Duurzame bedrijventerreinen

Gepubliceerd op:
23 februari 2018
Laatst gecontroleerd op:
5 oktober 2023

Wilt u aan de slag met een collectieve aanpak om bedrijven op een bedrijventerrein te helpen met energie besparen en verduurzamen? Ontdek hoe andere bedrijventerreinen het aanpakken en wat samenwerking ondernemers en maatschappij oplevert.

U vindt hier praktische informatie waarmee u direct aan de slag kunt. Denk aan stappenplannen, praktijkverhalen, subsidies en de wettelijke verplichtingen waarmee u rekening moet houden. Met deze informatie over duurzame bedrijventerreinen richten we ons op ondernemersverenigingen, ondernemersfondsen, ontwikkelingsmaatschappijen, parkmanagers en gemeenteambtenaren.

Collectieve aanpak

Verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak. Dat betekent een samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid. Een collectieve aanpak begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie van stakeholders en het bepalen hoe u de organisatie ervan financiert.

Collectieve aanpak bij verduurzaming van een bedrijventerrein

Wet- en regelgeving

Wetchecker energiebesparing

Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Ook de ondernemers op uw bedrijventerrein. Met de Wetchecker energiebesparing checken ze hoe ze aan de verplichtingen kunnen voldoen.

Het gaat over de verplichtingen van de Wet milieubeheer, de auditplicht volgens de Europese richtlijn energie efficiëntie (EED), de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) en Energielabel C voor kantoren.

Ga naar de Wetchecker energiebesparing en bekijk ook Erkende Maatregel Lijsten (EML).

Naast wet- en regelgeving voor energiemaatregelen is mogelijk de Omgevingswet relevant wanneer op bedrijventerreinen wordt gewerkt aan verduurzaming.

Financiering en subsidies

Voor bedrijventerreinen die aan de slag willen met verduurzaming, bestaan verschillende financieringsmogelijkheden. Vaak begint het bij lokale financiële kansen. Van daaruit kan een structurele basis ontstaan voor de financiering van verduurzamingsmaatregelen. Bekijk de pagina Financiering en subsidies duurzame bedrijventerreinen voor een overzicht van een aantal mogelijkheden.

In de praktijk

Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol bij de energietransitie en verduurzaming van Nederland. Bekijk de aanpak van verschillende bedrijventerreinen verspreid over heel Nederland. Van 9 bedrijventerreinen zijn de ervaringen beschreven.

Meer informatie uit de praktijk vindt u op de volgende webpagina's:

Vragen over duurzame bedrijventerreinen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?