Open voor aanvragen

SAH: Voorwaarden

Gepubliceerd op:
7 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

Weten of u in aanmerking komt voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)? Op deze pagina vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Hieronder leest u de algemene voorwaarden die voor de SAH gelden. U komt in aanmerking voor deze subsidie als u hieraan voldoet:

 • U vertegenwoordigt een gemengde VvE of u bent verhuurder van één of meerdere huurwoningen. U vindt hierover meer informatie op de subsidiepagina onder Voor wie?;
 • Dient u een aanvraag in voor een huurwoning? Dan moet de huurwoning in de afgelopen 24 maanden, minimaal 3 maanden verhuurd zijn geweest;
 • U vraagt als gemengde VvE de SAH aan voor het gebouw of de gebouwen die onder uw VvE vallen;
 • Na de aanpassingen is de woning helemaal aardgasvrij. Dit houdt in dat alle warmte voor verwarming en warm tapwater via een warmtenet of via een niet-gasgedreven warmtapwatervoorziening gaat. Ook is er geen gas nodig om te koken;
 • U heeft een bouwvergunning/omgevingsvergunning aangevraagd vóór 1 juli 2018. Heeft u dit niet? Dan komt u niet in aanmerking voor de SAH;
 • Voor de woning(en) waarvoor u subsidie aanvraagt, is niet eerder SAH-subsidie aangevraagd;
 • U heeft een overeenkomst met een warmteleverancier om uw woningen aan te sluiten op een warmtenet. Het is belangrijk dat de adresgegevens van de woning(en) in deze overeenkomst staan.

Extra voorwaarden

Afhankelijk van het subsidiebedrag dat u aanvraagt, gelden er extra voorwaarden.

Benodigde gegevens en verklaringen

Welke gegevens en verklaringen moet u indienen bij uw aanvraag?

 • Een overeenkomst met een warmteleverancier. Hierin staan in ieder geval: 
  • adresgegevens van de woning(en) die worden aangesloten op een warmtenet;
  • dat de woning binnen 6 jaar op het warmtenet wordt aangesloten;
  • wat de kosten van de warmteleverancier zijn om de woning op het warmtenet aan te sluiten.
 • Alleen voor subsidieaanvragen van minder dan € 25.000: u verklaart dat u voldoet aan de de-minimisverordening;
 • Alleen voor subsidieaanvragen van € 25.000 of meer: u verklaart dat u voldoet aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Meer informatie

Wilt u de SAH aanvragen? U leest meer op SAH: Aanvraagproces. De SAH is open van 1 mei 2020 09:00 uur tot 31 december 2024, 17:00 uur.

Lees ook de veelgestelde vragen op SAH: Veelgestelde vragen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?