosten om uw huurwoning op een warmtenet aan te sluiten. U ontvangt hiervoor maximaal € 3.800 subsidie per woning.

Per woning is het maximale subsidiebedrag € 5.000.

Aanvragen

Vraagt u subsidie aan voor € 25.000 of meer? Dan moet u eerst uw subsidieaanvraag indienen, daarna start u met de werkzaamheden.
Vraagt u subsidie aan voor minder dan € 25.000? Dan moet u in ieder geval gestart zijn met de werkzaamheden vanaf 18 september 2019. 

U kunt de SAH aanvragen van 1 mei 2020 09:00 uur tot 31 december 2024, 17:00 uur. Op SAH: Aanvraagproces leest u stap voor stap hoe u deze subsidie aanvraagt. U leest daar ook welke bijlage u moet meesturen.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag krijgt u een bevestiging in uw e-mail. U vindt deze bevestiging ook in de digitale omgeving waar u uw aanvraag heeft ingediend, onder 'Berichten'. Binnen 13 weken krijgt u van ons bericht over uw aanvraag.

Het is belangrijk dat uw aanvraag zo duidelijk mogelijk is en dat er geen informatie ontbreekt. Op de pagina SAH: Aanvraagproces leest u meer over wat u moet doen na uw aanvraag. Ook leest u welke bijlagen u moet meesturen bij het aanvragen van vaststelling.

Voortgangsrapportage indienen

Is uw subsidiebedrag € 25.000 of meer? Dan moet u jaarlijks een voortgangsrapportage opsturen, totdat de werkzaamheden zijn afgerond en u vaststelling heeft aangevraagd.

Vaststelling aanvragen

Is uw subsidiebedrag € 25.000 of meer? Dan moet u vaststelling aanvragen om de subsidieaanvraag af te ronden. U doet dit wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond. Is uw subsidiebedrag minder dan € 25.000? Dan hoeft u geen vaststelling aan te vragen.

Let op: vraagt u vaststelling aan voor 300 of meer woningen? Dan kunt u het beste contact met ons opnemen.

Oriënterend adviesgesprek over SAH?

Neem contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek met een van onze adviseurs. We informeren u graag over de subsidievariant(en) en alle vervolgstappen. Hiermee voorkomt u teleurstelling. Vul het contactformulier op deze manier in:

 1. vink aan: 'Bedrijf/instelling' en vervolgens 'Duurzaam'
 2. vul onder vragen/opmerkingen in: 'Adviesgesprek SAH'

Budget

Het totaalbudget van de SAH voor de aanvraagperiode 2020 - 2024 is € 195,3 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in:

 • € 10 miljoen voor aanvragen lager dan € 25.000. Dit geldt alleen voor woningen die nog niet op een warmtenet zijn aangesloten;
 • € 185,3 miljoen voor aanvragen van € 25.000 of meer. Dit geldt voor alle subsidieaanvragen voor woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten.

U vindt onder Hoogte subsidie en looptijd, bovenaan deze pagina, hoeveel budget er nog beschikbaar is.

Controle

Wij controleren of het juist is dat u subsidie krijgt. Bewaar daarom documenten en facturen van uw aanvraag minimaal 6 jaar. Tijdens een controle kunnen we hierom vragen.

Hoe werkt de regeling in de praktijk?

De invoeringstoets onderzoekt de werking van nieuwe regelgeving in de praktijk, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de doelgroep én de uitvoering. Tussen 29 september en 21 december 2022 heeft het onderzoek plaatsgevonden. Download de resultaten hieronder.

Waarom aardgasvrije woningen?

Aardgasvrije woningen dragen bij aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Wanneer uw woning is aangesloten op een warmtenet, stoot u minder CO2 uit als u bijvoorbeeld uw verwarming aanzet.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?