Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Impulsaanpak winkelgebieden

Gepubliceerd op:
6 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
19 december 2022

Gaat uw gemeente een winkelgebied herstructureren en transformeren in een samenwerkingsverband met private partijen? Als u hierbij financiële ondersteuning wilt, vraag dan de Specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden aan.

Over het programma Impulsaanpak winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat gemeenten (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis.

De winkelgebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, integrale aanpak, met de inzet van gemeenten en private investeerders.

Het programma bestaat uit ondersteuning voor gemeenten bij het tot stand komen van gebiedsgerichte projecten. De ondersteuning bestaat uit:

 • de inzet van experts
 • een ondersteunende financiële regeling
 • kennisdeling

Budget

Het budget is verdeeld over 4 rondes. In iedere ronde is voor zover nu bekend € 22 miljoen beschikbaar voor gemeenten om winkelgebieden aan te pakken.

Voorwaarden

In vergelijking met de 1e ronde zijn er in de 2e ronde wijzigingen:

 • De taxaties mogen nu maximaal één jaar oud zijn.
 • Bij het vaststellen van de maximaal aan te vragen bijdrage, tellen nu ook de private realisatiekosten mee (voor het aandeel dat deze private partij heeft in de onrendabele top op totaal projectniveau). Voorbeeld: als de totale onrendabele top van het project € 1 miljoen is en € 200.000 daarvan van een private deelnemer, dan tellen de realisatiekosten van deze private deelnemer voor 1/5 deel mee.

  De onrendabele top is het verschil tussen de toekomstige waarde van de objecten in het projectgebied, min de inbrengwaarde of verwervingskosten, plus de realisatiekosten. Een onafhankelijke taxatie stelt de toekomstige waarde en inbrengwaarde vast.

Lees meer op de pagina Voorwaarden.

Wanneer vraagt u Impulsaanpak winkelgebieden aan?

De 1e ronde was in het voorjaar van 2022 en de 2e ronde liep van 14 november tot en met 5 december 2022 12:00 uur.

 • maandag 26 juni 2023tot en met 14 juli 2023
  3e ronde
 • maandag 8 april 2024tot en met 26 april 2024
  4e ronde

Aanvragen

De 2e ronde sloot op 5 december 2022, 12:00 uur. Aanvragen is pas in de 3e ronde weer mogelijk. De 3e ronde gaat open op 26 juni 2023.

Om uw aanvraag te doen, logt u straks in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Hieronder vindt u een voorbeeld van het aanvraagformulier en een overzicht van de verplichte en optionele bijlagen voor de 2e aanvraagronde.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als u inlogt op het digitale platform ziet u deze bevestiging ook staan onder ‘Gebeurtenissen’. Uw ingediende aanvraag vindt u terug onder 'Mijn zaken'.

Wijzigen uw gegevens voordat wij een besluit genomen hebben over uw aanvraag? Mail dan de wijzigingen naar: iw@rvo.nl. Na een eventuele toekenning uit de 1e en 2e ronde geeft u wijzigingen door via onderstaande knop 'Aanvraag beheren'. 

Beoordeling

Hoe beoordelen wij uw project? Een beoordelingscommissie van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de projectaanvragen. Zij kijkt hierbij naar 3 kwaliteitscriteria:

 1. gebruikswaarde
 2. belevingswaarde
 3. toekomstwaarde

Hiermee stelt zij vast in welke mate een project bijdraagt aan de doelstelling van de regeling. Daarnaast beoordeelt zij de projecten op de criteria:

 • passendheid
 • kosteneffectiviteit
 • hardheid (risico’s ten aanzien van de haalbaarheid en fasering van het project)

De commissie kent per criterium een score toe van 0 tot 10 punten. Uw project moet op elk van de criteria minstens een 5,5 scoren om in aanmerking te komen voor de specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden.

Voor de kwaliteitscriteria over de bijdrage aan de doelstelling vermenigvuldigt de commissie de score met factor 4. Voor de overige criteria (passendheid, kosteneffectiviteit en hardheid) vermenigvuldigt zij de score met factor 2. De punten per criterium vormen uiteindelijk in totaal de projectscore.

U leest meer over de criteria van de beoordeling in de Toelichting bij de Staatscourantpublicatie bij  ‘Artikel 10 (rangschikkingscriteria)’.

De ingediende aanvragen zetten wij op volgorde met deze scores. Wij kennen een uitkering toe op basis van deze volgorde voor zover het gereserveerde budget dit voor deze ronde toelaat.

U mag een afgewezen project nogmaals indienen tijdens een volgende ronde.

Als wij een aanvraag goedkeuren of afwijzen, krijgt u een beslissing via het digitale platform. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na sluitingsdatum van de ronde. U ontvangt ook een notificatie per e-mail zodra het besluit op uw aanvraag bekend is. Wilt u de beslissing van de minister inzien? Ga dan onder ‘Gebeurtenissen’ naar ‘Besluit op Aanvraag’.

Uitbetalen

Binnen 2 weken na toekenning ontvangt u een voorschot van 25%. De 75% delen wij door het aantal kwartalen van de looptijd van het project. U krijgt dan per kwartaal als voorschot het deel uitbetaald. De vaststelling en eindafrekening volgt na de laatste SiSa-(eind)verantwoording.

Verantwoording

De jaarlijkse verantwoording gebeurt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Daarnaast levert u jaarlijks voor 1 maart een meer inhoudelijk voortgangsverslag in via de knop Aanvraag beheren. U leest meer over dit verslag en de SiSa-indicatoren in de brief met uw beschikking.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Online event

Op 9 november 2022 vond ons online event over Impulsaanpak winkelgebieden plaats. Tijdens dit event bespraken we:

 • de projecten van de 11 gemeenten die een financiële bijdragen ontvingen uit de 1e ronde
 • wat we van de 1e ronde leerden
 • de regeling, de voorwaarden en andere nuttige zaken waar u op moet letten als u aanvraagt

Bekijk het webinar terug via Youtube.

De meest gestelde vragen uit het event en onze antwoorden, vindt u in het onderstaande document. We hopen u hiermee op weg te helpen.

  Impulskamers winkelgebieden

  Tijdens de Impulskamers winkelgebieden kunt u sparren met experts. Voor elke openstelling organiseren wij Impulskamers.

  • maandag 29 mei 2023tot en met 9 juni 2023
   3e ronde
  • maandag 11 maart 2024tot en met 22 maart 2024
   4e ronde

  Achtergrond Retailagenda

  De Retailagenda startte in 2015 op initiatief van het ministerie van EZK, samen met betrokken organisaties en marktpartijen en provincies en gemeenten. Zij streven met elkaar naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector en binnensteden. De Retailagenda brengt de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, retailers, vastgoed en kennisinstellingen samen. En zorgt dat kennis wordt vergroot en gedeeld.

  Resultaten rondes 2022

  Tijdens de 2 rondes in 2022 vroegen 29 gemeenten financiële ondersteuning aan voor de verbetering van hun winkelgebied. Lees meer over de resultaten met een omschrijving van alle projecten op Resultaten 2022 Impulsaanpak winkelgebieden.

   Vragen over Impulsaanpak winkelgebieden?

   Stuur een mail naar iw@rvo.nl

   In opdracht van:
   • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Bent u tevreden over deze pagina?