Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Impulsaanpak winkelgebieden

Gepubliceerd op:
6 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2022

De retail (detailhandel) in winkelgebieden staat in binnensteden en kernen sterk onder druk. Dit heeft structurele leegstand tot gevolg. Daardoor ligt verloedering op de loer. Binnensteden zijn steeds minder leefbaar en aantrekkelijk.

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Deze gebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, integrale aanpak, met de inzet van gemeenten en private investeerders.

Het programma bestaat uit ondersteuning van gemeenten bij het totstandkomen van gebiedsgerichte projecten. De ondersteuning bestaat uit:

 • de inzet van experts
 • een ondersteunende financiële regeling
 • kennisdeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor een budget beschikbaar.

Voor wie?

De regeling is voor gemeenten die financiële ondersteuning willen aanvragen voor een projectplan, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Gemeenten en private investeerders gaan daarbij een samenwerkingsverband aan.

Budget

Het totale budget voor deze regeling is € 100 miljoen. De looptijd is 4 jaar. Het beschikbare budget verdeelt het ministerie over 4 tranches. Het budget voor iedere tranche staat voor nu vastgesteld op € 22 miljoen. Mocht dat nodig zijn, dan kan het budget per tranche in de toekomst nog worden aangepast.

Openingsdata volgende tranches

 • maandag 14 november 2022tot en met 02 december 2022
  2e tranche
 • maandag 26 juni 2023tot en met 14 juli 2023
  3e tranche
 • maandag 8 april 2024tot en met 26 april 2024
  4e tranche

Voorwaarden en rangschikkingscriteria

Wij plaatsten een overzicht op hoofdlijnen van de voorwaarden en rangschikkingscriteria per categorie op de pagina Voorwaarden. Het complete overzicht en een toelichting vindt u in de Staatscourantpublicatie.

De totale subsidievraag voor deze eerste ronde bedraagt ruim € 38 miljoen. Voor deze eerste tranche is een budget van € 22 miljoen beschikbaar. De komende tijd beoordelen wij de  projectaanvragen en op basis daarvan stellen wij een ranking op. 

Bekijk de pagina Voorwaarden

Impulskamers winkelgebieden

Van maandag 11 april 2022 tot en met vrijdag 22 april 2022 organiseerden wij impulskamers. Gemeenten die van plan zijn om een aanvraag in te dienen, konden tijdens deze impulskamers gebruik maken van de kennis van onafhankelijke experts om vragen over een projectplan voor te leggen.

Opgedane kennis en ervaringen delen wij met andere gemeenten en private investeerders. Zij kunnen daar eventueel van leren. Wij delen de informatie anoniem en uniform. Opgedane kennis en inspiratie delen wij via de Retailagenda.

Download voor meer informatie de veelgestelde vragen van de Impulskamers en bekijk het informatieblad staatssteun en de IW.

Nieuwe rondes Impulskamers

 • maandag 3 oktober 2022tot en met 14 oktober 2022
 • maandag 29 mei 2023tot en met 9 juni 2023
 • maandag 11 maart 2024tot en met 22 maart 2024

Aanvragen

De regeling sloot op 30 mei 2022 12:00 uur.  Aanvragen is tot aan de tweede tranche niet meer mogelijk. De opening van de tweede tranche is op 14 november 2022.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Lukt het u niet om in te loggen met eHerkenning? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als u inlogt op het digitale platform ziet u de deze bevestiging ook staan onder ‘Gebeurtenissen’. Uw ingediende aanvraag vindt u terug onder 'Mijn zaken'. U heeft tot 30 mei 12:00 uur de tijd om uw aanvraag aan te vullen. Aanvullende informatie die wij ontvangen na dat moment, nemen wij niet mee in de beoordeling.

Op het digitale platform is het ook mogelijk om de voortgang van uw aanvraag te volgen. Als wij een aanvraag goedkeuren of afwijzen, krijgt u een beslissing via het digitale platform. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na 30 mei 2022 12:00 uur. U ontvangt ook een notificatie per e-mail zodra het besluit op uw aanvraag bekend is. Wilt u de beslissing van de minister inzien? Ga dan onder ‘Gebeurtenissen’ naar ‘Besluit op Aanvraag’. 

Achtergrond Retailagenda

De Retailagenda startte in 2015 op initiatief van het ministerie van EZK, samen met betrokken organisaties en marktpartijen en provincies en gemeenten. Zij streven met elkaar naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector en binnensteden. De Retailagenda brengt de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, retailers, vastgoed en kennisinstellingen samen. En zorgt dat kennis wordt vergroot en gedeeld.

Vragen over Impulsaanpak winkelgebieden?

Stuur een mail naar iw@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?