Publicatieplicht staatssteun

Gepubliceerd op:
11 juli 2016
Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2018

Wanneer u als onderneming een subsidie aanvraagt bij RVO kan er sprake zijn van (toegestane) staatssteun. Ook bij een ander soort financiering, zoals een lening, krediet of borgstelling, kan dat het geval zijn.

In verschillende Europese staatssteunkaders zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder het verstrekken van staatssteun is toegestaan. Daarin is ook de verplichting opgenomen om gegevens te publiceren over onder meer de ontvanger van de steun en de soort subsidie.

Wanneer publicatieplicht?

U kunt met deze publicatieplicht te maken hebben wanneer:

  • u een ondernemer bent,
  • u staatssteun ontvangt in de vorm van bijvoorbeeld een subsidie, garantie, lening of krediet,
  • uw beschikking tot subsidieverlening op of na 1 juli 2016 is gedateerd, en
  • de hoogte van de steun boven de betreffende drempel komt.

Drempelbedragen

De hoogte van de drempel hangt af van het staatssteunkader dat op uw verstrekking van toepassing is. Als u subsidie op grond van een regeling ontvangt, kunt u in de Regeling Nationale EZ-subsidies lezen of de door u gevraagde subsidie al dan niet als staatssteun wordt aangemerkt en welk staatssteunkader van toepassing is. Per staatssteunkader gelden de volgende drempelbedragen:

  • Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV, zie hieronder): € 500.000;
  • Groepsvrijstellingsverordening Landbouw: € 60.000 als u actief bent in de primaire landbouwproductie en anders € 500.000;
  • Landbouwsteunkader: € 60.000 als u actief bent in de primaire landbouwproductie en anders € 500.000.

Wat wordt gepubliceerd?

Wanneer deze publicatieplicht op u van toepassing is, betekent dit dat gegevens omtrent uw subsidieverlening worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie.

Het betreft een momentopname in die zin dat alleen de gegevens van de subsidieverlening worden gepubliceerd. Eventuele latere wijzigingen worden niet verwerkt. De publicatie vindt plaats uiterlijk een half jaar na de datum van de beschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Modernisering staatssteunregels

Deze nieuwe publicatieplicht komt voort uit de modernisering van de staatssteunregels. Het doel van deze hervorming is een duurzame economische groei, meer gerichte handhaving van de regels en meer efficiëntie onder meer door harmonisatie van de regels. De Europese Commissie heeft daarbij aangegeven dat transparantie één van de speerpunten is van de modernisering van de staatssteunregels. Transparantie draagt bij aan compliance, rechtszekerheid en verantwoording, aldus de Commissie.

Vragen over de subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?