Hulp bij energie-infrastructuurprojecten in ruimtelijke plannen

Laatst gecontroleerd op:
24 april 2024
Gepubliceerd op:
15 april 2024

Werkt u als gemeente of provincie aan grote energie-infrastructuurprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) en/of het Programma Energiehoofdstructuur (PEH)? En wilt u hulp bij de inpassing van deze projecten in de ruimtelijke plannen van uw gemeente of provincie? Maak gratis gebruik van onze expertpool.

Hulp nodig? Stel uw vraag

Stel uw vraag via het aanvraagformulier. Wij nemen contact met u op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek.

Voorkom vertraging van grote energieprojecten

In Nederland werken we hard aan de overstap van fossiele energie naar duurzame energie (energietransitie). Om deze duurzame energie bij bedrijven en mensen thuis te brengen, is nieuwe energie-infrastructuur nodig. Voorbeelden van deze projecten zijn:

 • Uitbreiding van het hoogspanningsnet
 • Netten op zee (de aanlanding van windenergie op zee)
 • Buisleidingen voor het transporteren van waterstof
 • Opslaginstallaties voor het opslaan van waterstof
 • De opslag van CO2

Dit zijn grote projecten, waarbij ook veel afkomt op u als gemeente of provincie. Deze projecten kunnen door verschillende oorzaken een lange doorlooptijd hebben of vertraging oplopen. Om dat te voorkomen, kunt u hulp krijgen van onze expertpool.

Om welke energie-infrastructuurprojecten gaat het?

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) staat de planning van de belangrijkste energie-infrastructuurprojecten tot en met 2035. Projecten uit het MIEK krijgen bij netbeheerders voorrang in de planning. Ook krijgen deze projecten toegang tot 'versnellingsopties' om procedures korter te maken en vertraging te voorkomen. MIEK-projecten zijn belangrijk voor alle sectoren van de samenleving. U bent als provincie verantwoordelijk voor MIEK-projecten op regionaal niveau (provinciale MIEK's).

Bekijk het Projectenboek Nationale Energie-infrastructuurprojecten

In het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) staat welke ruimte voor infrastructuur nodig is voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame energie.

Lees meer over het Programma Energiehoofdstructuur

Waar kunt u hulp bij krijgen?

De expertpool MIEK-PEH ondersteunt uw gemeente of provincie met de ruimtelijke inpassingsprocedures van MIEK-projecten. En bij de ruimtelijke reserveringen uit het PEH, zodat de ruimte die nodig is voor energie-infrastructuur van nationaal belang in uw gemeentelijke of provinciale plannen staat.

De expertpool bestaat uit een team van RVO-adviseurs en een pool van onafhankelijke deskundigen. We bieden een maatwerkoplossing voor uw vraagstuk. Dit doen we door u gratis te koppelen aan een expert met de kennis en achtergrond die past bij uw vraag.

U kunt de expertpool om hulp en ondersteuning vragen bij:

 • Een nieuw bestemmingsplan of een aanpassing van een bestaand plan.
 • De milieueffectrapportage (MER).
 • Het omgevingsplan.
 • Het schrijven van een plan van aanpak voor een energie-infrastructuurproject.
 • Procedures voor ruimtelijke ordening die gaan over ruimte en energie.
 • Het schrijven van beslismemo's voor:
  • College van burgemeester en wethouders
  • Gemeenteraad
  • Gedeputeerde Staten
  • Provinciale Staten
 • Het begeleiden van participatietrajecten.
 • Inzicht krijgen in de nieuwe omgevingswet en de gevolgen hiervan voor MIEK-projecten.
 • Het op tijd doorlopen van de juiste procedures van de nieuwe omgevingswet.

Dit doet de expertpool niet:

 • Blijvende inzet van onze experts. De experts helpen u dus alleen bij uw hulpvraag en zijn niet blijvend onderdeel van uw team.
 • Procedures voor een omgevingsvergunning.
 • Communicatie tussen uw gemeente of provincie en de projectontwikkelaar.
 • De inpassing van (ruimte voor) infrastructuur van regionaal schaalniveau en/of projecten zonder Nationaal MIEK-status.

Hoogspanningsstation Simonshaven

Voorbeelden uit de praktijk

De gemeente Nissewaard kreeg ondersteuning van een projectleider uit onze expertpool. Die begeleidde de gemeente bij de ruimtelijke procedures voor de uitbreiding van het 380kV-hoogspanningsstation Simonshaven van TenneT en de uitbreiding van het 150kV-station Geervliet-Noordijk. Simonshaven krijgt 3 nieuwe transformatoren en TenneT verplaatst een hoogspanningsmast. Ook komen er nieuwe verbindingen naar Geervliet-Noordijk.

Verder kreeg de provincie Noord-Holland advies uit de expertpool voor de 380kV-verbinding tussen waterstoffabriek H2era in Amsterdam en hoogspanningsstation Vijfhuizen.

Hoe werkt het?

 1. Dien uw verzoek in via ons aanvraagformulier.
 2. Onze adviseur neemt vrijblijvend contact met u op om uw vraag of probleem te bespreken. En om te bepalen of de expertpool iets voor u kan betekenen. De duur van de inzet hangt af van uw vraag.
 3. Als de expertpool u kan helpen, stelt de expertpool samen met u een plan van aanpak op. Hierin staat wat uw vraag is, de planning van het project en wat de adviseur oplevert als eindproduct.
 4. De adviseur gaat aan de slag volgens het plan van aanpak. De inzet van de experts voor uw gemeente of provincie is gratis.

Vragen over de expertpool?

Weet u nog niet of u gebruik wilt maken van onze experts, maar heeft u wel een vraag over de expertpool? Stuur ons een e-mail: expertpoolmiekenpeh@rvo.nl. Wij nemen contact met u op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek.

Vul het aanvraagformulier in

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?