Open voor aanvragen

Resultaten Impulsaanpak winkelgebieden

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
15 september 2022

In 2022 en 2023 vonden er 3 rondes plaats van het programma Impulsaanpak winkelgebieden. Wij hebben de resultaten uit deze rondes voor u op een rijtje gezet.

Resultaten 3e ronde

 • Wij ontvingen van 15 gemeenten een aanvraag. Hiervan zijn 3 projectaanvragen afgewezen, omdat deze niet voldeden aan de voorwaarden van de regeling. Eén gemeente heeft zich teruggetrokken. 2 projectaanvragen kregen geen uitkering omdat het budget op is.  
 • Gemeenten vroegen samen voor iets meer dan € 36 miljoen aan.
 • Er was € 26 miljoen beschikbaar.

In de onderstaande tabel leest u hoeveel financiële ondersteuning de gemeenten ontvangen.

Wat doen gemeenten met het geld?

Resultaten 2e ronde

 • Wij ontvingen van 13 gemeenten een aanvraag. Hiervan zijn 4 projectaanvragen afgewezen, omdat deze niet voldeden aan de voorwaarden van de regeling.
 • Gemeenten vroegen voor iets meer dan € 30 miljoen aan.
 • Zij kregen ruim € 18 miljoen voor het versterken van winkelgebieden.
 • Er was € 22 miljoen beschikbaar.

In de onderstaande tabel leest u hoeveel financiële ondersteuning de gemeenten ontvangen.

Wat doen gemeenten met het geld?

Resultaten 1e ronde

 • Wij ontvingen 16 aanvragen, waarvan 5 projectaanvragen afvielen omdat deze niet aan alle voorwaarden van de regeling voldeden.
 • Gemeenten kregen € 21,6 miljoen ondersteuning voor de aanpak van een centraal winkelgebied of binnenstedelijke winkelstraat.
 • Er was € 22 miljoen ondersteuning beschikbaar.

In de onderstaande tabel leest u hoeveel financiële ondersteuning de gemeenten ontvangen.

Wat doen gemeenten met het geld?

Stand van zaken projecten 1e ronde  

In september 2023 is het een jaar geleden dat de projecten uit de 1e ronde hun goedkeuring voor financiële ondersteuning (beschikking) ontvingen. Dat is ook het moment waarop wij de eerste voortgangsgesprekken voeren met de initiatiefnemers.

Wij benaderden deze gemeenten om tussentijds een beeld te krijgen van de voortgang. De gemeente Bunschoten gaf aan het projectvoorstel in te moeten trekken. De reden hiervoor is dat er geen politiek draagvlak meer is voor het project vanwege de sterk gestegen bouwkosten.

Vragen over Impulsaanpak winkelgebieden?

Stuur een mail naar iw@rvo.nl

Aanvragen

Wilt u Impulsaanpak winkelgebieden aanvragen? U vindt alle informatie hierover op Impulsaanpak winkelgebieden

 
Ondersteunde projecten en totale bijdrage per ronde
Ronde Aantal Bedrag
1 11 € 21.600.000
2 9 € 18.033.868
3 9 € 25.357.772

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?