Sectorale Samenwerking IMVO

Laatst gecontroleerd op:
26 september 2023
Gepubliceerd op:
30 september 2022

Pijler 1 en pijler 2 zijn tijdelijk gesloten voor aanvragen.

Bent u een in Nederland gevestigde ondernemer en wilt u uw waardeketen verduurzamen? Door een samenwerking aan te gaan met bedrijven en organisaties binnen uw sector, pakt u samen risico's aan. De subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO ondersteunt u daarbij.

2 soorten ondersteuning mogelijk met subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO:

Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2)

Sectorale Samenwerking IMVO - Pijler 1

Tijdelijk gesloten voor aanvragen.

Pijler 1 helpt bedrijven en maatschappelijke organisaties die in Nederland zijn gevestigd. Samen met andere bedrijven uit uw sector pakt u risico's in een waardeketen makkelijker aan. Denk hierbij aan risico's binnen mensenrechten, arbeid en milieu.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten en voeren samen een of meer van de 6 stappen van het proces voor gepaste zorgvuldigheid uit. Op deze manier verduurzamen zij hun waardeketen(s). Ook maakt een samenwerking binnen uw sector het makkelijker om onder elkaar kennis te delen en te ondernemen volgens de OESO-richtlijnen

Sectorale samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

Sectorale Samenwerking IMVO - Pijler 2

Tijdelijk gesloten voor aanvragen.

Pijler 2 is een vervolg op pijler 2 van het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO). Maatschappelijke organisaties krijgen hiermee de kans om hun activiteiten binnen nog lopende IMVO-convenanten te financieren. Daarmee kunnen zij deze activiteiten tot en met 31 december 2025  blijven uitvoeren.

De Nederlandse overheid heeft met Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties IMVO-convenanten afgesloten. Hierin staan afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun waardeketen.

Lees op de pagina Op weg naar duurzaam ondernemen: due diligence in 6 stappen hoe u samen gepaste zorgvuldigheid kunt toepassen wanneer u internationaal onderneemt.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?