Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Impulsaanpak winkelgebieden

Gepubliceerd op:
6 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2022

Gaat uw gemeente een winkelgebied herstructureren en transformeren in een samenwerkingsverband met private partijen? Als u hierbij financiële ondersteuning wilt, vraag dan de Specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden aan.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 14 november 2022
08:00 AM (CET)
Einddatum:
maandag 5 december 2022
11:00 AM (CET)
Totaal budget:
€ 22.000.000

U kunt uw aanvraag voor de 2e ronde (indieningstijdvak) voorbereiden in een Impulskamer winkelgebieden.

Tijdens de 1e ronde hebben maar liefst 11 gemeenten financiële ondersteuning ontvangen om hun winkelgebied te verbeteren. Lees meer over de resultaten met een omschrijving van alle projecten

  Over het programma Impulsaanpak winkelgebieden

  Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat gemeenten (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis.

  De winkelgebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, integrale aanpak, met de inzet van gemeenten en private investeerders.

  Het programma bestaat uit ondersteuning voor gemeenten bij het tot stand komen van gebiedsgerichte projecten. De ondersteuning bestaat uit:

  • de inzet van experts
  • een ondersteunende financiële regeling
  • kennisdeling

  Budget

  Het budget is verdeeld over 4 rondes. In iedere ronde is voor zover nu bekend € 22 miljoen beschikbaar voor gemeenten om winkelgebieden aan te pakken.

  Wanneer vraagt u Impulsaanpak winkelgebieden aan?

  De 1e ronde was in het voorjaar van 2022.

  • maandag 14 november 2022tot en met 5 december 2022
   2e ronde
  • maandag 26 juni 2023tot en met 14 juli 2023
   3e ronde
  • maandag 8 april 2024tot en met 26 april 2024
   4e ronde

  Voorwaarden

  U vindt een overzicht van de voorwaarden op de pagina Voorwaarden.

  Impulskamers winkelgebieden

  Van maandag 3 oktober 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 organiseren wij impulskamers. Bent u van plan om in de 2e ronde de Impulsaanpak winkelgebieden aan te vragen? Dan kunt u tijdens de impulskamers gebruikmaken van de kennis van onafhankelijke experts. En vragen over uw projectplan aan hen voorleggen.

  Opgedane kennis en ervaringen delen wij met andere gemeenten en private investeerders. Zij kunnen daar eventueel van leren. Wij delen de informatie anoniem en algemeen in de vorm van veelgestelde vragen uit ronde 2. Deze vragen leest u vanaf 24 oktober 2022 op onze website.

  Nieuwe rondes Impulskamers

  Aanvragen

  De eerste ronde van de regeling sloot op 30 mei 2022, 12:00 uur. Aanvragen is pas in de 2e ronde weer mogelijk. De 2e ronde gaat op 14 november 2022, 9:00 uur open.

  Om uw aanvraag te doen, logt u straks in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

  Na uw aanvraag

  Na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als u inlogt op het digitale platform ziet u deze bevestiging ook staan onder ‘Gebeurtenissen’. Uw ingediende aanvraag vindt u terug onder 'Mijn zaken'. U heeft tot 5 december, 12:00 uur de tijd om uw aanvraag aan te vullen. Aanvullende informatie die wij ontvangen na dat moment, nemen wij niet mee in de beoordeling.

  Wijzigingen uw gegevens voordat het besluit genomen is?  Dan mailt u ons de wijzigingen naar: iw@rvo.nl. Na een eventuele toekenning geeft u wijzigingen door via de knop 'Aanvraag beheren'. 

  Beoordeling

  Hoe beoordelen wij uw project? Een beoordelingscommissie van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de projectaanvragen. Zij kijkt hierbij naar 3 kwaliteitscriteria:

  1. gebruikswaarde
  2. belevingswaarde
  3. toekomstwaarde

  Hiermee stelt zij vast in welke mate een project bijdraagt aan de doelstelling van de regeling. Daarnaast beoordeelt zij de projecten op de criteria:

  • passendheid
  • kosteneffectiviteit
  • hardheid (risico’s ten aanzien van de haalbaarheid en fasering van het project)

  De commissie kent per criterium een score toe van 0 tot 10 punten. Uw project moet op elk van de criteria minstens een 5,5 scoren om in aanmerking te komen voor de specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden.

  Voor de kwaliteitscriteria over de bijdrage aan de doelstelling vermenigvuldigt de commissie de score met factor 4. Voor de overige criteria (passendheid, kosteneffectiviteit en hardheid) vermenigvuldigt zij de score met factor 2. De punten per criterium vormen uiteindelijk in totaal de projectscore.

  U leest meer over de criteria van de beoordeling in de Toelichting bij de Staatscourantpublicatie bij  ‘Artikel 10 (rangschikkingscriteria)’.

  De ingediende aanvragen zetten wij op volgorde met deze scores. Wij kennen een uitkering toe op basis van deze volgorde voor zover het gereserveerde budget dit voor deze ronde toelaat.

  U mag een afgewezen project nogmaals indienen tijdens een volgende ronde.

  Als wij een aanvraag goedkeuren of afwijzen, krijgt u een beslissing via het digitale platform. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na sluitingsdatum van de ronde. U ontvangt ook een notificatie per e-mail zodra het besluit op uw aanvraag bekend is. Wilt u de beslissing van de minister inzien? Ga dan onder ‘Gebeurtenissen’ naar ‘Besluit op Aanvraag’.

  Uitbetalen

  Binnen 2 weken na toekenning ontvangt u een voorschot van 25%. De 75% delen wij door het aantal kwartalen van de looptijd van het project. U krijgt dan per kwartaal als voorschot het deel uitbetaald. De vaststelling en eindafrekening volgt na de laatste SiSa-(eind)verantwoording.

  Verantwoording

  De jaarlijkse verantwoording gebeurt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

  Daarnaast levert u jaarlijks voor 1 maart een meer inhoudelijk voortgangsverslag in via de knop Aanvraag beheren. U leest meer over dit verslag en de SiSa-indicatoren in de brief met uw beschikking.

  Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

  U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

  Achtergrond Retailagenda

  De Retailagenda startte in 2015 op initiatief van het ministerie van EZK, samen met betrokken organisaties en marktpartijen en provincies en gemeenten. Zij streven met elkaar naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector en binnensteden. De Retailagenda brengt de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, retailers, vastgoed en kennisinstellingen samen. En zorgt dat kennis wordt vergroot en gedeeld.

  Vragen over Impulsaanpak winkelgebieden?

  Stuur een mail naar iw@rvo.nl

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?