Open voor aanvragen

Citizens, Equality, Rights and Values-programma (CERV)

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
2 december 2021

CERV is het Europese programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden. Het programma biedt financiering aan projecten van maatschappelijke organisaties en overheden gericht op het bevorderen van Europese rechten en waarden. 

Het CERV-programma heeft als doel de rechten en waarden van de Europese Unie, zoals vastgelegd in de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten, te beschermen en te bevorderen. Projecten binnen het programma dragen bij aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van open, op rechten gebaseerde, democratische, gelijke en inclusieve samenlevingen. 

  Voor wie?

  CERV financiert projecten van nationale, regionale of lokale maatschappelijke organisaties en overheden. 

  Activiteiten

  Voorbeelden van door CERV ondersteunde activiteiten zijn: 

  • bewustmakingscampagnes, 
  • training van stakeholders, 
  • het delen van best practices, 
  • het uitvoeren van analyses en andere monitoringsactiviteiten, 
  • het ontwikkelen en onderhouden van ICT-tools en het vergroten van de capaciteit van Europese netwerken. 

  Het kan daarbij gaan om zowel lopende als nieuw op te starten activiteiten. Binnen CERV kunnen zowel nationale als internationale projecten worden gefinancierd. 

  De activiteiten binnen het programma richten zich op het promoten van: 

  • Europese waarden: het beschermen, promoten en het vergroten van het bewustzijn over rechten door financiële steun te verlenen aan maatschappelijke organisaties;
  • Gelijkheid, rechten en Gendergelijkheid: promoten van gendergelijkheid en gendermainstreaming, non-discriminatie van onder andere LHBTI-personen, rechten van het kind, rechten van personen met een handicap, burgerschapsrechten van de EU en bescherming van persoonsgegevens.
  • Burgerparticipatie: de participatie van burgers in het democratische en burgerleven van de EU bevorderen; bevorderen van uitwisselingen tussen burgers van verschillende landen (twinning van steden en netwerken van steden); bewustmaking van de gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur, cultureel erfgoed en waarden. 
  • Ondersteuning van slachtoffers van geweld (Daphne): de ondersteuning en bescherming van alle directe en indirecte slachtoffers van geweld, waaronder slachtoffers van geweld tegen vrouwen en kinderen, huiselijk geweld en geweld tegen andere risicogroepen.

  Budget

  Het totale budget voor CERV bedraagt € 1,5 miljard voor de periode 2021-2027. Het budget per call is terug te vinden in betreffende calltekst. 

  Oproepen

  De oproepen (calls) sluiten verspreid over het jaar. Bekijk de geplande calls voor 2023-2024 (Engelstalig, pdf) in het CERV-werkprogramma. 

  Via het deelnemersportaal (Funding and Tender Opportunities Portal) van de Europese Commissie vindt u welke calls op dit moment open zijn. Hier vindt u ook alle relevante informatie over de oproepen en dient u een voorstel in. 

  Blijf op de hoogte

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen CERV? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief CERV. Wij berichten u bijvoorbeeld over: nieuws en updates, evenementen, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen specifieke (werk)programma's.

  Wilt u op de hoogte blijven van andere Europese programma’s? Meld u zich dan via het interesseformulier.
   

  Vragen?

  Onze adviseurs kennen de regels en wensen van de Europese Commissie of zoeken het voor u uit. Zo verhoogt u de kans op een succesvolle deelname aan het programma. Uw adviseur kan meedenken over de inhoud van uw project, adviseert over de haalbaarheid ervan en weet binnen welk programma(onderdeel) uw project het beste past. Heeft u vragen over CERV? Mail dan naar onze adviseurs van afdeling CERV.

  Meer weten?

  Lees meer over CERV op de site van de Europese Commissie (EC).

  In opdracht van:
  Bent u tevreden over deze pagina?