RVO zet in op meer samenwerking met decentrale overheden

Gepubliceerd op:
30 januari 2024

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn belangrijk voor onze organisatie. Als doelgroep en als partner. In 2020 onderzochten we hoe het staat met de samenwerking en hoe ambtenaren onze organisatie zien. Eind 2023 herhaalden we dit onderzoek. Regio-liaisons Martine Tragter en Piet Sinke vertellen erover en over hun werk. "Er valt nog veel winst te behalen, daar gaan we de komende jaren mee aan de slag."

Onze regio-liaisons onderhouden contact met decentrale overheden. Ze denken mee en brengen hen in contact met de juiste RVO-deskundigen. Sinke, regio-liaison voor Zuid-Holland en Zeeland: "We gaan graag met overheden in gesprek. Waar zijn ze mee bezig, wat hebben ze van ons nodig en hoe kunnen we de opgaven in hun gebied slagvaardiger uitvoeren. Met het antwoord op deze vragen kunnen we hen én de ondernemers in hun regio beter helpen."

Veel raakvlakken

Tragter, regio-liaison in Gelderland en Overijssel, vult aan: "Regio-liaisons willen graag helpen, ze hebben hart voor hun regio en voelen zich er verantwoordelijk voor. We hebben vanuit RVO heel veel in huis en wij kijken hoe we decentrale overheden daarmee kunnen ondersteunen." Sinke: "Decentrale overheden werken aan dezelfde opgaven als wij, we hebben veel raakvlakken. We kunnen dus goed samen iets oppakken en elkaar versterken." Naast Sinke en Tragter zijn er nog 3 regio-liaisons: Monica Kwakkelstein (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland), Theo van Bruggen (Drenthe, Friesland en Groningen) en Karen de Heer (Limburg en Noord-Brabant).

Werk aan de winkel

De deelnemers van het 3-jaarlijkse klantonderzoek vulden een vragenlijst in en met een aantal werd ook een persoonlijk gesprek gevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat RVO bij veel ambtenaren nog niet zo bekend is. 45% van ambtenaren bij gemeenten, 41% bij waterschappen en 20% bij provincies kent RVO niet of nauwelijks. Sinke: "We zijn bij provincies bekender, dat komt omdat we voor een aantal grote opgaven, zoals het landbouwbeleid, al heel veel jaren met hen samenwerken." Tragter vult aan: "Provincies werken grotendeels aan dezelfde opgaven als wij. Gemeenten zitten ook in het sociale domein en hebben daar te maken met andere rijksuitvoerders." Ook de regio-liaisons zijn nog niet zo bekend onder decentrale ambtenaren: 70% kent ze niet. "Dat is wel verbeterd sinds 2020, toen was dat 83%, maar er is nog wel werk aan de winkel", aldus Sinke.

Kennissessies voor decentrale overheden

Het onderzoek geeft ook aan dat een aantal ambtenaren denkt dat RVO er vooral voor ondernemers is en niet voor decentrale overheden. En veel van hen ziet RVO vooral als subsidieverstrekker (55%) en minder als adviseur (44%) en netwerkpartner (23%). Sinke: "Dat komt denk ik deels omdat we met gemeenten meer ad hoc contact hebben. Een grote gemeente als Rotterdam bijvoorbeeld weet ons al goed te vinden. Daar heb ik ook andere gesprekken dan in kleine gemeenten. Ambtenaren in kleinere gemeenten hebben het vaak druk met heel veel verschillende lokale zaken." Tragter: "Het beeld dat wij er ook zijn voor overheden, niet alleen als subsidieverstrekker, maar ook als kennispartner: daar willen we echt op in zetten. We zijn er ook al goed mee op weg. Zo organiseren we sinds 2 jaar regelmatig kennissessies voor decentrale overheden. Daarin belichten we een onderwerp dat op dat moment speelt, zoals klimaatadaptatie. We koppelen daar dan ook onze producten en diensten aan. Die worden steeds meer bezocht en erg gewaardeerd."

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Tragter vervolgt: "We zetten goed in om RVO beter en breder bekend te maken. Naast de regio-liaisons en webinars hebben we op onze website een apart gedeelte voor decentrale overheden waar we ze op de hoogte brengen van wat we voor hen kunnen betekenen. Ze vinden daar de contactgegevens van de liaisons, we delen er praktijkverhalen en we kondigen onze regelingen, webinars en kennissessies aan. Dit doen we ook in een tweewekelijkse nieuwsbrief voor overheden. We roepen iedere ambtenaar dan ook op zich daarvoor aan te melden."

Goede waardering

De ambtenaren die RVO goed kennen, waarderen RVO gemiddeld met een 7. Dit is vrijwel gelijk aan het cijfer in 2020. Tragter: "Als organisatie hebben we ons tot doel gesteld om meer vanuit 3 transities te gaan werken: klimaat en energie, landbouw en natuur en economie. Als decentrale overheden dat gaan zien en we elkaar daarin meer gaan vinden, kunnen we beter samenwerken en elkaar versterken. Dan verwacht ik dat onze bekendheid én de waardering verder groeit. Dat geven respondenten ook aan: 3 van de 4 ziet kansen voor meer samenwerking met RVO."

Regionaal maatwerk nodig

Sinke hoopt nog wel dat er meer ruimte komt voor regionaal maatwerk. "We voeren nu veel regelingen landelijk uit, maar in elke provincie is de situatie anders. In Noord-Brabant en Gelderland bijvoorbeeld zitten veel veehouders, in Zeeland is juist veel akkerbouw. En Zeeland heeft te maken met zeescheepvaart en industrie. Ook dat is niet in elke provincie hetzelfde. Op veel vlakken zijn er verschillen per regio, dus daar is maatwerk voor nodig. Op dit moment geven we deze signalen wel door, maar dat willen we meer structureren."

Veel RVO-deskundigen in de regio aan het werk

Sinke vervolgt: "Er zijn veel RVO-deskundigen die voor een specifieke opgave met een gemeente, provincie of waterschap aan het werk zijn. Zij zijn eigenlijk ook een soort regio-liaison. Wij zetten ons in om onder collega’s beter van elkaar te weten wat we allemaal doen in de regio. Dan kunnen we daarin meer samen optrekken." Tragter: "De beeldvorming dat we subsidieverstrekker voor ondernemers zijn is hardnekkig, maar we gaan aan de slag om beter gevonden te worden als kennispartner voor overheden. Als regio-liaison hebben wij daar een belangrijke taak in, maar verbinden doen we met z’n allen.”

Bekijk de uitkomsten van het klantonderzoek:

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?